Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

29η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2019 του Δήμου.

2. Δωρεά βιβλίων από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 11ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου και στο 6ο και 8ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 47875/05-11-2019).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 48387/07-11-2019).

5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

6. Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε..

7. Λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές & εξαιρέσιμες έτους 2020.

8. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 542/2017 απόφασης Δ.Σ., περί μεταβολής Σχολικής Μονάδας (13ο Δημοτικό).

9. Καθορισμός προσκύρωσης εδαφικού τμήματος σε ιδιοκτησία του Ο.Τ. 1201 στο Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου, σύμφωνα με την 2/1994 Πράξη Εφαρμογής.

10. Τοπική διαπλάτυνση υφιστάμενου πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Κ. Παλαμά και Ύδρας (Ο.Τ. 198, 199, 205 και 206α) και ανάλογη σήμανση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου