Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014


     ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΔ
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  για το Ο.Ε. 2014.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό τελών για το Δημοτικό Κοιμητήριο για το Ο.Ε. 2014.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό τελών διαφήμισης για το Ο.Ε. 2014.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για  το Ο.Ε. 2014.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό τελών καθαριότητας λαϊκών αγορών 2014.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού για  το Ο.Ε. 2014.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 490/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού και κατάσταση εσόδων – εξόδων του Δήμου, Γ΄ τριμήνου 2013.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 178/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Ευριπίδης – Αθλητικός, πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου’, που αφορά στην έγκριση της β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ο.Ε. 2013.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2013 ποσού 44.655,28 € για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης’ Δήμου Χαλανδρίου.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάθεση συνολικού ποσού από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2013 ποσού 11.276,09 € για επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Αθλητικός, Πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου – Ευριπίδης’.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικότητας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού λόγω μη κάλυψης της θέσης από προηγούμενη ανακοίνωση πρόσληψης.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
 14. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ο.Ε. 2013.
 15. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2013.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου προστίμου.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ’, Α.Μ. 14-08.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όταν οι επικεφαλής της διοίκησης του δήμου αποχωρούν εμείς δεν τους εξουσιοδοτούμε

    Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έκδοση του ψηφίσματος κατά της μετεγκατάστασης του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας ο δήμαρχος ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις