Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΤΑ ΘΕΜΑΤΑΕκτάκτως συγκλήθηκε δια περιφοράς σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου αυτή την ώρα για την αντιμετώπιση κατεπείγοντων αναγκών του Δήμου:

Τα θέματα για τα οποία ζητείται η δια περιφοράς έγκριση σήμερα το πρωί (που είδαμε άσπρη μέρα).

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια εξετάσεων μοριακού
ελέγχου RT-PCR για τον ιό SARS-COVID-2, για τους υπαλλήλους του Δήμου
Χαλανδρίου».
2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με την πρόταση Food Connections.
3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με την πρόταση pROceed II.
4. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με την πρόταση Green Deal goes Citizens.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου