Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αντιπλημμυρική “Άνοιξη” για το ρέμα Χελιδονούς Εισερχόμενα

 

Η Περιφέρεια Αττικής θωρακίζει μια περιοχή που ταλαιπωρήθηκε από ισχυρές πλημμύρες
Αντιπλημμυρική “Άνοιξη” για το ρέμα Χελιδονούς


Έχοντας ως πρώτο κριτήριο την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους και παράλληλα το ότι πιο φιλικό προς το περιβάλλον, όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο Περιφερειάρχης κ. Πατούλης για τη φιλοσοφία που διέπει τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, ο εντεταλμένος σύμβουλος Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Παπαδάκης εισηγήθηκε θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος Χελιδονούς.
Η εισήγηση της διοίκησης εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και το αντιπλημμυρικό έργο στα όρια του Δήμου Κηφισιάς, το οποίο προβλέπει την διευθέτηση 421 μέτρων με ανοικτή διατομή και 371 μέτρων με κλειστή, από τα 792 μέτρα του ρέματος Χελιδονούς (κατάντη της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, έως την εκβολή του στον Κηφισό ποταμό).
Ο κ. Νίκος Παπαδάκης εξήγησε ότι η διοίκηση εισηγήθηκε θετικά επί της ΜΠΕ με τους όρους και τις επισημάνσεις της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς από τη μία, όπως προκύπτει από υδραυλικής άποψης αυτή κρίνεται ασφαλής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ, γεγονός που κρίνεται άκρως ικανοποιητικό για την ασφάλεια των πολιτών.
Και από την άλλη, είναι σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι δυνατόν να επέλθουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για λόγους προστασίας της παρόχθιας βλάστησης και διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των ρεμάτων της περιοχής απαγορεύεται η χωροθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων του έργου εντός των περιοχών κατάληψης πλημμυρικών παροχών.
Πριν την έναρξη των εργασιών να συνταχθεί και να κατατεθεί Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη στην οποία θα υποδεικνύεται ο ακριβής χώρος χωροθέτησης του εργοταξίου.
Ακόμη ενημέρωσε ότι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάμενη βλάστηση θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και μετά την ολοκλήρωση των έργων θα γίνει εκτεταμένη φύτευση. Πριν από οποιαδήποτε αποψίλωση θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως το Δασαρχείο και η καθαυτού εργασίες να πραγματοποιούνται με την σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου και παρουσία υπαλλήλων του Δασαρχείου.
Τα οικοδομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, για την κατασκευή των έργων, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον απαλλαγμένα οργανικών διαλυτών και άλλων ουσιών επιβλαβών στην υγεία και στο περιβάλλον.
Ο κ. Παπαδάκης αναγνώρισε στην εισήγησή ότι προτεινόμενη λύση διευθέτησης από περιβαλλοντικής άποψης δεν είναι και η απολύτως επιθυμητή όμως εξήγησε ότι ήταν η καλύτερη δυνατή για τις αντικειμενικές συνθήκες της υφιστάμενης κατάστασης για να σταματήσουν τα πλημμυρικά επεισόδια.
Ο εντεταλμένος σύμβουλος περιβάλλοντος ανέφερε και τις υπόλοιπες εναλλακτικές που εξετάστηκαν και παρουσίασε τους αντικειμενικά ανυπέρβλητους λόγους για τους οποίους απορρίφτηκαν.
Να σημειώσουμε πως και το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιά είχε ταχθεί ομόφωνα υπέρ της συγκεκριμένης παρέμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου