Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΓΠΣ: ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ - ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ.


ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΩΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ:

1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο ρόλος του Δήμου

• Η ισχυροποίηση του ρόλου του Δήμου στο Λεκανοπέδιο και στο πλαίσιο της εξέλιξης του
ΠΣΠ (Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτεύουσας) αυξάνοντας το μερίδιο συμμετοχής στην αναπτυξιακή διαδικασία.

• Η διαμόρφωση ελκυστικού αστικού περιβάλλοντος με πρόβλεψη και παροχή υπηρεσιών
καλής ποιότητας, που αφ’ ενός προάγει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αφ’ ετέρου
συμβάλλει ουσιαστικά στην προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων και στον
εκσυγχρονισμό των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας κατά συνέπεια τη
διεύρυνση της αγοράς εργασίας και απασχόλησης.

Το οικιστικό περιβάλλον

Η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων στην
περιοχή του Δήμου.
• Η προστασία του περιβάλλοντος των περιοχών κατοικίας, με σαφή διάκριση των
χρήσεων γης και προστασία από τη διάχυση οχλουσών και ασύμβατων χρήσεων.
• Η εξασφάλιση χώρων για τις απαραίτητες υποδομές κοινωφελών υπηρεσιών του Δήμου
και τις υποδομές άθλησης, αναψυχής και ελεύθερων χώρων.
• Η θωράκιση του Δήμου για τη διασφάλιση της προστασίας από φυσικές καταστροφές

Η φυσιογνωμία και ταυτότητα του Δήμου

Προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος του
Δήμου και της ιδιαίτερης ταυτότητας των οικιστικών ενοτήτων που τον συγκροτούν με
προεξάρχον στοιχείο τη Ρεματιά.
Ανάδειξη των ιστορικών τόπων και διαδρομών και προβολή τους ως χώρων δικτύων
πρασίνου.
• Αποκατάσταση και ανάδειξη στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος όπου είναι δυνατόν
(Ρεματιά, Ρέμα Βριλησσού)

ΤΙ ΚΑΤΕΥΝΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΣ :


4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Β1
ΣΤΑΔΙΟΥ

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 296/2010 της 28.07.2010
• Ως προς το Οικιστικό Περιβάλλον, κύριος στόχος είναι η λήψη μέτρων προστασίας
των περιοχών κατοικίας.
• Όσον αφορά τη Γενική Πολεοδομική οργάνωση του Δήμου, δημιουργούνται
ολοκληρωμένα δίκτυα που συνδέουν τους κύριους πόλους δραστηριοτήτων, καθώς
και το κέντρο, τόσο με τοπικά κέντρα όσο και με τους σταθμούς Μετρό. Αυτά είναι:
χώροι πρασίνου – ανοικτοί χώροι – κοινωφελείς εγκαταστάσεις, πεζόδρομοι – δρόμοι
ήπιας κυκλοφορίας – ποδηλατόδρομοι και άξονες και σημεία που αναδεικνύουν
μνημεία και χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος (ρέματα, αρχαίοι δρόμοι, βυζαντινά
μνημεία κλπ.).
• Όσον αφορά την Κοινωνική Υποδομή και την Υποδομή Αναψυχής και Άθλησης, οι
ελλείψεις σε χώρους κοινωφελών χρήσεων, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε
επίπεδο επιχειρησιακού σχεδίου με ενδεικτικές μεθόδους απόκτησης την
απαλλοτρίωση, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ), τις ανταλλαγές οικοπέδων
που η θέση τους και το μέγεθός τους δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου.
• Για την αντιμετώπιση των πιέσεων που προκαλούνται στις υποδομές και τις
οικιστικές περιοχές προτείνονται τα ακόλουθα:

I. Περιορισμός των χρήσεων πολεοδομικού κέντρου και γενικής κατοικίας στο
πρόσωπο των οδικών αξόνων Δουκίσσης Πλακεντίας και Αναπαύσεως, για να
διαφυλαχθούν οι περιοχές αμιγούς κατοικίας εκτός του κέντρου του Δήμου.

II. Ρύθμιση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στο σύνολο του εγκεκριμένου
σχεδίου και αντιμετώπιση των προβλημάτων που οφείλονται σε παλαιότερες
αποφάσεις.

III. Διερεύνηση των συνεπειών που θα έχει η μικρή κλιμακωτή μείωση των ΣΔ σε
όλο το Δήμο ή σε περιοχές με σημαντικό έλλειμμα υποδομών, κοινόχρηστων
χώρων και άλλων δεικτών βιωσιμότητας.

IV. Προσδιορισμός περιοχών ζωνών υποδοχής ΣΔ (ΖΑΣ), με χρήση του
μηχανισμού της ΜΣΔ, σε συνδυασμό με τις νέες εντασσόμενες εκτός σχεδίου
περιοχές.

• Οι σημειακές παρεμβάσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν με το αναθεωρημένο
ΓΠΣ σε επίπεδο Δήμου είναι οι ακόλουθες:

I. Στο Πάτημα μείωση της Ζώνης Νεκροταφείου από 250μ. πέριξ του
Νεκροταφείου στα 50μ. για να ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο το τμήμα των
200μ. ή όποιο τμήμα υποδειχθεί από τις απαραίτητες ειδικές μελέτες
(υδρογεωτεχνική, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδική τεχνική).

II. Καθορισμός χρήσεων γης στη Ριζάρειο

III. Διερεύνηση της δυνατότητας αλλαγής της καθορισμένης ειδικής χρήσης του
«Νομισματοκοπείου της Τράπεζας της Ελλάδος», που καθορίστηκε με το ΦΕΚ
1266/Δ΄/1993 και που απαλλάσσει την περιοχή από την υποχρέωση εισφοράς
σε γη κατά την ένταξη σε εγκεκριμένο σχέδιο.

IV. Απόδοση σε κοινή χρήση των προβλεπόμενων κοινόχρηστων χώρων στην
περιοχή της Ρεματιάς Χαλανδρίου, με παράλληλη διευκρίνιση του
πολεοδομικού καθεστώτος των εκτάσεων εντός των εγκεκριμένων
οριογραμμών του ρέματος (εντός ή εκτός σχεδίου).

• Ορισμός, στα πλαίσια του ΓΠΣ, περιοχών αναπλάσεων – παρεμβάσεων, με στόχο
την αναβάθμιση των κεντρικών περιοχών, αλλά και των πιο απομακρυσμένων
γειτονιών. Συντονισμός του σχεδιασμού στα όρια του Δήμου με τυχόν σχέδια όμορων
Δήμων.

ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

Για ό,τι είναι ΚΟΚΚΙΝΟ έχουμε πολλά να πούμε, γυρίζοντας πίσω στο παρελθόν και να δούμε ΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ.

Πρόκειται για σημεία με τα οποία εμείς έχουμε ΠΛΗΡΗ ΤΑΥΤΙΣΗ. 

Αλλά όταν λέμε ΠΛΗΡΗ το εννοούμε. Διότι στο επόμενο θα δούμε ότι άλλο ο βερμπαλισμός και η γενικολογία και άλλο η πραγματική πίστη σε μια διακηρυγμένη πολιτική. Και θα δούμε και μια σύγκριση με την "άλλη" πολιτική, ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ, πού ΕΜΕΙΣ - ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΚΑΠΟΤΕ!

Τα δύο σημεία που χρωματίσαμε ΜΠΛΕ θέλουν ΠΟΛΥ - ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΥ ΣΥΗΤΗΣΗ, θα τα αφήσουμε προς το παρόν στην άκρη. Έτσι θα δείξουμε και τι σημαίνει στην πράξη ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για ένα τέτοιο θέμα.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΕΡΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ, ΔΗΜΟΤΩΝ, ΟΛΩΝ.

(συνεχίζεται).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *