Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

«ΠΡΑΣΙΝΗ» σφραγίδα, στις πολιτικές Ανακύκλωσης στην Αττική

 
Νέα εποχή στην Περιφέρεια Αττικής, για την Ανακύκλωση, με την σφραγίδα και της παράταξης, «ΑΤΤΙΚΗ – Πράσινη Περιφέρεια». Η εκλογή, (από τους εκπροσώπους των Δήμων και της Περιφέρειας), του Νίκου Παπαδάκη, ως ο πρώτος «πράσινος» αντιπρόεδρος στον ΕΔΣΝΑ, συνδυάστηκε με δύο μεγάλες ανακοινώσεις για την Αττική. Αφενός των πέντε ολοκληρωμένων έργων Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 98,3 εκ. ευρώ και αφετέρου του «Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης», στην Αττική, δράση που συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε επίπεδο Περιφέρειας.


Αξίζει να υπενθυμίσουμε, ότι η παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ – Πράσινη Περιφέρεια», η οποία στηρίχτηκε από το Πράσινο Κίνημα, με δικό της αυτόνομο ψηφοδέλτιο και επικεφαλής τον Νίκο Παπαδάκη, εξέλεξε δύο έδρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Στο πλαίσιο του νόμου Σύριζα για την απλή αναλογική, που ίσχυε το 2019, πραγματοποιήθηκε σύμπραξη με την παράταξη του Γιώργου Πατούλη, σε προγραμματική βάση 13 αξόνων. Ένας από τους άξονες της προγραμματικής συμφωνίας είναι και η ενίσχυση της Ανακύκλωσης, Επανάκτησης και Επαναχρησιμοποίησης στην Αττική. Στις επί μέρους προτάσεις προγραμματικής σύγκλισης, είχε κατατεθεί και η δημιουργία «Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης», έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Όπερ και εγένετο. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, ότι ο όγκος των «πράσινων» πολιτικών που έχει υλοποιήσει η τρέχουσα περιφερειακή αρχή, είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη διοίκηση στο παρελθόν.

Αποτελεί, επίσης, κοινή διαπίστωση πως «Αττική Πράσινη Περιφέρεια» έχει καταφέρει να αφήσει το «πράσινο» αποτύπωμα της και να ενισχύσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων τις πολιτικές υπέρ του περιβάλλοντος.
Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προτεραιότητα που έδωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ στην Ανακύκλωση και οι Δήμοι του Λεκανοπεδίου πρόκειται να αποκτήσουν το επόμενο διάστημα σύγχρονο εξοπλισμό ανακύκλωσης, χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες τους ούτε ένα ευρώ.
Η απόφαση αυτή αφορά την πλήρη χρηματοδότηση πέντε (5) ολοκληρωμένων έργων ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, συνολικού προϋπολογισμού 98,3 εκ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε με Πράξεις που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ποιους αφορά η χρηματοδότηση και ποιο είναι το οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος
Τα πέντε έργα αφορούν τους 50 εκ των 66 δήμους της Αττικής που έχουν προχωρήσει με τον ΕΔΣΝΑ στην υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο.
Με την απόκτηση κι αξιοποίηση του εξοπλισμού ανακύκλωσης θα υπάρξει σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για τους Δήμους και την Αττική. Συγκεκριμένα:
Θα προσθέσουμε επιπλέον 130.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών στην Αττική, αυξάνοντας κατά 50% τις επιδόσεις ανακύκλωσης, με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής όλων μας.
Θα υπάρξει άμεσο οικονομικό όφελος της τάξης των 3 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση για τους πολίτες, μόνον από την αποφυγή επιβολής του τέλους ταφής που χρεώνονται οι Δήμοι για κάθε τόνο σκουπιδιών που θάβεται στη Φυλή.

Ποια έργα χρηματοδοτούνται
Τα έργα εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» αφορούν Δήμους σε 5 Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν είναι τα ακόλουθα: 

 

ΕΡΓΟ

Π/Υ (ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (τόνοι / έτος)

«Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή́ ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικού́ Τομέα και Δυτικής Αττικής»

16.905.698,47

28.860

«Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή́ ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής»

18.086.090,93

28.860

«Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής»

25.030.553,94

29.843

«Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής»

25.349.950,91

27.541

«Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων Αττικής»

12.926.597,74

13.608

ΣΥΝΟΛΟ

98.298.891,99

128.712
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ένα ακόμη “πράσινο” βήμα της Περιφέρειας Αττικής είναι η λειτουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ της Αττικής, μια σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θέτει σε λειτουργία η Περιφέρεια Αττικής και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη της Αττικής, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, να παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, την πορεία της ανακύκλωσης σε κάθε Δήμο του Λεκανοπεδίου, αλλά και στο σύνολο της Περιφέρειας.
Είναι ένα πρωτοπόρο και λειτουργικό «εργαλείο» διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας, για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται εφεξής η ανακύκλωση στην Αττική, υπηρετώντας το μεγάλο μας στόχο που είναι η «πράσινη μετάβαση στην κυκλική οικονομία», η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Μέσα από την ιστοσελίδα του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (recycleattica.gr), ο καθένας θα βλέπει με μια ματιά από την οθόνη του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού του:
• Ποια ποσοστά ανακύκλωσης έχει πετύχει ο κάθε Δήμος στα ανακυκλώσιμα υλικά και τα βιοαπόβλητα
• Πως τοποθετείται όσον αφορά τις επιδόσεις του, σε σχέση με άλλους παρόμοιους σε χαρακτηριστικά δήμους
• Ποια είναι η ετήσια απόδοση της ανακύκλωσης σε Δήμους και Περιφέρεια;
• Ποιες δράσεις υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, για να βοηθήσει τους Δήμους και τους πολίτες να ανακυκλώνουν περισσότερο;
• Πως εξελίσσεται στο χρόνο η ανακύκλωση; Βελτιώνεται ή χειροτερεύει;
• Και πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε μέρα με τη μέρα στην επίτευξη των στόχων που τίθενται σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το 2021 αυξήθηκε η διαλογή στην Πηγή κατά 45 χιλιάδες τόνους σε σχέση με το 2020

Στατιστικά των Δήμων
• Οι Δήµοι µε ποσοστό ΔσΠ άνω του 15% αυξήθηκαν από 20 σε 24
• 24 Δήµοι εµφανίζουν αύξηση άνω του 10% στη ΔσΠ
• 7 Δήµοι εµφανίζουν στασιµότητα όσον αφορά τη ΔσΠ
• 19 Δήµοι εµφανίζουν µείωση στα ποσοστά ΔσΠ
• 35 Δήµοι υλοποίησαν προγράμματα ΔσΠ βιοαποβλήτων (πλην των πράσινων) το 2021 έναντι 26 το 2020

Τα επόμενα Βήματα
• Ψηφιακή πλατφόρµα και καταγραφές
• Πλήρης ψηφιοποίηση και αυτοµατοποίηση καταγραφών από όλες τις εγκαταστάσεις
• Ανοικτά δεδοµένα για ερευνητικούς σκοπούς και δήµους
• Προσθήκη και άλλων ρευµάτων σε συνεργασία µε ΣΕΔ
• Μηνιαίες αναφορές και αλληλεπίδραση
• Τεχνητή νοηµοσύνη – chatbot

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου