Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι "επανέλεγχοι" στο Δημόσιο

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσαν το θέμα του επανελέγχου των συμβάσεων δημοσίων υπαλλήλων, οι Ευρωβουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Γιώργος Κατρούγκαλος, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Σοφία Σακοράφα. 
Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, ζητούν με την ερώτησή τους, να τοποθετηθεί εγγράφως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο μείζον αυτό θέμα, κάνοντας λόγο για επανέλεγχο των συμβάσεων με διαφορετικά κριτήρια και στόχο «την αναζήτηση υπαλλήλων προς απόλυση σε συμμόρφωση με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην κοινή ερώτησή τους. 
Οι τέσσερις Ευρωβουλευτές θέτουν το θέμα στη βάση ότι, το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004, σύμφωνα με το οποίο μετατράπηκαν οι συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου, όπως επίσης και άλλες συμβάσεις, που υπέκρυπταν σχέσεις εξαρτημένης εργασίας σε Αορίστου Χρόνου έγιναν σε εφαρμογή της Οδηγίας 99/70/ΕΚ., ισχυριζόμενοι, ότι καταργούνται και παραβιάζονται Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
Μάλιστα, οι Ευρωβουλευτές ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πως η μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου το 2004, έγινε με διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.
Επισημαίνεται ότι, είχε προηγηθεί συνάντησή τους με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Θέμη Μπαλασόπουλο, κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, για τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής για την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.
Η Ερώτηση
«Σε εφαρμογή της Οδηγίας 99/70/ΕΚ, η οποία υλοποίησε τη σχετική ευρωπαϊκή συλλογική συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου της 18ης Μαρτίου 1999, εκδόθηκε στην Ελλάδα το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το εν λόγω Π.Δ. μετατράπηκαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και άλλου τύπου συμβάσεις που υπέκρυπταν σχέση εξαρτημένης εργασίας, των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 
Μολονότι η όλη διαδικασία ήταν υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με συνταγματική κατοχύρωση (Α.Σ.Ε.Π.), η ελληνική κυβέρνηση αμφισβητεί σήμερα τη νομιμότητα της σχετικής διαδικασίας και επιβάλει επανέλεγχο όλων των περιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4250/2014. Μάλιστα τους σχετικούς επανελέγχους θα διενεργήσουν κλιμάκια συγκροτούμενα από στελέχη του Δημοσίου, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ τα στοιχεία που αναζητούνται υπερβαίνουν αυτά που προέβλεπε το προαναφερθέν Π.Δ. 
Η διαδικασία αυτή δεν φαίνεται να έχει άλλη σκοπιμότητα από την αναζήτηση υπαλλήλων προς απόλυση, σε συμμόρφωση με τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας. 
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι σε γνώση της αυτή η διαδικασία επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων των υπαλλήλων;
2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της ανωτέρω Οδηγίας;»
http://www.poli-politiki.gr/, 20/10/2014
πρΟΤΑση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου