Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 - ΩΡΑ 17.30
3η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

1. Έγκριση Απολογισμού για το Ο.Ε. 2018 του Δήμου Χαλανδρίου.

26η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ - ΩΡΑ 18.30
 
1. Έγκριση τροποποίησης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ14/15834/237 (ΦΕΚ 1344/19.9.2019/τ. β’).

2. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ‘‘ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ’’ με κωδικό ΟΠΣ 5002394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Αττική 2014 – 2020’’.

3. Καθορισμός ειδικοτήτων των προς πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος.

4. Έγκριση πρακτικής άσκησης της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2019 – 2020.

5. Λειτουργία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές & εξαιρέσιμες έτους 2020.

6. Καθιέρωση ωραρίου των Τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος: Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2020.

7. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2020.

8. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού και Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου.

9. Καθιέρωση ωραρίου εργασίας για τους σχολικούς φύλακες και τις σχολικές καθαρίστριες για το έτος 2020.

10. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού του Ο.Ε. 2018 της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

11. Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΣ 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.9.2019 τ. Β’).

12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

13. Συγκρότηση των επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου.

14. Αντικατάσταση μελών, εκ των δημοτικών συμβούλων, τα οποία απώλεσαν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης τροφείων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2019 – 2020.

15. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Χαλανδρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΑΠ.

16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019.

17. Συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες που συντελούνται από φορείς που προωθούν το προφίλ του Δήμου.

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την πραγματοποίηση εργαστηρίων βιβλιοδεσίας τέχνης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

20. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

21. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (ΑΛΜΑ).

22. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ).

23. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας από το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός των εξωτερικών υαλοπινάκων του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κεντρικού Δημαρχείου».

24. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας από το προσωπικό του Δήμου και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων».

25. Έλεγχος της μελέτης διαμόρφωσης της οδού Πόντου από οδό Π. Μπακογιάννη έως οδό Τηλέμαχου.

26. Λειτουργία νυχτερινής λεωφορειακής γραμμής που να διέρχεται διαμέσου του άξονα της Λεωφόρου Μεσογείων από το Δήμο Χαλανδρίου.

27. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ηρακλείτου 53 και Μ. Μερκούρη, του Δήμου Χαλανδρίου, για τη χρήση εισόδου – εξόδου οχημάτων.

28. Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για αναπηρικό ΙΧ επιβατηγό (Άτομο με Ειδικές Ανάγκες), επί της οδού Σουρή 19, στο Ο.Τ. 22 στο Δήμο Χαλανδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου