Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 17 Μαρτίου 2013

Δελτίο τύπου για συνάντηση Οικολόγων - Πράσινων με το δήμαρχο Βριλησσίων
μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Βορειοανατολικών προαστίων Αθηνών
(Δήμοι Πεντέλης, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Φιλοθέης - Ψυχικού)
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Συναντήθηκαν με το δήμαρχο Βριλησσίων κ. Ιωαννίδη

Συνάντηση με το δήμαρχο Βριλησσίων κ. Κ. Ιωαννίδη με αίτημα τη βιώσιμη διαχείριση  των οργανικών απορριμμάτων του Δήμου, είχε αντιπροσωπεία της τοπικής Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων την Τρίτη 12 Μαρτίου. Η  συνάντηση ήταν η πρώτη από ένα κύκλο  επαφών  που θα επιδιώξουν οι Οικολόγοι Πράσινοι για το ίδιο ζήτημα, με όλους τους δήμους της περιοχής.  

Τα οργανικά απορρίμματα  (υπολείμματα φυτικών τροφίμων, χαρτί, τηγανέλαια, ξερά φύλλα, κλαδέματα) αντιπροσωπεύουν σήμερα  πάνω από 40% του συνόλου, και η εκτεταμένη προώθηση της κομποστοποίησης και ανακύκλωσής τους μπορεί να μειώσει δραστικά τον όγκο των σκουπιδιών και το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος της αποκομιδής τους, δημιουργώντας παράλληλα και θέσεις εργασίας.  Στα Βριλήσσια γίνεται σήμερα από το Δήμο κομποστοποίηση μόνο για τα κλαδέματα. Για την ανακύκλωση των τηγανελαίων δραστηριοποιήθηκαν πρόσφατα κάποιες ιδιωτικές εταιρίες, ενώ τα χαρτί ανακυκλώνεται μέσω των «μπλε κάδων» σε περιορισμένο μόνο βαθμό, κυρίως συσκευασίες.

Στη συνάντηση οι Οικολόγοι Πράσινοι κατέθεσαν επιστολή με συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ ζήτησαν αναλυτικά στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση στην αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς το επίσημο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου δίνει συνοπτικές μόνο πληροφορίες που δε διευκολύνουν το δημόσιο διάλογο και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων. Επισήμαναν επίσης τη σημασία της πολιτικής βούλησης, της παροχής κινήτρων για τη συμμετοχή και ενεργοποίηση των δημοτών, της ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλους δήμους και φορείς, αλλά και του δημόσιου διαλόγου και της ανοικτής διαβούλευση με τους πολίτες ώστε τα απαραίτητα προγράμματα να σχεδιαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με διαβεβαίωση του δημάρχου ότι σκοπεύει να ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης. Από την πλευρά μας θα παρακολουθήσουμε τα επόμενα βήματα για την επιτυχία του και θα επιδιώξουμε ουσιαστικότερες δεσμεύσεις.

                                            Η Πολιτική Κίνηση ΒΑ Προαστίων Αθήνας
                                                      των Οικολόγων Πράσινων

Για περισσότερες πληροφορίες: Κ. Κουντουριώτη:  6977 096601
                                                     Γ. Παρασκευόπουλος:  6979 952070

Ακολουθεί το αναλυτικό κείμενο της επιστολής προς το δήμαρχο Βριλησσίων

Οικολόγοι Πράσινοι

Προς το Δήμο Βριλησσίων                                 
Υπόψη:
-      Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ιωαννίδη

Βριλήσσια, 12/3/2013

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ:
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στους δήμους
από την εφαρμογή της οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης
καθώς και της ανακύκλωσης τηγανελαίων.

Τα οργανικά υλικά αποτελούν το 40% περίπου του συνολικού βάρους των απορριμμάτων του Δήμου. Στην επιστολή αυτή, σας παρουσιάζουμε τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που θα έχει ο Δήμος Βριλησσίων από την προώθηση και εφαρμογή:
Α) Της οικιακής κομποστοποίησης από τους δημότες
Β) Της δημοτικής κομποστοποίησης από τον ίδιο το δήμο
Γ) Τα οφέλη από την προώθηση της ανακύκλωσης τηγανελαίων

Εισαγωγή:
Η αποκομιδή απορριμμάτων αποτελεί σήμερα τη βασικότερη ίσως δραστηριότητα των δήμων, τόσο από οικονομικής άποψης όσο και από οργανωτικής δεδομένου ότι εξασκείται συνεχώς και αδιαλείπτως κάθε εβδομάδα του έτους. Είναι για το λόγο αυτό κεφαλαιώδες να αναζητηθούν και να εφαρμοστούν τρόποι εξοικονόμησης πόρων – ανθρώπινων, οικονομικών και περιβαλλοντικών – στο συγκεκριμένο πεδίο  δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών.

Α) Οφέλη από την προώθηση και εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης στο δήμο:

Α.1. Οικονομικά:
Με τη νέα νομοθεσία, ο δήμος θα αποφύγει δαπάνες  περίπου 80 ευρώ ανά έτος και ανά κάτοικο από τα λιγότερα απορρίμματα που θα έχει να περισυλλέγει και να διαθέτει στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Για το δήμο Βριλησσίων το ποσό αυτό αντιστοιχεί κατ’ εκτίμηση σε: 80 ευρώ * 40.000 κάτοικοι = περίπου μέχρι 3.200.000 ευρώ κατ΄ έτος εξοικονόμηση.

Α.2. Περιβαλλοντικά για το δήμο:
Καθώς  θα μειωθούν τα απορρίμματα στο μισό περίπου, θα χρειάζονται τα μισά δρομολόγια για την αποκομιδή τους. Λιγότερα δρομολόγια των απορριμματοφόρων σημαίνει λιγότερο κυκλοφοριακό, λιγότερα καυσαέρια, λιγότερος θόρυβος στην περιοχή μας, αλλά και λιγότερες δαπάνες του Δήμου για καύσιμα και συντήρηση των οχημάτων.
Α.3. Διαχειριστικά για την ανακύκλωση των υπολειμμάτων, λόγω καθαρότητάς τους:
Τα υπολείμματα που θα μείνουν τελικά για αποκομιδή και διάθεση στα Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) και στη Φυλή θα είναι πιο καθαρά και ευκολότερα διαχειρίσιμα, διότι θα λείπουν από αυτά τα τροφικά και άλλα κομποστοποιούμενα απορρίμματα τα οποία, με τις ζυμώσεις που υφίστανται, ρυπαίνουν  όλα τα σύμμεικτα απορρίμματα και υπολείμματα και πολλαπλασιάζουν το κόστος διαχείρισης τους. Σαν συμπέρασμα, τα υπολείμματα που είναι απαλλαγμένα από τα κομποστοποιούμενα οργανικά υλικά, είναι ευκολότερα (και οικονομικότερα) στη διαχείριση.
Α.4. Περιβαλλοντικά οφέλη για την περιφέρεια και τη χώρα.
Εκτός από τα άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη της κομποστοποίησης για το δήμο μας, που είδαμε παραπάνω στην παρ. Α.2, έχουμε και σημαντικότατο περιβαλλοντικό όφελος για την Περιφέρεια Αττικής διότι μειώνεται δραστικά (στο μισό σχεδόν) ο απαιτούμενος χώρος επεξεργασίας και ταφής των υπολειμμάτων. Το γεγονός αυτό έχει πλέον πανελλήνια σημασία λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης χώρων ταφής υπολειμμάτων και λόγω της σημαντικής περιβαλλοντικής, οπτικής και αισθητικής επιβάρυνσης  στις περιοχές όπου εγκαθίστανται.

Συμπερασματικά, ο δήμος θα πρέπει να διαθέτει δωρεάν κάδους οικιακής κομποστοποίησης στους πολίτες που επιθυμούν να αφιερώσουν χρόνο σε αυτή την οικολογική δραστηριότητα. Το κόστος αγοράς ενός κάδου για το δήμο είναι περίπου 60 ευρώ το τεμάχιο. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, για μια τετραμελή οικογένεια η επένδυση αυτή θα αποσβεστεί σε λιγότερο από τρείς μήνες λόγω της μείωσης των απορριμμάτων που θα προκύψει!


Β) Δημοτική κομποστοποίηση. Έχει τις παρακάτω εφαρμογές:

Β.1. Κλαδιά και κηπευτικά υπολείμματα.
Ο δήμος παράγει σημαντικές ποσότητες τέτοιων κομποστοποιήσιμων απορριμμάτων τα οποία τώρα, λόγω της ολιγωρίας στη διαχείριση τους, καταλήγουν αναίτια στη χωματερή της Φυλής: Κλαδέματα από άλση και πάρκα του δήμου, από παιδικές χαρές, κουρεμένο γκαζόν από τις πλατειές κλπ. είναι λίγα μόνον από τα προϊόντα που θα μπορούσε ο δήμος με λίγα έξοδα να κρατά και να διαχειρίζεται ο ίδιος. Το όφελος σε αυτή την περίπτωση θα ήταν διπλό: Το όφελος σε αυτή την περίπτωση θα ήταν διπλό: Και θα γλύτωνε τα έξοδα αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης τους αλλά και θα εξοικονομούσε τα χρήματα από την αγορά λιπασμάτων και κηπευτικού χώματος για τις ανάγκες του δήμου. Ενδεχομένως δε να μπορούσε και να πουλήσει τυχόν περίσσευμα του κομπόστ!
Σημαντικότατες ποσότητες τέτοιων υλικών προκύπτουν επίσης από την αποκομιδή των κηπευτικών υπολειμμάτων των κήπων των δημοτών. Θεωρούμε θετικό ότι ήδη ο δήμος έχει ξεκινήσει τη δράση αυτή,  αξίζει όμως να την διευρύνει.


Β.2. Κομποστοποίηση στα δημοτικά κτήρια:
Πολλά απόβλητα των δημοτικών κτιρίων μπορούν να κομποστοποιηθούν ακριβώς όπως περιγράφηκε παραπάνω στο Κεφ. Α) για τα οικιακά υλικά.

Β.3. Δημοτική Κομποστοποίηση / διαλογή στην πηγή με χρήση καφέ κάδων:
Η δράση αυτή αφορά την συλλογή από τον δήμο των κομποστοποιούμενων υλικών ξεχωριστά από όλα τα άλλα απορρίμματα / ανακυκλώσιμα υλικά σε ειδικούς καφέ κάδους. Το σύστημα λειτουργεί με επιτυχία σε πλήθος ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ στην Αττική έχει  ξεκινήσει ως πιλοτική εφαρμογή  στο δήμο Κηφισιάς:

Αντί για περισσότερη περιγραφή σας παραπέμπουμε στο λίνκ του δήμου Κηφισιάς: http://kifissiakathariotita.kifissia.gov.gr/?p=842

και στο ενημερωτικό econews:
http://www.econews.gr/2012/11/12/kifisia-kafe-kadoi-organika-ypoleimmata/

Με το παραπάνω πρόγραμμα ο δήμος Κηφισιάς ευελπιστεί να εκμεταλλεύεται το 95% των σημερινών απορριμμάτων (και να πετά, ως υπολείμματα, μόνον το 5%) !!

Θα άξιζε επίσης να διερευνηθεί, ως πιθανό ενδιάμεσο επίπεδο, και η κομποστοποίηση σε κλίμακα γειτονιάς.
Επιπλέον τομέας αξιοποίησης οργανικών υλικών, είναι η ανακύκλωση χαρτιού σε χωριστούς κάδους που αποτελεί από χρόνια επιτυχημένη πραγματικότητα σε άλλους δήμους, έχει όμως εξαιρετικά περιορισμένη εφαρμογή στο σημερινό σύστημα των μπλε κάδων.
Πιστεύουμε .ότι ο δήμος μας δεν θα πρέπει να υστερήσει σε αυτόν το τομέα και αξίζει να ενημερωθεί και να ενημερώσει με τη σειρά του τους πολίτες για την Κομποστοποίηση σε όλες της τις εκφάνσεις και τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή της.


Γ) Τα οφέλη από την προώθηση της ανακύκλωσης τηγανελαίων:
Τα τηγανέλαια αποτελούν ένα συνηθισμένο οικιακό και επαγγελματικό απόβλητο. Η απόρριψη τους είτε στο αποχετευτικό σύστημα είτε σε δοχεία μαζί με τα κοινά απορρίμματα έχει δυσανάλογα δυσμενείς συνέπειες:
-      Μολύνει σημαντικό όγκο νερού και δυσκολεύει την επεξεργασία των λυμάτων στους βιολογικούς καθαρισμούς
-      Αν πεταχτούν σε δοχείο μαζί με τα οικιακά απορρίμματα το δοχείο κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να διαρραγεί και το περιεχόμενο να ρυπάνει όλα τα απορρίμματα που βρίσκονται μαζί δυσκολεύοντας τον διαχωρισμό τους και δημιουργώντας δυσάρεστες ορμές σε όλη την αλυσίδα διακίνησης: Από τον κάδο απορριμμάτων, στο απορριμματοφόρο όχημα μέχρι και το εργοστάσιο διαλογής. Επίσης, χώρο απόρριψης η φιάλη με τηγανέλαιο αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο για πιθανή ανάφλεξης αν οι περιβαλλοντικές συνθήκες το επιτρέψουν, λόγω της ενεργειακής περιεκτικότητας του υγρού.


Γ.1. Η λύση για το δήμο και τους πολίτες:
Ο δήμος και οι πολίτες, αν ενημερωθούν κατάλληλα, μπορούν να μετατρέψουν το πρόβλημα αυτό σε πλεονέκτημα. Ήδη λειτουργούν στην Αττική τουλάχιστον 5 εταιρείες που συλλέγουν τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια και τα μετατρέπουν σε καύσιμο. Με τον τρόπο αυτό ένα  προϊόν από απόβλητο γίνεται πηγή πλούτου για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και το περιβάλλον.
Σας παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικό κατάλογο των εταιρειών και ζητούμε να ενημερώσετε τους δημότες για την δυνατότητα αυτή ώστε και αυτοί να συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών ζωής μας. Η απόρριψη μπορεί να γίνει είτε σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία στο δήμο από τους ίδιους τους δημότες (λειτουργούν ήδη κέντρα συλλογής τηγανελαίων σε μερικά σουπερ μάρκετ και καταστήματα) είτε με κατ΄ ευθείαν κλήση στις ειδικές εταιρείες και περισυλλογή τους κατ΄ οίκον.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ
Ονομασία
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
e-info
Πληροφορίες
Αττική
OIL 4 LIFE
Δ. Ψυχογιού 36, 173 41, Άγιος Δημήτριος
2109738106, 6976372177, 6941694400
www.oil4life.gr info@oil4life.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. skurtis@oil4life.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Συλλογή μαγειρικών ελαίων από τον χώρο σας
Σέλας Ανακύκλωση - ΜΠΙΚΟΣ - ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ Ο.Ε.
Γ. Τσαμαλή 11, 136 71, Αχαρνές
2102460845
www.selas.com.gr info@selas.com.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Συλλογή μαγειρικών ελαίων από τον χώρο σας
REVIVE ΑΕ
Κωστή Παλαμά 15, Πατήσια, 11141, Αθήνα
2102116524
www.revive.gr info@revive.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Συλλογή μαγειρικών ελαίων από τον χώρο σας
Pegasus Recycle

6944160451
www.pegasusrecycle.gr office@pegasusrecycle.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Συλλογή μαγειρικών ελαίων από τον χώρο σας
Euro-Recycling

2117203848,
6936856054
eurorecycling.blogspot.com sales.eurorecycling@gmail.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Συλλογή μαγειρικών ελαίων από τον χώρο σας
(Από το ste της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης)

Περαιτέρω πρωτοβουλίες του Δήμου θα μπορούσαν να αφορούν:
  • Απευθείας συνεννόηση με τα καταστήματα εστίασης της περιοχής μας, για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
  • Διερεύνηση της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί το τηγανέλαιο ως εναλλακτικό καύσιμο – βιοντήζελ για δημοτικά οχήματα στο πλαίσιο πιλοτικών προγραμμάτων.

Με εκτίμηση,
Οικολόγοι Πράσινοι Β.Α. Προαστίων Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου