Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί έργα συντήρησης οδικού δικτύου στο Ψυχικό


Τη συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου στο Ψυχικό πρόκειται να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Αττικής, μια παρέμβαση που συμβάλλει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε, στις 8/11/2018, τους όρους σύναψης της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Φιλοθέης- Ψυχικού, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη βόρειας Αθήνας, Γιώργου Καραμέρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, το οποίο θα δημοπρατηθεί και εκτελεστεί με ευθύνη του Δήμου, ανέρχεται στο ποσό των 600.000 ευρώ και περιλαμβάνει ασφαλτικές εργασίες, επισκευές φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης αγωγών όμβριων ή ακαθάρτων καθώς και διαγραμμίσεις ή και αναδιαγραμμίσεις στις ακόλουθες οδούς:

  • Ξάνθου, μήκους 598μ.
  • Καλαβρύτων, μήκους 512,50μ.
  • Αγ. Γεωργίου (εκτός τμήματος από Πλαστήρα ως Χρ. Σμύρνης), μήκους 650μ.
  • Ελ Βενιζέλου, μήκους 655μ.
  • Ευρώτα, μήκους 120μ.
  • Νιρβάνα, μήκους 410μ.
  • Διαμαντίδου (από Πλ. Βασ. Γεωργίου Β' ως Πλ. Ελ. Βενιζέλου), μήκους 530μ.
  • Αγ. Δημητρίου (από Δημοκρατίας ως Διαμαντίδου), μήκους 200μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου