Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 16.00

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και επαναξιολόγησης τροφείων για τη συμπληρωματική εγγραφή βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2019 – 2020 (Γ’ Επιλογή).

2. Αποδοχή της έγκρισης των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και έγκριση υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περιόδου 2019 – 2020.

3. Έγκριση συμμετοχής με ίδιους πόρους στο πρόγραμμα ‘‘Πιλοτικό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά του Δήμου Χαλανδρίου’’.

4. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου για τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2020.

5. Συγκρότηση επιτροπής για την καταμέτρηση χρημάτων από το παγκάρι του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

7. Ορισμός εκπροσώπου και παροχής εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Χαλανδρίου.

8. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Χαλανδρίου στο Διοικητικό Συμβούλιου του Σ.Π.Α.Π..

9. Αντικατάσταση μελών, εκ των δημοτικών συμβούλων, τα οποία απώλεσαν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, των Επιτροπών Δημοπρασιών και Εκτίμησης για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου, για το έτος 2019.

10. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, για το έτος 2019 και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, για το έτος 2019.

11. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Περιβάλλοντος, για το έτος 2019 και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Δ/νσης Περιβάλλοντος, για το έτος 2019.

12. Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

13. Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

14. Ορισμός Προέδρου για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

15. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής δικαιούχων – ωφελούμενων του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Χαλανδρίου.

16. Έγκριση σκοπιμότητας μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου κ. Συμεών (Σίμου) Ρούσσου και της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ελένης Χριστούλη στην Ισπανία, για τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Συνέδριο του ISWA, το οποίο θα διεξαχθεί το Μπιλμπάο της Ισπανίας, μεταξύ 7 και 9 Οκτωβρίου 2019, καθώς και τη συμμετοχή τους στη συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος WASTE4THINK.

17. Έγκριση σκοπιμότητας μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαχείρισης Απορριμμάτων κ. Κ. Γερολυμάτου στις Βρυξέλλες, για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (EWRC), η οποία διοργανώνεται από 7 έως 10 Οκτωβρίου 2019.

18. Ορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.

19. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

20. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Τριφυλλιακός Πολυδρόσου, για τη διοργάνωση του 1ου τουρνουά μπάσκετ παίδων, «Κώστας Ζούτας».

21. Επιβολή προστίμου για μία (1) ταμπέλα και δύο (2) αεροπανό που είναι τοποθετημένα κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου και επί της οδού ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101.

22. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Νυχτερινή φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων», για τα Δημοτικά Αθλητικά κέντρα «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης» και το Δημοτικό Αθλητικό κέντρο στο πάρκο της οδού Αποστολοπούλου, σε ιδιωτική εταιρεία.

23. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας.

24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 40066/19-09-2019).

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 40067/19-09-2019).

26. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, σχετικά με την ολοκλήρωση των θεατρικών εργαστηρίων του Δήμου.

27. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας ΑΜ33/2018 με τίτλο «Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών», σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

28. Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.).

29. Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ο.Ε.).

30. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 339/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

31. Τροποποίηση των άρθρων 4, 11 και 12 του Κανονισμού Λειτουργίας των Περιπτέρων.

32. Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας νέου τμήματος προσχολικής αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου με την επωνυμία 7ο τμήμα προσχολικής αγωγής (παιδικός σταθμός) με έδρα στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου 119, ΤΚ 15231 στο Κάτω Χαλάνδρι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 2α του Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ Α 141/28-9-2017).

33. Εξέταση της από 02-09-2019 ένστασης του αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΜ 04/2018», ΕΥΔΟΞΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Έργο Διαγραμμίσεων οδικών επιφανειών και ποδηλατοδρόμων», Α.Μ. 1/2018.

35. Έγκριση 4ης παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρική προστασία οδών Καλογρέζης & 25ης Μαρτίου» Α.Μ. 2/2018.

36. Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην επωνυμία «THE GAME PROJECT ΑΕ».

37. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «Β. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ. ΔΡΕΤΤΑΣ ΟΕ».

38. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ».

39. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ιδιώτες μηχανικούς του ελέγχου και της σύνταξης της τελικής επιμέτρησης για την εκκαθάριση του έργου “Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ 1170 του Δήμου Χαλανδρίου” κατά τα οριζόμενα της παρ. 11 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.

40. Έγκριση του Οράματος, των Προτεραιοτήτων και των Μετρήσιμων Στόχων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Χαλανδρίου (στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΑΜ 2/2018, με Κ.Α. 30.7412.26.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου