Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ


Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, την 20η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020) και με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

α) για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

2. Έγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, για το σχολικό έτος 2020 – 2021.


3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της δυναμικότητας των τμημάτων προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Χαλανδρίου, σύμφωνα με τα εμβαδά των επιφανειών των κύριων χώρων απασχόλησης νηπίων και βρεφών, όπως διαμορφώνονται βάσει του Π.Δ. 99/2017 για το έτος 2020 – 2021.

β) για ενημέρωση και συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1. Εν όψει της λειτουργίας των σχολείων προκειμένου να εξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιστροφής των μαθητών στα θρανία ώστε αυτοί και οι καθηγητές τους να είναι απολύτως ασφαλείς.

2. Πυροπροστασία και γενικώς για θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία.

3. Υγειονομικός χάρτης του Χαλανδρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου