Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Κοινό κείμενο των εργαζομένων στα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χαλανδρίου

Χαλάνδρι, 09/10/2013

Προς: -Τον Δήμαρχο Χαλανδρίου
-Την Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου
-Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κοινοποίηση: Δ.Σ. Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου 

Κύριε Δήμαρχε,

Όπως έχετε επισημάνει, κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, η ανάληψη αρμοδιοτήτων από το Δήμο των Νομικών Προσώπων, η μεταφορά των εργαζομένων, η κατάργηση αυτών και στη συνέχεια η κατάρτιση και ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Με τεράστια απογοήτευση και ανησυχία αντιλαμβανόμαστε καθυστερήσεις στην υλοποίηση της βούλησης σας.

Διαπιστώνουμε ότι δεν έχει οριστεί θέμα σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου η λήψη απόφασης που αφορά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των Ν.Π.Δ.Δ. από το Δήμο, τη μεταφορά των υπαλλήλων και την κατάργηση των Νομικών Προσώπων(σε μία απόφαση).

Επισημαίνουμε το επικίνδυνα στενό χρονοδιάγραμμα έως ότου ψηφιστεί ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με βάση την απαγόρευση τέτοιων αποφάσεων κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου όπως ορίζεται από τη παρ.5 άρθρο 10 Ν.3584/2007. 

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπεται με Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, να καταργείται, να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη σχετική με την οργάνωση και λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ.

Αντιλαμβάνεστε το στενό χρονοδιάγραμμα και τους κινδύνους που περιλαμβάνει η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση του αιτήματός μας που αποτελεί και βούληση σας. 

Όπως γνωρίζετε μεγάλος αριθμός από τους 12.500 απολυθέντες υπαλλήλους θα προκύψει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση με άμεση κατάργηση των Νομικών Προσώπων των Δήμων, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Αυτό δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.

Ζητούμε όπως εισαχθεί θέμα στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η ανάληψη των αρμοδιοτήτων των Ν.Π.Δ.Δ. από το Δήμο, η μεταφορά των υπαλλήλων και η κατάργηση των Νομικών Προσώπων σε μία απόφαση.

Με Εκτίμηση

Οι εργαζόμενοι των Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χαλανδρίου 

Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 
Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Χαλανδρίου «Ευριπίδης» 
Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *