Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

The show must go on - I'll face it with a grin - I'll top the bill - I'll overkill - I have to find the will to carry on


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου