Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Χαλάνδρι, 27/5/2011
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Α.Π.:8830
- 12η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
--------
- 2011


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 2η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 11/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην ‘Αλλαγή κατεύθυνσης οδού Πλαστήρα (πλησίον κόμβου Θεσσαλονίκης – Δ. Πλακεντίας)’.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 21.190,46 € από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2011 για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Ο.Ν.Α’ Δήμου Χαλανδρίου.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού 83.917,98 € από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2011 για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για οικονομικές ενισχύσεις Νομικών Προσώπων για το Β΄ Εξάμηνο του Ο.Ε. 2011.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για οικονομικές ενισχύσεις Νομικών Προσώπων για το μήνα Ιούνιο Ο.Ε. 2011.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 12.560,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβάσεων έργων προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή οικονομικής στήριξης του Δήμου Χαλανδρίου από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ποσού 68.376,00 € που αντιστοιχεί σε 222 μπλέ κάδους ανακύκλωσης και σε ένα όχημα 4 m3.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καταβολή επιδόματος στους απασχολούμενους υπαλλήλους στο Τμήμα Αλλοδαπών κατά το Ο.Ε. 2010.

9. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2011.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λειτουργία της υπηρεσίας της Καθαριότητας σε 24ωρη βάση και λειτουργία της υπηρεσίας Δημοτικού Νεκροταφείου σε 12ωρη βάση καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλετών δικαιώματος φύλαξης οστών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου στην οδό Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου στην οδό Ιθώμης 34 στο οποίο στεγάζεται το Κ.Ε.Π. του Κάτω Χαλανδρίου.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας ‘Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας’.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στο ‘Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό τελικής τιμής χρέωσης από κατασκευές αποχετευτικών αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων, Α.Μ. 23/2007.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό τελικής τιμής χρέωσης από κατασκευές αποχετευτικών αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων, Α.Μ. 4/2008.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προσκύρωση τμημάτων οικοπέδου στο Ο.Τ. 618 επί της οδού Σαρανταπόρου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 10/2009 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού της Πολεοδομίας.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος οικοπέδου το Ο.Τ. 700 επί των οδών Βριλησσίων και Μελιγαλά, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2/2010 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού της Πολεοδομίας.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 583/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης: ‘Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Χαλανδρίου’.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Διαμόρφωση Δημοτικού Γυμναστηρίου παράπλευρες εργασίες και προμήθεια εξοπλισμού’, Α.Μ. 5/04.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου του έργου ‘Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στο Δήμο Χαλανδρίου’ Α.Μ. 17/2010.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Επισκευές – Ανακατασκευές Φρεατίων Υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων’ Α.Μ.: 12/10.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Καθαρισμός Ρεματιάς’ Α.Μ. 1/2008.

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ‘Μικρά υδραυλικά έργα (όμβρια) Α.Μ. 08.

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων’, Α.Μ. 9/2010.


Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου μας παραγγέλλεται να επιδώσει αυτή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου