Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

ΙΑΣΩ – ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ: «ΔΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ»

με τις μοναδικές προσφορές για τον Μήνα Μαστού

Το ΙΑΣΩ, η μεγαλύτερη Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική στην Ευρώπη στο πλαίσιο της
καμπάνιας «ΔΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ» για το Μήνα Μαστού προσφέρει τις
απαραίτητες εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Ο στόχος είναι να ενημερώσει και
να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες για τον καρκίνο του μαστού.
Το ΙΑΣΩ, με γνώμονα την καλύτερη φροντίδα της γυναίκας, έχει δημιουργήσει το
μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κέντρο Μαστού στην Ελλάδα. Οι υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις, της Α’ και της Β’ Κλινικής Μαστού και η τεχνολογία αιχμής που διαθέτει το
Τμήμα Απεικονίσεων και Επεμβατικής Ακτινολογίας προσφέρουν άριστες υπηρεσίες υγείας
καθώς και την καλύτερη εμπειρία σε κάθε γυναίκα.
Το ΙΑΣΩ για τον Μήνα Μαστού αναλυτικά προσφέρει:
1. Ψηφιακή Μαστογραφία στην προνομιακή τιμή των 40€.
2. Ψηφιακή Μαστογραφία & Τομοσύνθεση στην προνομιακή τιμή των 45€.
3. Ψηφιακή Μαστογραφία και Υπερηχογράφημα Μαστών, στην προνομιακή τιμή των
50€.
4. Ψηφιακή Μαστογραφία & Τομοσύνθεση και Υπερηχογράφημα Μαστών, στην
προνομιακή τιμή των 65€.
5. Δωρεάν Κλινική εξέταση από εξειδικευμένο Μαστολόγο του Κέντρου Μαστού σε
περίπτωση ευρήματος, εφόσον πραγματοποιηθεί μία από τις παραπάνω
προσφορές.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού στο Τμήμα Απεικονίσεων και
Επεμβατικής Ακτινολογίας του ΙΑΣΩ (απεικονιστικές) και στο Κέντρο Μαστού (Κλινικές
εξετάσεις), στο επίπεδο -2. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6185146 και 147, Δευτέρα -
Παρασκευή  09:00  -  17:00. Η προσφορά ισχύει έως 31/10/2022.

Ο καρκίνος του Μαστού δεν «βλέπει» δικαιολογίες άρα κάθε γυναίκα πρέπει να βρίσκει
χρόνο για να κάνει έγκαιρα τις απαραίτητες εξετάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου