Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019

1. Ψήφισμα για την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται στο ρέμα Ποδονίφτη στα όρια του Δήμου Χαλανδρίου στη συμβολή των οδών Κόδρου και Κηφισίας.

2. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη συμπληρωματική εγγραφή Βρεφών και Νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2018 – 2019 (ΣΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ).

3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση διήμερης ενημερωτικής συνάντησης με τίτλο: «Πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών – Βιωματικό εργαστήριο», που διοργανώνει η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου μας, στις 4 & στις 18 Φεβρουαρίου και απευθύνεται στους γονείς των παιδιών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία της πόλης μας.

4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για καταχώρηση προβολής του Δήμου στον κατάλογο της έκθεσης Verde Tec και την ενοικίαση εξοπλισμού για το περίπτερο του Δήμου στην έκθεση Verde Tec.5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την «Ψηφιακή τήρηση και ενημέρωση πληροφοριακού αρχείου».

6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τρεις (3) διαφημιστικές καταχωρίσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος μας και συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων της πόλης μας.

7. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 για την καταβολή δαπάνης για την επανατοποθέτηση δύο υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ.

8. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία για την επισκευή επαγγελματικού ψυγείου, του 3ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

9. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την επιχορήγηση του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Πέτρου Γ. Ζήση» με ποσό 7.000,00 €, για την κάλυψη μέρους των δαπανών, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής ανταλλαγής και πολιτιστικής εκδήλωσης με τον Σύλλογο των Αλσατών και Φίλων της Αλσατίας στην Ελλάδα.

10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, που αφορούν στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2018.

12. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για πολιτιστικές δράσεις στην Παιδική Βιβλιοθήκη.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, βάσει της παρ. 5, του άρθρου 219, Ν. 4412/2016.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, βάσει της παρ. 5., του άρθρου 219, Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 1977/15-01-2019).

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, βάσει της παρ. 5., του άρθρου 219, Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 1981/15-01-2019).

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας.

18. Έγκριση ορθής τήρησης των όρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (αρ. πρωτ. 46353/18-12-2018).

19. Έγκριση ορθής τήρησης των όρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (αρ. πρωτ. 1960/15-01-2019).

20. Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.

21. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

22. Παραχώρηση χώρου στην Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (ΕΕΕΥΤ), ο οποίος θα εξυπηρετήσει το έργο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

23. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στα πλαίσια της Σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) στον Δήμο Χαλανδρίου.

24. Έγκριση παράτασης της Σύμβασης για την προμήθεια φυσικού αερίου από την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) για την κίνηση δύο απορριμματοφόρων αυτοκινήτων για το Ο.Ε. 2019.

25. Παράταση του χρόνου ισχύος της με αρ. πρωτ. 15483/03-05-2018 σύμβασης με αντικείμενο τη «Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων του Δήμου Χαλανδρίου».

26. Έγκριση πρακτικού επιτροπών προσωρινής καθώς και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου και συγκρότηση αυτών.

27. Έγκριση πρακτικού επιτροπών οριστικής παραλαβής καθώς και προσωρινής και οριστικής έργων του Δήμου και συγκρότηση αυτών.

28. Έγκριση υποβολής αίτησης προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» από τον Δήμο Χαλανδρίου στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» ύψους 600.000,00 €.

29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ», Α.Μ. 03/2017.

30. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1170 του Δήμου Χαλανδρίου» (ΑΜ 2/2016).

31. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και άδεια απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Σωκράτους 19, στο Ο.Τ. 75, στον Δήμο Χαλανδρίου, για την ίδρυση υπαίθριου σταθμού στάθμευσης δέκα πέντε θέσεων.

32. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και άδεια απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Πλαπούτα και Γαρυττού στο Ο.Τ. 755, στον Δήμο Χαλανδρίου, για την ίδρυση υπαίθριου σταθμού στάθμευσης εκατόν πενήντα δύο οχημάτων.

33. Λήψη απόφασης για συμμόρφωση της διοίκησης στην υπ΄ αρ. 6176/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για άρση απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία που βρίσκεται ανάμεσα στα Ο.Τ. 682 και 684, επί της οδού Ρόδου στην περιοχή Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας – Πεύκο Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου.

34. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 712Β επί των οδών Μεταμορφώσεως και Βόλου στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου, τριών ιδιοκτησιών των Αντ. Λούρα, Π. Λούρα, Αν. Λούρα και Ιωάννας Μουζά, σε συμμόρφωση με τις 6448/2006 και 1689/2017 δικαστικές αποφάσεις και την 4452/2010 απόφαση του ΣτΕ – Εξέταση ένστασης επί της 345/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.

35. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ».

36. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΟΕ».

37. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ATHENS QUINTA ΙΚΕ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου