iaso


Μηχανικός

AHOME REAL ESTATE SERVICES

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ


1. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Χαλανδρίου μέχρι την 31η Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ Α 141/28-9-2017).

2. Αναπροσαρμογή της δυναμικότητας και της τεχνικής έκθεσης των τμημάτων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου σύμφωνα με τα εμβαδά των επιφανειών των κύριων χώρων απασχόλησης νηπίων και βρεφών, όπως διαμορφώνονται βάσει του Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός υπηρεσίας των δήμων», ενόψει της έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών ως 31-07-2018.

3. Καταρχήν έγκριση για διεξαγωγή δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία νέου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής – Βρεφικού – Βρεφονηπιακού – Παιδικού Σταθμού στην περιοχή του Άνω – Νέου Χαλανδρίου.

4. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2018.

5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χαλανδρίου στην πρόσκληση του Συμφώνου των Δημάρχων για Σύμφωνο Συνεργασίας (Αδελφοποιήσεις Πόλεων) «Twinning Programme – 2018/2019 Call for municipalities”.

6. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση ΑΤΤ068 του ΠΕΠ Αττικής για ‘‘Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες’’.

7. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κινητικής ενδυνάμωσης στην Τρίτη Ηλικία» στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τα Σημεία στήριξης (ΤΙΜΑ).

8. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπαχθέντος (αρ. πρωτ. 24976/06-07-2018).

9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπαχθέντος (αρ. πρωτ. 24977/06-07-2018).

10. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπαχθέντος (αρ. πρωτ. 24978/06-07-2018).

11. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπαχθέντος (αρ. πρωτ. 24979/06-07-2018).

12. Απαλλαγή ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από επιβολή τροφείων σε νήπιο του 1ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

13. Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για την Α΄ βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, ποσού 50.000,00 €.

14. Επιχορήγηση του Συνδέσμου Μικρασιατών – Κων/πολιτών Χαλανδρίου «Ρίζες» για την πραγματοποίηση της καθιερωμένης εκδήλωσης με τίτλο: Μικρασιατικό Αντάμωμα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο της Ποταμού Καλαμά.

15. Επιχορήγηση της Αθλητικής Ένωσης Χαλανδρίου με ποσό 2.950,00 € για την πραγματοποίηση της τελετής έναρξης των Ακαδημιών της.

16. Επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου Νηρέας ποσού 2.900,00 € για την πραγματοποίηση εκδήλωσης – εγκαινίων αγωνιστικής χρονιάς 2018-2019.

17. Έγκριση συμμετοχής και έγκριση πίστωσης ποσού 200,00 € για τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας και της Επιστημονικής συνεργάτιδας του, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, από τις 27 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

18. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.568,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου», για τη διαφημιστική καταχώριση και προβολή του προγράμματος του Φεστιβάλ Ρεματιάς του Δήμου μας.

19. Επαναψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών μουσικού με ειδικότητα οργάνου Τούμπα.

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της 2ης περιόδου, από 22 Αυγούστου έως 22 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018.

21. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στο Θέατρο Ρεματιάς.

22. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την ενοικίαση επιπλέον ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες μουσικής εκδήλωσης.

23. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την παροχή ειδικών υπηρεσιών προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία (κωφούς και βαρήκοους), για τις ανάγκες του Our Festival.

24. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την ενοικίαση επιπλέον φωτιστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Our Festival.

25. Αίτημα δημοτικού συμβούλου για χορήγηση άδειας.

26. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018.

27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018.

28. Παραχώρηση χρήσης των Αθλητικών Κέντρων «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» & «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ», για την αθλητική περίοδο από 03/09/2018 έως 30/06/2019.

29. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

30. Λύση της υπ΄ αριθμ. 30499/2016 σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ειδών ιχθυοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθμούς» του Δήμου Χαλανδρίου.

31. Τροποποίηση της απόφασης 4/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου ‘‘Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα – ΣΒΑΚ’’ αποδοχή παράτασης του συμβατικού χρόνου σύμβασης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού.

32. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου και του αναπληρωτή του στην Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια για το έργο «Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα ‘Ν. Πέρκιζας’».

33. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», Α.Μ. 2/2017.

34. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ», Α.Μ. 10/17.

35. Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 3/2017, με Κ.Α. 30.7411.06.

36. Λήψη απόφασης για πρόθεση αποζημίωσης ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο Κ.Χ. 788 (πρώην 424), στην περιοχή «Σωρός» του Δήμου Χαλανδρίου.

37. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια οχήματος πολιτικής προστασίας και ενός ΜΕ.

38. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια ανταλλακτικών.

39. Έγκριση σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Αναπαύσεως και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος».

40. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας από το προσωπικό του Δήμου και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ΄ ανταλλακτικών – Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ΄ ανταλλακτικών».

41. Κοπή πεύκου στη συμβολή των οδών Μεταμορφώσεως και Λ. Πεντέλης για την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη, λόγω σοβαρών προβλημάτων οδικής ασφάλειας.

42. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.

43. Έγκριση απόφασης Δημάρχου (αρ. πρωτ. 23158/25-06-2018).

44. Έγκριση απόφασης Δημάρχου (αρ. πρωτ. 23159/25-06-2018).

45. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 712Β επί των οδών Μεταμορφώσεως και Βόλου στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου, τριών ιδιοκτησιών των Αντ. Λούρα, Π. Λούρα, Αν. Λούρα και Ιωάννας Μουζά, σε συμμόρφωση με τις 6448/2006 και 1689/2017 δικαστικές αποφάσεις και την 4452/2010 απόφαση του ΣτΕ.

46. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για αναπηρικό ΙΧ επιβατηγό (Άτομο με ειδικές ανάγκες), έμπροσθεν της οικίας επί της οδού Στρ. Αλέξανδρου Παπάγου 42, στο Ο.Τ. 140, για λογαριασμό του κ. Τρομπούκη Σωτήριου του Βασιλείου στον Δήμο Χαλανδρίου.

47. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για αναπηρικό ΙΧ επιβατηγό (Άτομο με ειδικές ανάγκες), έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Αριστοφάνους 45, στο Ο.Τ. 89, για λογαριασμό του κ. Αγγέλη Ιωάννη του Νικολάου στον Δήμο Χαλανδρίου.

48. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Ο.Ε.».

49. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΜΑΣ – ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΛΜΑ ΟΕ».

50. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΙΚΕ».

51. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «EL RAY ALOBAR LTD».

52. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «Χ. ΣΟΥΡΛΙΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου