Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Το Σχόλιο της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου"


πρΟΤΑση 
εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου 
e-mail : pr_ota_si@yahoo.gr 

Χαλάνδρι 11/03/2013 

Μεγάλη ανησυχία υπάρχει στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την έγκριση της εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου (Νυκτερινά –Κυριακές –Υπερωρίες) και ιδιαίτερα για την εργασία των Κυριακών και Απογευματινών Υπερωριών. 

Αφορμή αποτέλεσαν διάφορες αποφάσεις του ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν ενέκριναν την ανωτέρω εργασία, με την αιτιολογία ότι οι σχετικές δαπάνες δεν είναι νόμιμες, διότι στη σχετική εγκριτική απόφαση δεν αναφέρονται οι έκτακτες ή απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση των οποίων παρέχεται η υπερωριακή εργασία ούτε οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα. 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η νομοθεσία που διέπει την καθιέρωση της εργασίας ως Υπερωρίες- Κυριακές- Νυκτερινά αφορά τα αρθ. 36,48,49του Ν.3584/2007 σε συνδυασμό με τα άρθρα 20 και 21 του Ν.4024/2011 και οι περιορισμοί που θέτει ο 4093/12. 

Η ανωτέρω νομοθεσία αναφέρει αναλυτικά τα βήματα που θα πρέπει να κάνει ο φορέας για να καθιερώσει εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου δηλαδή : λειτουργία της υπηρεσίας σε 12ωρη ή 24ωρη ή τις Κυριακές με απόφαση του Γ.Γραμ της Αποκεντρωμένης που δημοσιεύεται - Απόφαση Δημάρχου πρόβλεψης αναγκών - ειδικότητες υπαλλήλων που θα απασχοληθούν. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η εικόνα από το 2007 που ψηφίσθηκε ο Ν. 3584/2007 και ο 4024/2011 έχει αλλάξει κατά πολύ στην τοπική αυτοδιοίκηση . 

Πιο συγκεκριμένα 

· -Το πάγωμα των προσλήψεων (στην ουσία) από το 2009 και οι αυξημένες συνταξιοδοτήσεις στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν δημιουργήσει τεράστια κενά σε όλες τις υπηρεσίες . Χαρακτηριστικά στον Δήμο μας οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης είναι πάνω από 60 άτομα. 

· -Οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας της κάθε υπηρεσίας την αναγκάζει, να τροποποιήσει την λειτουργία της, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει :. Π.χ αποκομιδή απορριμμάτων κατά τις απογευματινές ώρες ή κατά τις Κυριακές –διοικητικές εργασίες που δεν μπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου ειδικά σε υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό ή έκτακτα γεγονότα που συμβαίνουν εκτός ωραρίου ή τις Κυριακές (π.χ. πτώση δένδρου ), τεχνικές εργασίες για γεγονότα που συμβαίνουν το απόγευμα κ.α. 

· Η νομοθεσία για την καθιέρωση των υπερωριών μπορεί να αναφέρει ότι επιτρέπεται και εγκρίνεται για την αντιμετώπιση εποχικών , έκτακτων αναγκών αλλά συνεχίζει και αναφέρεται στις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες φυσικά ανά Δ/νση και υπηρεσία είναι διαφορετική , με ξεχωριστά ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιβάλουν την αναγκαιότητα της . 

· -Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με την ψήφιση του Ν. 3852/10(Καλλικράτης) νέες αρμοδιότητες έχουν προστεθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας το τοπίο λειτουργίας των Δήμων ακόμη πιο δύσκολο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η λειτουργία συγκεκριμένων υπηρεσιών οφείλεται στον πατριωτισμό και στο φιλότιμο των εργαζομένων. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην αποζημίωση των υπερωριών ή των Κυριακών υπάρχει μηνιαίο πλαφόν 20 ώρες για τις υπερωρίες και 16 για τις Κυριακές και Αργίες με καθαρή αποζημίωση τα 40 με 50 ευρώ . Ειδικά η αποζημίωση για τα νυχτερινά , που προς το παρόν δεν τίθεται ζήτημα είναι 2 ευρώ. Δηλαδή το ποσόν που προϋπολογίζει και δαπανά ο κάθε δήμος ,δεν είναι πλέον τέτοιο που να δικαιολογεί όλη αυτή την αναταραχή που έχει δημιουργηθεί. Γνώμη μας είναι ότι το θέμα τίθεται πιο πολύ για συμβολικούς λόγους απέναντι στην κοινωνία και όχι για δημοσιονομικούς λόγους αφού η αποζημίωση δεν είναι τέτοια που να δημιουργεί τεράστιο κόστος για τους Δήμους. Απλά να περάσει το μήνυμα ότι γίνεται περιστολή δαπανών. 

Το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι πλέον οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν για την εύρυθμη λειτουργία των περισσότερων υπηρεσιών να εντάξουν στην καθημερινή λειτουργία την εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου . Αυτό είναι λογικό ,απαραίτητο και αναγκαίο εάν θέλουμε να λειτουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το σκοπό που έχει θεσμοθετηθεί ,δηλαδή την εξυπηρέτηση του δημότη .Φυσικά τα έγγραφα που θα συνοδεύουν αυτή τη δαπάνη θα πρέπει να είναι σαφή , λεπτομερειακά και επαρκώς αιτιολογημένα .Η πραγματική εργασία, φυσικά και αμείβεται και υπάρχει και η νομοθετική κάλυψη για να πληρωθεί . 

πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου 
Άκης Γκόγκος, Παναγιώτης Κατσαρλίνος, 
Δημήτρης Μ. Χανιωτάκης, Πέτρος Χριστοδούλου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου