Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020) και με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

α) για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Ο.Ε. 2020.

2. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2020 του Δήμου.

3. Ίδρυση 6ου Λυκείου στο Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου.

4. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσιας συντήρησης για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον υπηρεσίες που θα παρέχει.

5. Δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης φορολογουμένων στο Χαλάνδρι.

6. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 45/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Αντικατάσταση αντιπροσώπου του Δήμου Χαλανδρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του

Σ.Π.Α.Π..

8. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης τροφείων για τις διαγραφές βρεφών και νηπίων από τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των γονέων, σχολικού έτους 2019 – 2020.

9. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης τροφείων για τη μείωση ή μη και για την απαλλαγή ή μη από την επιβολή τροφείων σε βρέφη και νήπια των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των γονέων, σχολικού έτους 2019 – 2020.

1

10. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης τροφείων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

11. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων (καταστροφής) που βρίσκονται σε ακινησία.

12. Παραχώρηση χρήσης των Αθλητικών Κέντρων «Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ» & «Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ», για την αθλητική περίοδο από 31/08/2020 έως 02/07/2021.

13. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ».

14. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΟΛΓΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ».

15. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «BANGO & ΣΙΑ ΕΕ».

16. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «FOOD WIZARDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

β) για συζήτηση: 1. Άλλα θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου