Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

18 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΑ - ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Η 11η ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΣ


                                                                                         

Χαλάνδρι 18/4/2019
Προς K. πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημου Χαλανδρίου

Κοινοποίηση: κ Δήμαρχο

κα Πρόεδρος

Σήμερα 18 /4/2019 μας κοινοποιήσατε πρόσκληση της 11ης έκτακτης συνεδρίασης με την οποία μας καλείται σε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 19η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, λόγω μη απαρτίας των συνεδριάσεων της 12ης Απριλίου (8η τακτική συνεδρίαση) και 15 ης Απριλίου ( 9η έκτακτη συνεδρίαση) Απριλίου και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 123 του Ν.3463/2006, ( εδώ έχετε λάθος, καθόσον το άρθρο 123 αναφέρεται στην λειτουργία του Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος !!!!!!!! ), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πενήντα επτά (57) θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτή είχε κοινοποιηθεί με την 8η πρόσκληση της τακτικής συνεδρίασης 12ης Απριλίου 2019.

Επί του θέματος αυτού έχουμε να παρατηρήσουμε και να προτείνουμε τα παρακάτω

επειδή

1. Στην διαδικασία που ακολουθείτε, για τις αλλεπάλληλες συγκλήσεις του ΔΣ, με την επίκληση διαφορετικών και άσχετων μεταξύ τους διατάξεων, υπάρχουν σοβαρές και κρίσιμες για την δημοκρατική λειτουργία του οργάνου παραβάσεις.

2. Δεν νοείται σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ, με την επίκληση «της αναγκαιότητας λήψης αποφάσεων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης και άπτονται ζητημάτων που αφορούν στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του Δήμου, δεδομένων των ασφυκτικών προθεσμιών που προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσον αφορά τη δυνατότητα σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο επόμενο χρονικό διάστημα», όταν το Δ.Σ. έχει ήδη συγκληθεί σε τακτική συνεδρίαση για την ιδια ημερα και με διαφορά μιας ώρας , και συγκεκριμένα για τις 19 μμ,. Η πρόσκληση μάλιστα της συνεδρίασης εχει προηγηθεί κατά δυο ημέρες της πρόσκλησης της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης, και για τον λόγο αυτό φερει και μεταγενέστερο αύξοντα αριθμό.

3. Δηλαδή κατά την σειρά των εγγράφων σας , ενώ το ΔΣ έχει συγκληθεί σε τακτική συνεδρίαση (Παρασκευή ώρα 19 μμ), εσείς εκ των υστέρων «ανακαλύπτετε» !!!! ότι υπάρχουν επείγοντα θέματα, για τα οποία «δεν υπάρχει η δυνατότητα σύγκλησης του ΔΣ στο επόμενο χρονικό διάστημα» και για τον σκοπό αυτό συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση, ενώ είχατε την δυνατότητα εφοσον τα θέματα υφίσταντο κατά την σύνταξη της Η.Δ. της 10ης τακτικής συνεδρίασης, να τα εγγράψετε στην Η.Δ. της τακτικής συνεδρίασης, παρολα αυτά δεν το πράξατε, μεθοδεύοντας έτσι την υφαρπαγή αποφάσεων με μειωμένη πλειοψηφία..

4. Είναι φανερό ότι πρόκειται για σαφή καταστρατήγηση του νόμου και εσείς προσωπικά προβαίνετε εν γνώσει σας σε παράβαση καθήκοντος, με σκοπό να υφαρπάξετε αποφάσεις που άπτονται προεκλογικών υποσχέσεων της διοίκησης, και με μεθοδευμένη μειωμένη πλειοψηφία του 1/3 των μελών, να διαθέσετε πόρους , ζημιώνοντας οικονομικά κατά παράβαση νόμου τον Δήμο..

5. Εμείς οι υπογράφοντες το κείμενο αυτό επειδή θεωρούμε ότι έχουμε καθήκον να διαφυλάξουμε την δημοκρατική λειτουργία του σώματος , δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε αυτή την παράνομη διαδικασία..

6. Επειδή παρόλα αυτά, υπάρχουν στην Ημερήσια Διάταξη θέματα, που μπορεί να θεωρηθεί ότι άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και έχουν επείγοντα χαρακτήρα, τα οποία με δική σας ευθύνη δεν εντάχτηκαν στην Η.Δ. της 10ης τακτικής συνεδρίασης

ΖΗΤΟΥΜΕ να ματαιώσετε την 11η έκτακτη μη νόμιμη συνεδρίαση που έχετε συγκαλέσει για την Παρασκευή 19 Απριλίου, ώρα 18 μμ, πριν δηλαδή την 10η τακτική, και να συγκαλέσετε σε επόμενη ημέρα έκτακτη συνεδρίαση, μετά την 10η τακτική, όπου θα αιτιολογείται και το ΕΚΤΑΚΤΟ λογω «αδυναμίας σύγκλησης του ΔΣ στο επόμενο χρονικό διάστημα» με τα παρακάτω θέματα από την Η.Δ. της 8ης πρόσκλησης, θέματα τα οποία μπορεί να αιτιολογηθεί ότι αφορούν «στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών του Δήμου»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Χαλανδρίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

2. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών - Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη συμπληρωματική εγγραφή Βρεφών και Νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2018-2019 (Η΄ ΕΠΙΛΟΓΗ).

3. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών - Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τις διαγραφές βρεφών και νηπίων από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου.

4. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη διαγραφή βρέφους από το 4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και τον επαναπροσδιορισμό ή μη των τροφείων του.

5. Εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.

6. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης τροφείων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2019-2020.

7. Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος καλοκαιρινής φύλαξης με δημιουργική απασχόληση μαθητών δημοτικών & νηπιαγωγείων σε επτά (7) σχολικά συγκροτήματα για το έτος 2019.

8. Ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

9. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης για την Α’ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Χαλανδρίου.

10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 14002/08-04-2019).

11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 14003/08-04-2019).

12. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας από το προσωπικό του Δήμου και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες βιολογικής καταπολέμησης εντόμων ευκαλύπτου σε πάρκα, άλση και δενδροστοιχίες» με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου.

13. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας από το προσωπικό του Δήμου και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες βιολογικής καταπολέμησης εντόμων ευκαλύπτου σε πάρκα, άλση και δενδροστοιχίες» με ίδια μέσα επειδή δεν επαρκεί το προσωπικό που υπηρετεί στην οργανική μονάδα του Τμήματος Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου.

14. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και ανάγκη εκτέλεσης εργασιών: «Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου».

15. Αναπροσαρμογή της δυναμικότητας και της τεχνικής έκθεσης των τμημάτων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου σύμφωνα με τα εμβαδά των επιφανειών των κύριων χώρων απασχόλησης νηπίων και βρεφών, όπως διαμορφώνονται βάσει του Π.Δ. 99/2017 και έκδοση νέας τροποποιητικής απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το 3ο, 4ο, και 6ο τμήμα προσχολικής αγωγής για το έτος 2019-2020.

16. Παράταση του χρόνου ισχύος της ενδιάμεσης τμηματικής προθεσμίας της με Α.Π. 47660/28-12-2018 σύμβασης, της προμήθειας με τίτλο «Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων» με ΑΜ: 132/2018.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου