Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΞΟΡΓΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ

undefined
Χιλιάδες αυτοκτονίες, εγκεφαλικά, καρδιακά επεισόδια, κατάθλιψη και ότι άλλο βάζει ο νου σας, συνθέτουν το παζλ της αγοράς και των όσων βιώνουν σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που βρίσκονται σε αδιέξοδο...

Τα "ραβασάκια" που φθάνουν καθημερινά από τον ΟΑΕΕ και απειλούν με κατασχέσεις τους εμπόρους και επαγγελματίες, έχουν εξοργίσει τους εμπόρους της Λαμίας, που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην βάλουν λουκέτο στα καταστήματά τους.

<< Έχουμε φτάσει στο Αμήν. Δεν αντέχουμε άλλο. Την ώρα που θα έπρεπε να βρουν τρόπο να δώσουν μια ανάσα στην αγορά, αυτοί στέλνουν τελεσίγραφα για κατασχέσεις. Είναι εκτός τόπου και χρόνου οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε...>>, έλεγε έμπορος της Λαμίας στο LamiaReport.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας, έχοντας γίνει αποδέκτης πλήθους παραπόνων από τα μέλη του για τις μαζικές αποστολές απειλητικών επιστολών προς τους ασφαλισμένους, ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο τη σύνταξη και αποστολή εξώδικης διαμαρτυρίας σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα αλλά και άλλα θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.


Ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης άλλης Αρμοδίας Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, ο οποίος κατοικοεδρεύει στη Λαμία Ν. Φθιώτιδας, οδός Όθωνος αρ 3, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο αυτού Ιωάννη Βλαχογιάννη.

ΚΑΤΑ

Του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), τμήμα Λαμίας, νομίμως εκπροσωπουμένου και κατά παντός αρμοδίου υπευθύνου.

Λαμία 12/08/2013

--------------------

Α. Προ ολίγων ημερών, μετά μεγάλης μας εκπλήξεως, ο σύλλογός μας έγινε δέκτης παραπόνων από πλήθος θορυβημένων μελών του, εξ’ αφορμής της αποστολής εκ μέρους σας επιστολών, οι οποίες απευθύνονταν προς τα μέλη μας, τα οποία τυγχάνουν ασφαλισμένα στον Οργανισμό σας, και οι οποίες τα καλούσαν να προσέλθουν εντός 10 ημερών από την παραλαβή τους στο Περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ που ανήκουν και να εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013.

Στη συνέχεια η έκπληξή μας αυτή μετατράπηκε σε αγανάκτηση καθώς οι εν λόγω επιστολές προειδοποιούσαν ότι, σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν προσέλθει για την καταβολή της οφειλής, ο Οργανισμός σας θα βεβαιώσει αρμοδίως την οφειλή, παραπέμποντας στις διατάξεις του ΚΕΔΕ περί αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, οι οποίες διατάξεις σημειωτέον προβλέπουν εξαιρετικά σκληρά και επώδυνα αναγκαστικά μέτρα τα οποία θίγουν το σκληρό πυρήνα της προστατευόμενης ατομικής ιδιοκτησίας, ήτοι προβλέπουν την κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη ή εις χείρας τρίτου ως και την κατάσχεση ακινήτων.

Πέραν του γεγονότος ότι οι εν λόγω επιστολές στερούνται εκτελεστότητας αλλά και ειδικής αιτιολογίας καθώς περιγράφουν παντελώς αόριστα και αυθαίρετα το ύψος των υποτιθέμενων οφειλόμενων εισφορών, χωρίς καμία ειδικότερη μνεία στα ποσά του κεφαλαίου αλλά και των πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων, προκειμένου οι οφειλέτες να μπορούν να ελέγξουν την ορθότητα αυτών και σε περίπτωση ανακριβειών να προσβάλλουν αυτές, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε και τα κάτωθι:

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οφείλεται σε πραγματική οικονομική αδυναμία των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας τα οποία μαστίζονται από την οικονομική κρίση και όχι σε δυστροπία αυτών. Πράγματι, δεν αποτελεί υπερβολή η κοινή πλέον διαπίστωση ότι οι καθυστερούμενες οφειλές είναι ο ύστατος τρόπος φυσικής επιβίωσης των μικρομεσαίων και αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών και εμπόρων οι οποίοι ασφυκτιούν υπό την πίεση και το βάρος της συνεχιζόμενης και διαρκώς διευρυνόμενης οικονομικής ύφεσης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υπαχθούν και στις ρυθμίσεις οι οποίες κατά καιρούς εξαγγέλλονται από την Πολιτεία και οι οποίες ουσιαστικά είναι απαγορευτικές για την πλειοψηφία των οφειλετών καθιστάμενες έτσι ως δώρον άδωρον.

Ενδεικτικό δε των τραγικών συνθηκών που επικρατούν για τους μικρομεσαίους στην αγορά είναι τα πάνω από 200.000 'λουκέτα', οι αυτοκτονίες επιχειρηματιών-ανέργων, περίπου 1 εκ. ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ χωρίς γιατρούς, νοσοκομεία, φάρμακα και προοπτική σύνταξης κ.α.

Β. Πέραν των ανωτέρω θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι πολλά από τα μέλη μας αμφισβητούν αυτό καθεαυτό το ύψος των εισφορών που καλούνται να καταβάλλουν προς τον Οργανισμό σας. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη μας τα οποία τυγχάνουν ασφαλισμένα στον Οργανισμό σας, καλούνται να καταβάλλουν εισφορές δυσθεώρητα υψηλές για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα και μη ανταποκρινόμενες στα πραγματικά εισοδήματά τους, ενώ κατά κανόνα κατατάσσονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικές κατηγορίες ανώτερες από αυτές που επιθυμούν.

Επειδή σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος 258/2005, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ/τος 5/2007 και ισχύει σήμερα « Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Οργανισμού, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων είναι ίσο με το 20% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται». Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΥΑ Φ.10035/12181/651/16-19.6.2009 (ΦΕΚ Β΄ 1211/19.6.2009) ισχύουν τα ακόλουθα: "Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών όλων των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., όπως οι κατηγορίες αυτές καθορίσθηκαν με το άρθρο 1 του π.δ. 5/2007, αναπροσαρμόζονται κατά 5% από 1.1.2009 ως εξής: Ασφαλιστική Κατηγορία 1,2,3,4 κ.επ Ποσά Κατηγοριών αντίστοιχα : 762,04 Ευρώ, 930,71 Ευρώ, 1.111,02 Ευρώ, 1.212,92 Ευρώ κ.επ’’. Πλην όμως τα μέλη μας διαμαρτύρονται ότι κατά τρόπο παντελώς ανεξήγητο καλούνται να καταβάλλουν εισφορές οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσοστό του 20% επί των ανωτέρω ποσών.

Επειδή εν όψει και της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος), οι κάθε είδους περιορισμοί που επιβάλλονται από το κράτος, όπως εν προκειμένω η νομοθετική πρόβλεψη για επιβολή εισφορών από τον Οργανισμό σας, πρέπει να είναι κάθε φορά πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκομένου από το νομοθέτη σκοπού δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι εν σχέσει προς το σκοπό αυτό.

Πιο ειδικά γίνεται δεκτό ότι, εφ’ όσον η επιβολή εισφορών αποτελεί επέμβαση στην περιουσία του προσώπου, πρέπει η σχετική ρύθμιση να αποτελεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος και των επιταγών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό την έννοια της υπάρξεως αναλογίας μεταξύ χρησιμοποιουμένων μέσων και επιδιωκομένων σκοπών. Ως εκ τούτου, επιβολή εισφορών που συνιστά υπερβολικό βάρος για τα πρόσωπα που βαρύνονται με αυτήν ή κλονίζει ριζικά την οικονομική τους κατάσταση αντίκειται στην ανωτέρω συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

Εν όψει λοιπόν των ανωτέρω αλλά και της παρούσας συγκυρίας, κατά την οποία, όπως είναι κοινώς γνωστό, η οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων έχει ουσιωδώς πληγεί τόσον από την προσθήκη στους παγίους φόρους σωρείας εκτάκτων φορολογικών επιβαρύνσεων και δη σε συντομότατο χρονικό διάστημα, όσον και από την έντονη ύφεση που παρατηρείται στην οικονομία, φρονούμε ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες δίνουν καθημερινά πραγματική μάχη προκειμένου να αποφύγουν τη χρεοκοπία ή την παύση πληρωμών, δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με υπέρογκα για τα σημερινά δεδομένα ποσά, τα οποία πολλές φορές καθίστανται εξόφθαλμα δυσανάλογα με τις ανύπαρκτες παροχές του ΟΑΕΕ προς τους ασφαλισμένους του.

Επειδή σκοπός του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, ο οποίος συνιστά πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, είναι μεταξύ άλλων και η παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την τάξη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός ετέρου νομίμου δικαιώματός μας εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας προερχομένου

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα και εγγράφως, για την ανωτέρω αναφερομένη παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά του ΟΑΕΕ και

-ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να σταματήσετε άμεσα την αποστολή τέτοιων «προκατασχετήριων» επιστολών με σκοπό να τρομοκρατήσετε τα μέλη μας και αντ’αυτού να επικεντρώσετε την προσοχή σας, στην εύρεση λύσεων για εξυγίανση του ταμείου, κινούμενοι προς την κατεύθυνση της αποποινικοποίησης των οφειλών, της μείωσης των εισφορών και ελευθερίας επιλογής κλάσης, που θα οδηγήσουν στη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα και όσον αφορά την μείωση των εισφορών θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται ρητά υπό του νόμου αφού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος 258/2005 τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Ε. Περαιτέρω,

-ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ σε περίπτωση κατά την οποία τα μέλη μας απευθύνονται προς εσάς να τους παραδίδετε αναλυτικές καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτουν τα ποσά του κεφαλαίου αλλά και των πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων επί των οφειλών τους, προκειμένου οι οφειλέτες να μπορούν να ελέγξουν την ορθότητα αυτών και σε περίπτωση ανακριβειών να προσβάλλουν αυτές. Τέλος,

- ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να μας ενημερώσετε εγγράφως και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή της παρούσας για το ποσοστό των κάθε είδους προσαυξήσεων και τελών τα οποία δύναται ο Οργανισμός σας βάσει της κείμενης νομοθεσίας να επιβάλλει στους ασφαλισμένους του επί των οφειλόμενων εισφορών, προς γνώσιν μας και προκειμένου να ενημερώσουμε προσηκόντως τα μέλη μας.


Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα σε αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

http://www.lamiareport.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *