Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣΕπειδή έχει γραφτεί σε πολλούς ιστοτόπους λάναθσμένα ότι η συνεδρίαση του ΔΣ θα γίνει - ως συνήθως - την Τετάρτη επισημαίνουμε σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν και να παρέμβουν στη συνεδρίαση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ λόγω της πανελλαδικής απεργείας της Τετάρτης.

(Οπότε οι ελεύθεροι επαγγελατίες του ΔΣ πρέπει να .... απεργήσουν την Πέμπτη αφού η πρόεδρος δεν σκέφτηκε τουλάχιστον να ορίσει την συνεδρίαση στις 20.30, μετά το ωράριο εργασίας).


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 4η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, για τη διενέργεια δαπανών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, για δύο (2) διαφημιστικές καταχωρίσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος μας, τον μήνα Οκτώβριο.

3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την προμήθεια και τοποθέτηση δεκαέξι (16) stands για τα ενημερωτικά έντυπα των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.

4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, που αφορά στη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο Συνέδριο: Διοίκηση και οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.

5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 για την πραγματοποίηση δώδεκα εργαστηρίων θεατρικού παιχνιδιού ωριαίας διάρκειας από θεατροπαιδαγωγό στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος».

6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση δώδεκα δημιουργικών και φιλαναγνωστικών δράσεων από παιδαγωγό στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος», για παιδιά 1,5 – 3 ετών.

7. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση δώδεκα εκπαιδευτικών – ψυχαγωγικών δράσεων από παιδαγωγό στην Παιδική Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος», για παιδιά 2 – 4 ετών.

8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

9. Έγκριση παραχώρησης χώρου για μουσική εκδήλωση.

10. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

11. Έγκριση πρακτικής άσκησης της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου.

12. Καθιέρωση ωραρίου εργασίας για τους σχολικούς φύλακες και τις σχολικές καθαρίστριες για το έτος 2019.

13. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2019.

14. Διατήρηση – Κατάργηση θέσεων κενωθέντων περιπτέρων.

15. Λήψη απόφασης για αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω ρυμοτόμησης στην περιοχή Πάτημα ΙΙ Χαλανδρίου και εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.

16. Έγκριση σκοπιμότητας για «παροχή υπηρεσίας για εργασίες ελαιοχρωματισμού» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

17. Λήψη απόφασης περί μη υλοποίηση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου πρασίνου ΚΧ 1117» με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου.

18. Έγκριση της μελέτης «Διαμόρφωση παραρεμάτιας ζώνης περιοχής οδού Γρίβα & συμμετοχική ανάπλαση περιοχής Συνοικισμού».

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίας οριακής προθεσμίας για το έργο με τίτλο ‘‘Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ 1170 του Δήμου Χαλανδρίου’’ (ΑΜ 2/2016).

20. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31582/10-09-2018 απάντηση – ένσταση της ΤΗΚ ΑΕ στην Ειδική Διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο με τίτλο ‘‘Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ 1170 του Δήμου Χαλανδρίου’’ (ΑΜ 2/2016).

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Α.Μ. 3/2016.

22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: ‘‘ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ’’ (Α.Μ. 2/2015).

23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: ‘‘Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου’’ (Α.Μ. 5/2015).

24. Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 3/2017, με Κ.Α. 30.7411.06.

25. Έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου», Α.Μ. 1/2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή μας

  18 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις