Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ : ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

 


Η Γενική Κλινική του ΙΑΣΩ, έχοντας ως δεσμευτικό στόχο να πρωτοπορεί στη διάγνωση και τη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων, βρίσκεται στο προσκήνιο των νέων τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της καρδιακής ηλεκτροφυσιολογίας και συγκεκριμένα στη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής με κατάλυση.

Η επέμβαση κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής είναι μια ελάχιστα επεμβατική και ασφαλής διαδικασία. Αποκαθιστά τον φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό και μπορεί να προλαμβάνει τις δυσμενείς επιπτώσεις που η κολπική μαρμαρυγή επιφέρει.

Η κατάλυση παλμικού πεδίου Pulse Field Ablation (PFA), με τη χρήση του συστήματος κατάλυσης Farapulse (Boston Scientific), είναι μία νέα τεχνολογία για την κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής. Μέσω του ειδικού καθετήρα, αποδίδονται ηλεκτρικοί παλμοί υψηλής έντασης που προκαλούν την ηλεκτρική απομόνωση συγκεκριμένων περιοχών του κολπικού μυοκαρδίου, οι οποίοι προκαλούν κολπική μαρμαρυγή με μια διαδικασία που λέγεται ηλεκτροδιάτρηση της κυτταρικής μεμβράνης. Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εξαιρετική αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη ασφάλεια και σημαντικά μικρότερη διάρκεια επέμβασης.

Το Καρδιολογικό Ρυθμολογικό Κέντρο της Γενικής Κλινικής του ΙΑΣΩ, πρωτοπορεί στην κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής, διεκπεραιώνοντας μεγάλους όγκους περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης και συνθετότητας. Προσφάτως ξεκίνησε να εφαρμόζει την τεχνολογία κατάλυσης παλμικού πεδίου με άριστα αποτελέσματα.

Μάλιστα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατέστη δυνατή η τρισδιάστατη απεικόνιση του νέου αυτού καθετήρα και η πλοήγηση του σε πραγματικό χρόνο, στο τρισδιάστατο μοντέλο του αριστερού κόλπου, με τη χρήση του συστήματος τρισδιάστατης χαρτογράφησης Ensite (Abbott). Η συγκεκριμένη διαδικασία εξασφάλισε απόλυτη ακρίβεια στην θέση απόδοσης της ενέργειας και συνετέλεσε την αξιολόγηση του αρίστου αποτελέσματος μετά την κατάλυση με λεπτομερή χαρτογράφηση.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια ήταν αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς των ιατρών, του νοσηλευτικού και του τεχνικού προσωπικού, όπως και της συνεργασίας των εταιρειών Boston Scientific και Abbott. Η συνεπής και συστηματική δουλειά του Καρδιολογικού Ρυθμολογικού Κέντρου τυγχάνει σημαντικής αναγνώρισης και επιβράβευσης όλων των συντελεστών του:

Παναγιώτης Ιωαννίδης, MD, PhD, Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Ρυθμολογικού Κέντρου, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Δημήτριος Κατσάρας, MD, MSc, Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικού Ρυθμολογικού Κέντρου, Ευαγγελία Χριστοφοράτου, MD, PhD, Καρδιολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Υπερήχων Καρδιάς - Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Βηματοδοτών - Απινιδωτών, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Κωνσταντίνος Κούβελας, MD, Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής, Επιστημονικά Υπεύθυνος Καρδιολογικού Ρυθμολογικού Κέντρου, Τμήματος Βηματοδοτών – Απινιδωτών, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος, MD, Αναισθησιολόγος, Συνεργάτης Καρδιολογικού Ρυθμολογικού Κέντρου, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Ιωάννης Ραΐτσος - Εξαρχόπουλος, MD, Αναισθησιολόγος, Συνεργάτης Καρδιολογικού Ρυθμολογικού Κέντρου, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου