Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Ανοιχτή συζήτηση με Επαγγελματίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


Ανοιχτή συζήτηση με Επαγγελματίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ανάγκη για:

· Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις

· Μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε συνδυασμό με άτοκο δανεισμό και αποπληρωμή του σε βάθος 10ετιας

· Επέκταση φοροαπαλλαγών και φοροελαφρύνσεων (με έμφαση στη μείωση του ΦΠΑ και την προκαταβολή φόρου εισοδήματος)

· 100% κάλυψη από το κράτος των ασφαλιστικών υποχρεώσεων (αντί για 40% όπως έχει ανακοινώσει η ΝΔ) και των επιταγών για τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, λόγω επιβεβλημένης από το κράτος εξαφάνισης των εσόδων την περίοδο της καραντίνας αλλά και μετά

· Ενίσχυση ενός κοινωνικού ταμείου ειδικά για νέους επαγγελματίες και για ΜΜΕ με πολύ χαμηλά εισοδήματα

· Επανάληψη παροχής του κοινωνικού επιδόματος πριν τα Χριστούγεννα προς εισοδηματικά αδύναμες κατηγορίες για ενίσχυση της ζήτησης

Φίλες και Φίλοι

Αυτά ήταν τα κύρια αιτήματα όπως εκφράστηκαν από τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στην ανοιχτή συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης πού πραγματοποιήθηκε στις 10/6 με τη σύμπραξη των ΟΜ Πεντέλης, Βριλησσίων και Αγίας Παρασκευής.

Η συζήτηση ανέδειξε την αγωνία των επαγγελματιών και τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο κατά την περίοδο του lockdown όσο και αυτά που εκτιμούν ότι έρχονται την περίοδο μέχρι το Σεπτέμβριο, οπότε και αναμένεται να κορυφωθεί η ένταση των οικονομικών κυρίως προβλημάτων, ως αποτέλεσμα της απλής χρονικής μετακύλησης των υποχρεώσεων χωρίς να έχει διασφαλιστεί με επάρκεια η υποβοήθηση αντιμετώπισής τους.

Αναφέρθηκαν παραδείγματα περιπτώσεων αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τις ΜΜΕ οι οποίες δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη στις επιλογές της Κυβέρνησης, όχι από αδιαφορία αλλά από επιλογή, σε μια λογική “επιχειρηματικού δαρβινισμού” προς όφελος των συμφερόντων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο κ. Νίκος Σκορίνης, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας και ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος:

- Παρουσίασε πολύ συνοπτικά τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση

- Επισήμανε την αναγκαιότητα ενεργοποίησης επιπλέον εργαλείων, όπως τα μικροδάνεια μέχρι 25.000 χωρίς προϋποθέσεις και η Αναπτυξιακή Τράπεζα που ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το ακατάσχετο του επαγγελματικού λογαριασμού αλλά και την ανάγκη προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους επαγγελματίες

- Ανέφερε επιγραμματικά τα μέτρα για τους επαγγελματίες και τις ΜΜΕ που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα “Μένουμε Όρθιοι 2”.

ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου