Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου και Εισηγήσεις Θεμάτων

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020) και με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

α) για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για την αθλητική περίοδο από 01/09/2020 έως 31/08/2021.

2. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών -νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2020-2021 (Α΄ Επιλογή).

3. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών -νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, σχολικού έτους 2020-2021 (Β΄ Επιλογή).

4. Συμπληρωματική της υπ’ αριθμ. 421/2019 απόφασης ΔΣ σχετικά με την καθιέρωση ωραρίου των Τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος για το έτος 2020.

5. Καταστροφή υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής.

6. Πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 462 στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου με την αναγνώριση της οδού Τεπελενίου και τον χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομο.

7. Έγκριση υψομετρικής μελέτης στην οδό Αργοναυτών, μεταξύ των Ο.Τ. 628, 660 και 661 του Δ. Χαλανδρίου.

β) για συζήτηση: 1. Άλλα θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου