Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ


Αύριο Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:30, θα πραγματοποιηθεί η 32η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρηγ. Γυφτόπουλου 2).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) της πράξης “Πιλοτικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου” [MIS:046237].

2. Ορισμός μηχανισμού πιστοποίησης της πράξης “ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ 5046237.

3. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση AMIF-2019-AG-CALL-03 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

4. Έγκριση του σχεδίου σύναψης όρων και Τροποποίησης της από 15/12/2016 Προγραμματικής Σύμβασης ως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 308/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου