Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στους ΟΤΑ λόγω εκλογών


Δημόσιο

Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών στους ΟΤΑ , λόγω της προεκλογικής περιόδου.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και σε εφαρμογή σχετικού νόμου (4257/2014) οι απαγορεύσεις ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Ειδικότερα απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού.

Οι φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι οι εξής :

- Οι ΟΤΑ Α ́ Βαθμού (Δήμοι καθώς και τα Ιδρύματα, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Σύνδεσμοι αυτών)

- Οι ΟΤΑ Β ́ Βαθμού (Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών)

- Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ Α ́ και Β ́ Βαθμού (επιχειρήσεις πάσης φύσεως, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης κ.α.),

- Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ)

- Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

- Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ)

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους των προαναφερόμενων φορέων και όχι για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Κατά την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης, οι περιορισμοί δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και των αμειβόμενων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ , των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις.

Να σημειωθεί τέλος ότι το άρθρο αυτό ισχύει από την ψήφισή του, ήτοι 10-4-2014 και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο

http://www.localit.gr/, 24/4/2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *