Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

Τι πρέπει να ξέρουν οι «αόρατοι» εκλογείς


list-ekloges-thumb-large

Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έτσι και στις ερχόμενες ευρωεκλογές και αυτοδιοίκητες εκλογές εντοπίζονται πολίτες που δεν έχουν εγγραφεί σε κανένα εκλογικό κατάλογο. Πρόκειται για τους «αόρατους» εκλογείς ή επισήμως για τους παρεληφθέντες εκλογείς. Οι συγκεκριμένοι πολίτες μπορούν σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων των οποίων είναι γραμμένοι. Συνεπώς όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, να απευθυνθούν στο δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες εκλογείς, κατοίκους των χωρών μελών της Ε.Ε., οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις χώρες αυτές την 24η Μαΐου 2014.

Σε περίπτωση που ο παραλειφθείς εκλογέας δεν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή 18 Μαΐου 2014, μπορεί, εάν επιθυμεί, να απευθυνθεί στον δήμο του, προκειμένου να του χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής του στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων, ώστε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα τη δεύτερη Κυριακή 25 Μαΐου 2014. Στην περίπτωση αυτή θα εκδίδεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης εάν ο παραλειφθείς εκλογέας το επιθυμεί θα χορηγούνται τα αντίστοιχα ανωτέρω πιστοποιητικά και για τις δύο Κυριακές των εκλογών (18 Μαΐου 2014 και 25 Μαΐου 2014). Για να χορηγηθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο στον αιτούντα, θα πρέπει να διαπιστωθεί από αυτούς ότι ο αιτών δεν βρίσκεται εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου Δήμου της χώρας. Για τον τρόπο διαπίστωσης καθώς επίσης τον τρόπο συνδρομής του Υπουργείου μας, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, σας παρέχονται ειδικές οδηγίες από το υπουργείο Εσωτερικών.


http://www.localit.gr/, 24/4/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου