Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020

30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 27η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2020.

2. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

3. Παραγραφή απαιτήσεων προμηθευτών και λοιπών απαιτήσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας.

4. Έγκριση σκοπιμότητας μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνου Ευθυμίου στη Δρέσδη – Πλάουεν της Γερμανίας, για τη συμμετοχή του στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δικτύου Mentors of Europe’s Diversity, το οποίο διοργανώνεται από 9 έως 11 Δεκεμβρίου 2019.

5. Κατ΄ αρχήν έγκριση για τη διεξαγωγή δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.

6. Έγκριση σκοπιμότητας για «Παροχή υπηρεσίας για την προετοιμασία πρότασης για την 5η πρόσκληση του προγράμματος Urban Innovative Actions» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

7. Έγκριση υποβολής πρότασης στην 5η πρόσκληση του προγράμματος Urban Innovative Actions (UIA).

8. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 256 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

9. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου (αρ. πρωτ. 50847/22-11-2019).

10. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου (αρ. πρωτ. 50853/22-11-2019).

11. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

12. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 288 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

13. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

14. Επιβολή προστίμου για μία (1) φωτεινή ταμπέλα που είναι τοποθετημένη κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού και της όψης του κτιρίου, στο προκήπιο του κτιρίου και επί της οδού Λ. Κηφισίας 292.

15. Επιβολή προστίμου για μία (1) φωτεινή ταμπέλα που είναι τοποθετημένη κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού και της όψης του κτιρίου, στο προκήπιο του κτιρίου και επί της οδού Λ. Κηφισίας 354.

16. Επιβολή προστίμου για Αεροπανό – Μπάνερ τοποθετημένα σε στύλους ηλεκτροφωτισμού επί των οδών Λ. Κηφισίας 190, Λ. Κηφισίας από το ο.α. 178 – ο.α. 314 και επί των οδών Νίκης, Σαλαμίνος, Νεφέλης, Αριστοφάνους.

17. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας.

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ΄ ανταλλακτικών – Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού σιντριβανιών μετ΄ ανταλλακτικών», σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

19. Δωρεά 200 κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Σαλαμίνας, κατόπιν αιτήματός του, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και της περισυλλογής απορριμμάτων.

20. Καταστροφή υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής.

21. Λήψη απόφασης για τη μη δυνατότητα υλοποίησης με ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καταγραφής εμποδίων και σηματοδοτήσεων».

22. Λήψη απόφασης για ανάθεση υπηρεσίας ανάπτυξης διαδικασιών άδειας εργασιών και διαχείριση υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και των εγκαταστάσεων αμαξοστασίου του Δήμου Χαλανδρίου.

23. Απόφαση αποδοχής για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

24. Απόφαση αποδοχής για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο έργο με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σχολικών μονάδων».

25. Έγκριση του σχεδίου σύναψης όρων και τροποποίησης – παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και των όρων αυτής για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

26. Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής για το έργο «Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα ‘Ν.Πέρκιζας’ και ορισμός εκπροσώπου Δήμου και αναπληρωτή του.

27. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» Α.Μ. 13/2017.

28. Αίτημα για παράταση του τελικού εγκριτικού χρόνου της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», ΑΜ 2/2017 και συνακόλουθα την παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς μεταβολή του καθαρού μελετητικού χρόνου.

29. Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων.

30. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΚΚΟΡΗΣ Δ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Χ. ΕΕ».

31. Απόφαση συμμετοχής για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Χαλανδρίου στην πρόσκληση με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτίρια» του Άξονα Προτεραιότητας 04 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» (Κωδ. Πρόσκλησης: Α

ΤΤ088, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3426).

4η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 27η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.

2. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Έτους 2020. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου