Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Το μήνυμα του Νίκου Παπαδάκη για την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 και την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας


Το μήνυμα του Νίκου Παπαδάκη για την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 και την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Η Αττική γίνεται «Πράσινη Περιφέρεια»

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 και την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας ο Περιφερειακός Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Αττική – Πράσινη Περιφέρεια» και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, κ. Νίκος Παπαδάκης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: «Το σύνθημα της Παγκόσμιας Μέρας Βιοποικιλότητας για το 2020, που είναι «Οι λύσεις μας είναι στη φύση», σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός μοντέλου ζωής για το μέλλον σε απόλυτη αρμονία με τη φύση.
Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα για το 2030 περιλαμβάνει τη διεύρυνση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών σε όλη την ΕΕ, με αυστηρή προστασία για περιοχές με πολύ υψηλή βιοποικιλότητα και κλιματική αξία, τη διαμόρφωση Σχεδίου για την Αποκατάσταση της Φύσης με συγκεκριμένους στόχους.
Ταυτόχρονα περιλαμβάνει δράσεις για τον αγροτικό τομέα, τα δάση, το αστικό περιβάλλον, τα υδάτινα οικοσυστήματα, την αποκατάσταση ποταμών καθώς, και ένα ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης με τη συμμετοχή οικονομικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, με αυξημένη χρηματοδότηση.
Η Περιφέρεια Αττικής, όπως έχει διακηρυχθεί σε όλους τους τόνους από την Περιφερειακή Αρχή υπό τον κ. Πατούλη, προτάσσει με ιδιαίτερη βαρύτητα τα ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία του.
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα διαμόρφωσης και ενίσχυσης ενός συνεκτικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών – πυρήνων βιοποικιλότητας, για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027), η Περιφέρεια Αττικής έχει εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, το ποσό των 5 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση δράσεων και έργων κατ’ εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων δράσης των περιοχών Natura 2000 της Αττικής.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής χρηματοδοτείται με το ποσό των 800.000 ευρώ η σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου που αφορά στην προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Επιπλέον η Περιφέρεια συμμετέχει ενεργά ως εταίρος στο LIFE-IP 4 NATURA: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου