Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ! ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ!!!!Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε  συνεδρίαση του σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 9η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην αναστολή εκδόσεως αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Σολωμού και Γρίβα.

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον έλεγχο της μελέτης διαμόρφωσης της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από τη Λεωφόρο Μεσογείων έως την οδό Σοφοκλή Βενιζέλου.

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ των κ.κ. Κιμπιζή Αναστασίας και λοιπών εργαζομένων του Δήμου, με τον Δήμο Χαλανδρίου.

5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ των κ.κ. Αντωνίου Ελένης και λοιπών εργαζομένων του Δήμου, με τον Δήμο Χαλανδρίου.

6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό υπαλλήλων του Δήμου για παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 81 παρ. 4 Ν. 4172/2013).

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2013 με απευθείας ανάθεση και έγκριση πίστωσης.

9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ποσού για το ‘3ο Μικρασιατικό Αντάμωμα’.

10.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ‘Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου σε εξωτερικά συνεργεία και ανταλλακτικά για το Δημοτικό Συνεργείο Ο.Ε. 2014’.

11.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και διενέργειας Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ‘Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων’ του Δήμου (φορτηγά, επιβατικά αυτοκίνητα, δικύκλων και μηχανημάτων έργου).

12.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων και καταλογισμός στους αληθείς υπόχρεους.

13.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

14.   Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

15.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για άδεια κοπής εννέα (9) ευκαλύπτων και δύο (2) φοινίκων στην οδό Αιγαίου και δεκαπέντε (15) ευκαλύπτων και τριών (3) φοινίκων στην οδό Ποταμού Καλαμά.

16.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση απόφασης Προϊσταμένης Αρχής για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους, του έργου: ‘Κατασκευή αγωγών ακάθαρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου’.

17.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση νέας παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου του έργου ‘Κατασκευή Αποτμήσεων Πεζοδρομίων για κάδους και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ’ με Α.Μ.20/2010.

18.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης και Εξωτερικών Διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου’ με Α.Μ. 2/12, προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.  

19.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Κατασκευή παιδικού σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ. 1111 Δήμου Χαλανδρίου’.

20.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου ‘Κατασκευή παιδικού σταθμού στην περιοχή Πάτημα ΙΙ Δήμου Χαλανδρίου’, Α.Μ. 8/12.

21.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης του έργου ‘Διαμόρφωση Πλατείας στον Κ.Χ. 1170 του Δήμου Χαλανδρίου’ για υποβολή προς χρηματοδότηση από την ΕΤΑΑ Α.Ε. στα πλαίσια της πράξης ‘Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Πάτημα Χαλανδρίου.

22.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης του έργου ‘Διαμόρφωση Πλατείας στον Κ.Χ. 1265 του Δήμου Χαλανδρίου’ για υποβολή προς χρηματοδότηση από την ΕΤΑΑ Α.Ε. στα πλαίσια της πράξης ‘Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Πάτημα Χαλανδρίου

23.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για αντικατάσταση έγκρισης χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.

24.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα.Χαλάνδρι  04/10/2013
                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όταν οι επικεφαλής της διοίκησης του δήμου αποχωρούν εμείς δεν τους εξουσιοδοτούμε

    Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έκδοση του ψηφίσματος κατά της μετεγκατάστασης του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας ο δήμαρχος ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις