Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Σύλλογος "ΑΡΓΩ": Καθαρισμός «υιοθετημένης παραλίας» και άλλες οικολογικές δράσεις του Συλλόγου

 


Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι έμπρακτη η ευαισθητοποίηση του Πολιτιστικού - Επιστημονικού Συλλόγου «ΑΡΓΩ» για την προστασία του Περιβάλλοντος, με αντίστοιχες ενέργειες και δράσεις μας.

Ευαισθητοποιημένοι ιδιαίτερα στα θέματα της θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης, ο Σύλλογος μας συμμετέχει στο πρόγραμμα της WWF Ελλάς «Υιοθέτησε μια παραλία», ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αποτύπωσης στοιχείων για τις ελληνικές παραλίες που παράγει και ερευνητικά αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα με  τον καθαρισμό της παραλίας που έχουμε υιοθετήσει, καταγράφουμε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία από τα απορρίμματα για την αποτύπωση και την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης, τα οποία αξιοποιούνται σε μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία περιοδικά καταχωρούνται.

Αποτελεί μια σημαντική δράση επιστήμης των πολιτών (citizen science) καταγραφής της παράκτιας πλαστικής ρύπανσης και καταπολέμησής της.

Εκτός από την ήδη «υιοθετημένη» παραλία σχεδιάζουμε σε συνεργασία με το πρόγραμμα της WWF, δράσεις και σε άλλες παραλίες της Αττικής.


Ανάλογες δράσεις θα αναλάβει ο Σύλλογος "ΑΡΓΩ" για θέματα που αφορούν τη συμμετοχή μας στο δίκτυο φορέων για την «Προστασία των αστικών δέντρων»  αλλά και στην «Πρωτοβουλία φορέων για τη δημόσια διαχείριση του Νερού».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου