Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    2012


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 29η Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 30/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκδίκαση της υπ΄ αριθμ. 3307/28-2-2012 ένστασης κατά της υπ΄ αριθμ. 374/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 720».

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 51/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’ που αφορά στη ‘Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Συμβουλευτικό Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής Δήμου Χαλανδρίου’ για το Ο.Ε. 2011’. 

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 52/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’ που αφορά στη ‘Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Κ.Α.Π.Η. Δήμου Χαλανδρίου’ για το Ο.Ε. 2011’.

4.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 53/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’ που αφορά στη ‘Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Χαλανδρίου’ για το Ο.Ε. 2011’.


5.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 54/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου που αφορά στη ‘Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’ για το Ο.Ε. 2011’.    


6.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 52/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου’ που αφορά στην ‘Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ο.Ε. 2011’.


7.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 36/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’ που αφορά στη ‘2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2012.


8.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 84/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Ευριπίδης’ – ‘Αθλητικός – πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου’ που αφορά στην 1ο Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2012.


9.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 11.583,33 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως οικονομική ενίσχυση για κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.


10.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 7.400,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. ως επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας σε μετατασσόμενους υπαλλήλους από ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ.


11.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Απριλίου 2012 πoσού 62.542,41 € για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Χαλανδρίου’.


12.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Απριλίου ποσού 15.792,84 € για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’.


13.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τον 2ο Αγώνα Δρόμου Μεικτής Διαδρομής στη Ρεματιά Χαλανδρίου που θα διεξαχθεί με την υποστήριξη του Αθλητικού – Πολιτιστικού Οργανισμού ‘ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ’ την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012.


14.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης για την παραγωγή και έκδοση εντύπων για την ελεγχόμενη στάθμευση.


15.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ποσού 1.000,00 € για την υλοποίηση περιβαλλοντικού προγράμματος.


16.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2012.


17.   5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2012.


18.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου στη μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία ‘Δήμος Αθηναίων, Κατερίνης, Καστοριάς κλπ.’ και τον διακριτικό τίτλο ‘Δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο’.


19.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΥΠΕΚΑ του έργου «Αναπλάσεις παιδικών χαρών στο Δήμο Χαλανδρίου».


20.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα, ‘Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015’ του Πράσινου Ταμείου.

21.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και αναγκαιότητας εκτέλεσης των εργασιών ‘Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.

22.   Συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση παράτασης της σύμβασης για την ανάθεση προμήθειας φυσικού αερίου από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) για την κίνηση δύο απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.

23.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάλυση σύμβασης λόγω ανάκλησης αναγκαιότητας κατασκευής κόμβου για το έργο ‘Κατασκευή νησίδας στη Λεωφόρο Πεντέλης’.

24.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.
25.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για επέκταση άδειας χρήσης χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

26.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Επισκευές – κατασκευές πεζοδρομίων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δήμο Χαλανδρίου’, Α.Μ. 3/10 προϋπολογισμού 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.), εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30.7334.10 του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2012.

27.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Μικρά έργα οδοποιίας’, Α.Μ. 4/10, προϋπολογισμού 300.000,00 € (με Φ.Π.Α.), εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30.7333.26 του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2012.

      Χαλάνδρι  25/05/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *