Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2024

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Αθλητικής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Πεντέλης έτους 2024

 Ο Δήμος Πεντέλης στο πλαίσιο προγραμμάτων για την οικογένεια και το παιδί, σας ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει και αυτή τη χρονιά πρόγραμμα καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών, από Δευτέρα 17/6/2024 μέχρι Παρασκευή 26/7/2024.
Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς και παράλληλα να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από αθλητικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Το πρόγραμμα υλοποιείται καθημερινά, από 08:00 έως 16:00. (Η προσέλευση των παιδιών θα πραγματοποιείται από τις 08:00 έως τις 09:00 και η αποχώρησή τους από 14:00 έως 16:00)
Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 3 περιόδους των δύο εβδομάδων, (Δευτέρα έως Παρασκευή), με οικονομική συνδρομή 60,00€ ανά παιδί και ανά περίοδο ως εξής:
• 1η Περίοδος: 17/6 – 28/6/2024
• 2η Περίοδος : 1/7 – 12/7/2024
• 3η Περίοδος: 15/7 – 26/7/2024
Το πρόγραμμα στελεχώνεται από έμπειρους γυμναστές και εκπαιδευτικούς που θα έχουν την ευθύνη για την αρμονική και ασφαλή λειτουργία του και περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τις ακόλουθες δραστηριότητες:
• Ομαδικά αθλήματα και Αθλοπαιδιές
• Κολυμβητήριο
• Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
• Δημιουργικό Παιχνίδι
• Θεατρικά δρώμενα
• Μουσικοκινητική και Χορό
• Εικαστικά
Σε ότι αφορά τη σίτιση, ο Δήμος θα παρέχει νερό και ένα σάντουιτς.
Τα παιδιά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με καπέλο, αντηλιακό, ατομικό παγουράκι με νερό και μία δεύτερη αλλαξιά ρούχα. Κατά την ημέρα που στις δραστηριότητές τους προβλέπεται η επίσκεψη στο Κολυμβητήριο πρέπει εκτός των άλλων να έχουν μαγιό, σκουφάκι, μπουρνούζι ή πετσέτα και σαγιονάρες.
Επίσης, προαιρετικά μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μωρομάντηλα καθώς και με επιπλέον τροφή (φρούτα, μπάρες κ.λ.π).
Χώροι υλοποίησης:
• 2ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων
• Δ.Α.Κ. Μελισσίων Κολυμβητήριο
• Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Μελισσίων
• Κλειστό Γυμναστήριο Μελισσίων “Παναγιώτης Τριανταφύλλου”
• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μελισσίων
• Γήπεδα Τένις Μελισσίων
• Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων
Οι γονείς υποχρεούνται να μεριμνούν για τη μεταφορά των παιδιών στους χώρους όπου θα διενεργούνται οι δραστηριότητές τους ανάλογα με το ημερήσιο πρόγραμμά τους το οποίο έγκαιρα θα τους κοινοποιείται.
Δικαιούχοι :
Παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2012 έως και 31/12/2019
Τα παιδιά θα χωριστούν σε Ηλικιακές Ομάδες όπως παρακάτω:
Ομάδα Α: παιδιά γεννημένα το 2017
Ομάδα Β: παιδιά γεννημένα το 2016
Ομάδα Γ: παιδιά γεννημένα το 2015
Ομάδα Δ: παιδιά γεννημένα το 2014
Ομάδα Ε: παιδιά γεννημένα το 2013 και 2012
Ομάδα Νήπια -Προνήπια: παιδιά γεννημένα το 2018 και 2019

Εγγραφές
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πεντέλης και πιό συγκεκριμένα εδώ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περίοδοι υποβολής αιτήσεων:
• Από Τρίτη 4/6/2024 έως και 12/6/2024 για την πρώτη περίοδο και για όλες τις περιόδους,
• Έως 26 /6/2024 για την δεύτερη περίοδο και
• Έως 10/7/2024 για την τρίτη περίοδο
Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάπτονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:
• Αποδεικτικό εξόφλησης συνδρομής περιόδου με την εγγραφή (σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα ακυρώνεται)
Στο αποδεικτικό θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται: Ονοματεπώνυμο παιδιού και περίοδος συμμετοχής
• Βεβαίωση γιατρού ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες
• Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα δηλώνεται αφενός η συναίνεσή του για να συμμετέχει το παιδί του στις δραστηριότητες
κολύμβησης και αφετέρου εάν γνωρίζει κολύμβηση ή όχι.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται :
α. τα στοιχεία των προσώπων που θα παραλαμβάνουν το τέκνο (Με επίδειξη ταυτότητας ).
β. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή γονέων σε διάσταση, υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου γονέα ότι συναινεί για τη συμμετοχή του τέκνου στο
πρόγραμμα (Ως πρώτος γονέας νοείται ο υποβάλλων την παρούσα αίτηση)
γ. Γνωμάτευση για την περίπτωση που το παιδί δικαιούται παράλληλη στήριξη
δ. Ειδική Γνωμάτευση για την περίπτωση που το παιδί χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση
ε. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή κινητού ή Ε1 ώστε να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας.

Συνδρομές-Απαλλαγές:
Οικονομική συνδρομή 60,00€ ανά παιδί για κάθε περίοδο συμμετοχής των δύο εβδομάδων, για τους Δημότες ή Κατοίκους του Δήμου Πεντέλης
Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν παιδιά από όμορους δήμους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις με οικονομική συνδρομή 80,00 € ανά παιδί για κάθε
περίοδο συμμετοχής των δύο εβδομάδων, χωρίς δικαίωμα οικονομικής απαλλαγής.
Απαλλάσσονται της οικονομικής συμμετοχής:
• Κατά 100% παιδιά από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και το ΠΙΚΠΑ
• Κατά 100% οι οικογένειες με άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την προϋπόθεση οικείας
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
• Κατά 100% Χήροι/ες, διαζευγμένοι/ες , μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και οικογένειες με δυο ανέργους γονείς με
εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ εφόσον προσκομίσουν σχετικά επικαιροποιημένα δικαιολογητικά από υπηρεσία ΟΑΕΔ για το ανάλογο διάστημα της ανεργίας
τους.
• γ. Κατά 50% τα τέκνα οικογενειών υπαλλήλων (μονίμων, αορίστου και ορισμένου χρόνου )Δήμου Πεντέλης.
• δ. Οικογένειες με δυο η περισσότερα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα απαλλάσσονται κατά 20% για το δεύτερο παιδί και πάνω.

Ως οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στην πέμπτη σειρά του πίνακα Γ.2. της Πράξης Διοικητικού
προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) του 2024 (που αφορούν εισοδήματα του 2023).

Η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ( IBAN: GR6102603340000850200420151 ) του Δήμου Πεντέλης δηλώνοντας το
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παιδιού και την περίοδο που αφορά η εγγραφή .
Επιστροφές χρημάτων θα γίνονται κατόπιν αιτήματος του γονέα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγκρισή του από την Δημοτική
Επιτροπή.
Σε κάθε περίπτωση η οικονομική συνδρομή θα προπληρώνεται πριν την έναρξη της εβδομαδιαίας περιόδου για την κατοχύρωση της θέσης.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο Πεντέλης :
Κολυμβητήριο Μελισσίων : τηλέφωνο 2108104082 ώρες 8.00-13.00
Κοινωνικό Κέντρο Μελισσίων : 2108032722 & 2108100885 με τον κύριο Τσαντουλή Νικόλαο ώρες 13.00-15.00
* Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

SUMMER CAMP 2024

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου