Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Ξεκινούν οι εγγραφές για την καλοκαιρινή κατασκήνωση 28.05.2024 – 11.06.2024

 Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανάμεσα στις άλλες κοινωνικές του δραστηριότητες, διοργανώνει πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών ηλικίας 6 – 16 ετών που διαμένουν στο Δήμο , προερχόμενα από άνεργες οικογένειες , από μονογονεϊκές , με γονείς Α.Μ.Ε.Α , ή με μέλη Α Μ Ε Α στην οικογένειά τους , πολύτεκνων οικογενειών αλλά και εκείνων των παιδιών , που προέρχονται από ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες , που αδυνατούν να επωμισθούν τα έξοδα που απαιτούνται για την συμμετοχή τους  σε θερινές κατασκηνώσεις.

Η κατασκηνωτική  περίοδος θα έχει διάρκεια  15 ημερών και συγκεκριμένα :
Από τις 18 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου 2024

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από την  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου, όπως αυτά αναφέρονται στην 109/2024 (και με αρ. πρωτ. 8979/23-05-2024 , ΑΔΑ: ΨΕΛΟΗΒ-ΝΧΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων και με προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην  κατασκηνωτική περίοδο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από  28.05.2024 έως 11.06.2024

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ,  Παιδείας  Πολιτισμού και  Αθλητισμού  (Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό,  ισόγειο από ώρα 10:00 – 15:00)  ή ηλεκτρονικά στο email:  pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες:   2132014625, 2132014650, 2132014600 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 15:00)                                                                                        

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που κατατίθενται μαζί με το έντυπο της αιτήσεως :

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  (πρόσφατο –εφόσον δεν είναι δημότης  Φιλοθέης-Ψυχικού)

Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης Ε1 και εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2023 ή σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις προθεσμίες της Α.Α.Δ.Ε , του φορολογικού έτους 2022.

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν  έχουν δικαίωμα διαμονής των παιδιών τους σε κατασκήνωση  από  το ασφαλιστικό  τους  ταμείο

Επιπλέον δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας σε ισχύ ( για την απόδειξη της ιδιότητας του ανέργου)

Κάρτα πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό ΑΣΠΕ, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (για την πολυτεκνία)

Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ με  ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (για γονείς  ή αδελφό/ή  Α.Μ.Ε.Α)

Αποδεικτικό ένταξης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση ή σχετικές νομικές ενέργειες  ότι τελεί σε διάσταση  , ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση επιμέλειας παιδιών (για μονογονεϊκή οικογένεια)

Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητής Τηλεφωνίας κτλ ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ

Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσής της (για αλλοδαπούς)

Η Διεύθυνση  κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων , δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο και  αν  απαιτηθεί  , να  συντάξει  έκθεση  Kοινωνικής  Έρευνας από  τον  Κοινωνικό  Λειτουργό.

Η βεβαίωση παιδιάτρου με φωτογραφία του παιδιού για τον πλήρη εμβολιασμό του , καθώς ότι δεν πάσχει από υποκείμενα νοσήματα, θα προσκομισθεί απαραιτήτως , σε διάστημα 5 ημερών , μετά την κατάρτιση των πινάκων επιλογής των δικαιούχων για τη δυνατότητα συμμετοχής του παιδιού στην κατασκήνωση

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας ,  Παιδείας  Πολιτισμού και  Αθλητισμού  (Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό,  ισόγειο από ώρα 10:00 – 15:00)  ή ηλεκτρονικά στο email:  pronoia@0177.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες:   2132014625, 2132014650, 2132014600 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 15:00)                                         

Απόφαση ΔΣ 109/2024    

AΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2024

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου