Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

Μέχρι 14 Μαρτίου οι εκλογικοί κατάλογοιΣύμφωνα με την ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων μέχρι τις 14 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη ευρωβουλευτών. Αυτό επισημαίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών η οποία εκδόθηκε μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι μετά τη ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων του νόμου «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις», ο οποίος προβλέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, ότι ενόψει των προσεχών αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για κάθε μεταβολή στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, καθώς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατείνεται μέχρι 14 Μαρτίου 2014. Συνεπώς, οι εκλογές αυτές θα διενεργηθούν με βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Α’ αναθεώρησης του 2014.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι αμέσως μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, οι σχετικές καταστάσεις θα αναρτηθούν στο δημοτικό κατάστημα επί δεκαήμερο για τυχόν υποβολή ενστάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ.26/2012)

Το υπουργείο Εσωτερικών συνιστά στους δημοτικούς υπαλλήλους, στην υποθετική περίπτωση τυχόν τεχνικού κωλύματος στην ολοκλήρωση μεταδημοτεύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου, την τελευταία ημέρα της προθεσμίας της Α’ Αναθεώρησης, να καταχωρήσουν τις νέες εγγραφές λόγω μεταδημότευσης απευθείας στο εκλογικό αρχείο, ώστε να μην υπάρξουν παραλείψεις.

Επιπλέον τα ΚΕΠ θα πρέπει να αποστέλλουν αυθημερόν τις αιτήσεις ετεροδημοτών στους δήμους για οριστικοποίηση. Επίσης, θα πρέπει να αποστέλλουν τις αιτήσεις στο δήμο διαμονής και όχι στο δήμο εγγραφής του πολίτη. Παρόλα αυτά αν συμβεί τέτοιο λάθος, θα πρέπει ο δήμος εγγραφής να αποστείλει έγκαιρα μέσω fax την αίτηση στον αρμόδιο δήμο διαμονής ώστε να την οριστικοποιήσει.

Για τις περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβληθούν στα ΚΕΠ μέχρι τις 14/3/2014 και αποσταλούν στον δήμο μετά την λήξη της προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η οριστικοποίηση, γιατί θα έχει κλείσει το Α’ Δίμηνο 2014.

Σε εξαιρετική περίπτωση, λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, αν αποσταλούν έγκυρες αιτήσεις από τα ΚΕΠ (αυτό αποδεικνύεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του ΚΕΠ) στους δήμους, μετά τις 14/3/2014 και μέχρι 18/3/2014, θα μπορούν οι δήμοι να τις οριστικοποιήσουν. Η οριστικοποίηση θα μπορεί να γίνει καταχωρώντας στο σύστημα στο πεδίο «Αρ. Πρωτοκόλλου» τον αριθμό πρωτοκόλλου του δήμου και την τρέχουσα ημερομηνία πρωτοκόλλησης. Στο πεδίο «Ημ.υπ.αίτησης» θα πρέπει να καταχωρηθεί η ημερομηνία «14/3/2014». Για παράδειγμα αν η αίτηση του ΚΕΠ έχει ημερομηνία πρωτοκόλλησης 12.3.2014 και ο δήμος την έχει πρωτοκολλήσει με αρ.πρωτ. 450/15.3.2014, ο υπάλληλος του δήμου θα καταχωρήσει στα αντίστοιχα πεδία:

Αρ. Πρωτοκόλλου.: 450/15.3.2014

Ημ.υπ.αίτησης: 14/3/2014

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλείται για την αυθημερόν κοινοποίηση του παρόντος στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας.

http://www.myota.gr/, 3/3/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου