Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

Βυθίστε το

 

 

Aναμένοντας την Ειδική Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 24–25 Σεπτεμβρίου 2020 για μέτρα που θα επιβληθούν κατά της Τουρκίας, η Ελληνική διπλωματική αποστολή, οφείλει να επισημάνει τα άρθρα από την Συνθήκη της Λωζάνης, που παραβιάζονται ασύστολα από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρεντζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αρχικά, η ανεξήγητη μέχρι τώρα στάση της Γαλλικής και Ιταλικής Κυβέρνησης, μας κάνει να αναζητούμε τους λόγους, που ως συνυπογράφουσες Χώρες, στην Συνθήκη αυτή, δεν έχουν ακόμα παρέμβει κατά των όσων διαπράττει το Τουρκικό Κράτος, εις βάρος της Ελλάδας, της Κύπρου, της Συρίας, Ιράκ, Λιβύης και των μειονοτήτων.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ
Ι. ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΤΗΝ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1923

Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, Η ΓΑΛΛΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΑ, Η ΙΑΠΩΝΙΑ, Η ΕΛΛΑΣ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΤΟ ΣΕΡΒΟ-ΚΡΟΑΤΟ-ΣΛΟΒΕΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ

αφ’ ενός

ΚΑΙ Η ΤΟYΡΚΙΑ

αφ’ ετέρου

Οι προσπάθειες της Τουρκίας να αποτυπώσει χάρτες, με τους οποίους θέλει να δημιουργήσει σύγχυση και τετελεσμένα στον Έβρο, αυτοακυρώνωνται από το Άρθρο 4 της Συνθήκης, όπου αναφέρει, ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ γραπτού κειμένου και χάρτου, ισχύει το γραπτό κείμενο.

Άρθρον 4.
Τα υπό της παρούσης Συνθήκης διαγραφόμενα σύνορα είναι κεχαραγμένα επί των συνημμένων τη παρούση Συνθήκη χαρτών υπό κλίμακα 1/1.000.000.

Εν περιπτώσει διαφοράς μεταξύ του κειμένου και του χάρτου, θέλει ισχύει το κείμενον.

Η άστοχη, ανώφελη και ανασφαλής, τυχόν διαπραγμάτευση, που επιδιώκει η σημερινή Κυβέρνηση με την Τουρκία, έχει ήδη διευθετηθεί από το Άρθρο 12 της Συνθήκης, όπου αναφέρει ότι στην Τουρκική κυριαρχία, ανήκουν νησιά, που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριών μιλίων από την Ασιατική ακτή.

Άρθρον 12.
Η ληφθείσα απόφασις τη 13η Φεβρουαρίου 1914 υπό της Συνδιασκέψεως του Λονδίνου εις εκτέλεσιν των άρθρων 5 της Συνθήκης του Λονδίνου της
17/30 Μαΐου 1913, και 15 της Συνθήκης των Αθηνών της 1/14 Νοεμβρίου 1913, η κοινοποιηθείσα εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν τη 13 Φεβρουαρίου
1914 και αφορώσα εις την κυριαρχίαν της Ελλάδος επί των νήσων της Ανατολικής Μεσογείου, εκτός της Ίμβρου, Τενέδου και των Λαγουσών νήσων
(Μαυρυών), ιδία των νήσων Λήμνου, Σαμοθράκης, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, επικυρούνται, υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων της παρούσης
Συνθήκης των συναφών προς τας υπό την κυριαρχίαν της Ιταλίας διατελούσας νήσους, περί ων διαλαμβάνει το άρθρον 15. Εκτός αντιθέτου διατάξεως της
παρούσης Συνθήκης, αι νήσοι, αι κείμεναι εις μικροτέραν απόστασιν των τριών μιλλίων της ασιατικής ακτής, παραμένουσιν υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν.

Η συστηματική και προκλητική παραβίαση του Ελληνικού εναέριου χώρου, από Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ ρητά απαγορεύεται από το Άρθρο 13 της Συνθήκης, εν τούτοις καταστρατηγείται καθημερινά, από την Τουρκική πολεμική αεροπορία.

Άρθρον 13.
Προς εξασφάλισιν της ειρήνης, η Ελληνική Κυβέρνησις υποχρεούται να τηρή εν ταις νήσοις Μυτιλήνη, Χίω, Σάμω και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα: 1. Αι ειρημέναι νήσοι δεν θα χρησιμοποιηθώσιν εις εγκατάστασιν ναυτικής βάσεως ή εις ανέγερσιν οχυρωματικού τίνος έργου. 2. θα απαγορευθή εις την Ελληνικήν στρατιωτικήν αεροπλοΐαν να υπερίπταται του εδάφους της ακτής της Ανατολίας. Αντιστοίχως, η Οθωμανική Κυβέρνησις θα απαγορεύση εις την στρατιωτικήν αεροπλοΐαν αυτής να υπερίπταται των ρηθεισών νήσων. 3. Αι ελληνικαι στρατιωτικαί δυνάμεις εν ταις ειρημέναις νήσοις θα περιορισθώσι εις τον συνήθη αριθμόν των δια την στρατιωτικήν υπηρεσίαν
καλουμένων, οίτινες δύνανται να εκγυμνάζωνται επί τόπου, ως και εις δύναμιν χωροφυλακής και αστυνομίας ανάλογον προς την εφ’ ολοκλήρου του
ελληνικού εδάφους υπάρχουσαν τοιαύτην.

Με το Άρθρο 15 της Συνθήκης, η Τουρκία παραιτήθηκε υπέρ της Ιταλίας, παντός δικαιώματος και τίτλου των νήσων της Αστυπάλαιας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσσου, Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψούς, Σύμης και Κω, καθώς και των νησίδων των εξ αυτών εξαρτωμένων, ως και της νήσου Καστελλορίζου.

Άρθρον 15.
Η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τίτλου επί των κάτωθι απαριθμουμένων νήσων, τουτέστι της Αστυπάλαιας, Ρόδου, Χάλκης,
Καρπάθου, Κάσσου, Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψούς, Σύμης και Κω, των κατεχομένων νυν υπό της Ιταλίας και των νησίδων των εξ
αυτών εξαρτωμένων, ως και της νήσου Καστελλορίζου (όρα χάρτην υπ’ αρ. 2).

Στη συνέχεια η ηττημένη στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, Ιταλία, συνομολόγησε στο Παρίσι, την 10η Φεβρουαρίου 1947, με την Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων, ότι εκχωρεί στην Ελλάδα σε πλήρη κυριαρχία τα νησιά της Δωδεκανήσου, ως και τις παρακείμενες νησίδες, όπως αναγράφεται στο Άρθρο 14 της Σχετικής Συνθήκης και αναφέρεται επίσης και στην Ιταλοτουρκική Συνθήκη της 4ης Ιανουαρίου 1932 που επικυρώθηκε στην Ρώμη, από την Βασιλική Κυβέρνηση της Ιταλίας, εκπροσωπούμενη από την Αυτής Εξοχότητα τον Βαρόνο Πομπέο Αλοίζι και την Κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενη από την Αυτής Εξοχότητα, τον Δόκτορα Κύριο Τεβφίκ Ρουστού Μπέη, Υπουργό των Εξωτερικών, βουλευτή Σμύρνης.
Τμήμα V. Ελλάς Ειδικοί Όροι Άρθρον 14. 1. Η Ιταλία εκχωρεί εις την Ελλάδα εν πλήρει κυριαρχία τας νήσους της Δωδεκανήσου τας κατωτέρω απαριθμουμένας, ήτοι: Αστυπάλαιαν, Ρόδον, Χάλκην, Κάρπαθον, Κάσον, Τήλον, Νίσυρον, Κάλυμνον, Λέρον, Πάτμον, Λιψόν, Σύμην, Κω και Καστελλόριζον, ως και τας παρακείμενας νησίδας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα Άρθρα 20 και 21 της Συνθήκης της Λωζάνης, η Τουρκία αναγνωρίζει προσάρτηση της Κύπρου στην Μεγάλη Βρετανία από την 5η Νοεμβρίου 1914. Οι εγκατεστημένοι, Τούρκοι πολίτες στην Κύπρο, χάνουν την Τουρκική ιθαγένεια, βάσει της Συνθήκης, αποκτώντας την Βρετανική, ενώ σε άλλη περίπτωση, επί δύο έτη από την έναρξη της ισχύος της προαναφερθείσας Συνθήκης, τους παρέχεται δικαίωμα επιλογής να εγκαταλείψουν την Κύπρο, εντός 12 μηνών, από την ημέρα της επιλογής τους. Οι εναπομείναντες Τούρκοι στην Κύπρο, λέγονται Κύπριοι πολίτες, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και δεν έχουν Τουρκική ιθαγένεια.

Άρθρον 20.
Η Τουρκία δηλοί ότι αναγνωρίζει την προσάρτησιν της Κύπρου ανακηρυχθείσαν υπό της Βρεττανικής Κυβερνήσεως την 5ην Νοεμβρίου 1914.

Άρθρον 21.
Οι τούρκοι, οι εγκατεστημένοι εν τη νήσω Κύπρω κατά την 5ην Νοεμβρίου 1914, θα αποκτήσωσιν, εφ’ οις όροις προβλέπει ο εγχώριος νόμος, την βρεττανικήν ιθαγένειαν, απο-βάλλοντες ως εκ τούτου την τουρκικήν. θα δύνανται, εν τούτοις, επί δύο έτη από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης Συνθήκης, να ασκήσωσι δικαίωμα επιλογής υπέρ της τουρκικής ιθαγενείας· εν τοιαύτη περιπτώσει, δέον να εγκαταλείψωσι την Κύπρον εντός δώδεκα μηνών, αφ’ ης ημέρας ασκήσωσι το δικαίωμα της επιλογής.

Ωσαύτως αποβάλλουσι την τουρκικήν ιθαγένειαν, οι τούρκοι υπήκοοι, οι εγκατεστημένοι εv τη νήσω Κύπρω κατά την έναρξιν της ισχύος της παρούσης Συνθήκης, οίτινες κατά την εποχήν αυτήν έχουσιν αποκτήσει ή πρόκειται να αποκτήσωσι την βρεττανικήν ιθαγένειαν, συνεπεία αιτήσεως υποβληθέσης
κατά τας διατάξεις της εγχωρίου νομοθεσίας.

Εννοείται ότι η Κυβέρνησις της Κύπρου θα δύναται να αρνηθή την βρεττανικήν ιθαγένειαν εις τους αποκτήσαντος, άνευ της αδείας της Τουρκικής
Κυβερνήσεως, πάσαν άλλην ιθαγένειαν εκτός της τουρκικής.

Η αθόρυβη, παράνομη μετατροπή σε Τζαμί της Αγίας του Θεού Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, της Αγίας του Θεού Σοφίας Τραπεζούντας, προστάτιδα του Ποντιακού Ελληνισμού και η Εκκλησία της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Άρθρου 42, εδ.3 της Συνθήκης της Λωζάνης, όπου ρητά αναφέρεται, ότι η Τουρκική Κυβέρνηση, υποχρεούται να παρέχει, κάθε προστασία στις Εκκλησίες, Συναγωγές, Νεκροταφεία και λοιπά Θρησκευτικά Καθιδρύματα των μειονοτήτων.

Άρθρον 42. Η Τουρκική Κυβέρνησις υποχρεούται να παρέχη πάσαν προστασίαν εις τας εκκλησίας, συναγωγάς, νεκροταφεία και λοιπά θρησκευτικά καθιδρύματα των ειρημένων μειονοτήτων. Εις τα ευαγή καθιδρύματα ως και τα θρησκευτικά και φιλανθρωπικά καταστήματα των αυτών μειονοτήτων, των ήδη ευρισκομένων εν Τουρκία, θα παρέχηται πάσα ευκολία και άδεια, η δε Τουρκική Κυβέρνησις, προκειμένου περί ιδρύσεως νέων θρησκευτικών και φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων, ουδεμίαν θέλει αρνηθή εκ των αναγκαίων ευκολιών, αίτινες έχουσιν εξασφαλισθή εις τα λοιπά ιδιωτικά καθιδρύματα ομοίας φύσεως.

Όλα τα παραπάνω, επιτάσσουν στην σημερινή Κυβέρνηση, να απαιτήσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας στην Ειδική Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την 24-25 Σεπτεμβρίου 2020 και να αιτιολογήσει την εντολή ‘‘ΒΥΘΙΣΤΕ ΤΟ” σε περίπτωση, που η Τουρκία παραβιάσει Ελληνικό εναέριο ή θαλάσσιο χώρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου