Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Πραγματοποιήθηκε χθες, 3-12-2014, η 1η συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης με θέμα συζήτησης τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2015. Συμμετείχαν περισσότερα από 25 μέλη ενώ παρόντες ήταν εκτός από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, ο Δήμαρχος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο ακόμα αντιδήμαρχοι, καθαριότητας και οικονομικών. Είναι προφανές ότι λόγω της χρονικής στιγμής σύνθεσης και σύγκλισης της Επιτροπής και συζήτησης του προϋπολογισμού σε λίγες ημέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήταν πρακτικά δυνατόν η επιτροπή να λειτουργήσει ως γνωμοδοτική, υπό την έννοια να προταθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις που θα ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Ο αντιδήμαρχος κ. Γερολυμάτος παρουσίασε συνοπτικά τον προϋπολογισμό που είχε προετοιμασθεί και διανεμηθεί στους συμμετέχοντες, ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι έδωσαν διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν και δόθηκε ο λόγος στα μέλη της επιτροπής να κάνουν τοποθετήσεις και προτάσεις για επιμέρους θέματα. Τα μέλη, που κυρίως ήταν εκπρόσωποι μαζικών / κοινωνικών φορέων της πόλης, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν θέματα και προβλήματα που αφορούν την λειτουργία των φορέων που εκπροσωπούσαν αλλά και γενικότερα θέματα για την πόλη μας, να αναφερθούν σε προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και την προσφορά τους και ζήτησαν την αρωγή του Δήμου ώστε να ανταπεξέλθουν στην πραγμάτωση των σκοπών τους.

Η Δημοτική Αρχή φάνηκε να ακούει με προσοχή τα αιτήματα και τις προτάσεις των φορέων, ζήτησε διευκρινίσεις και υποσχέθηκε να λάβει πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να αναληφθούν συγκεκριμένες ενέργειες που θα μπορούσαν να επιλύσουν λειτουργικά κυρίως προβλήματα των συλλόγων.

Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε να αναβαθμίσει την λειτουργία της επιτροπής, να την συγκαλεί συχνά και, αν και πρακτικά οι αρμοδιότητές της είναι από περιορισμένες έως ελάχιστες, να της δώσει φωνή και λόγο ύπαρξης και να την κάνει συμμέτοχο στη διαδικασία κατάστρωσης προγραμμάτων δράσης και συμβουλευτικού οργάνου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η όλη διαδικασία κρίθηκε από τους συμμετέχοντες ως θετική.

Γιώργος Γεωργιάδης
Εκπρόσωπος Σκακιστικού Ομίλου Χαλανδρίου

Και μία προσωπική διαπίστωση / εκτίμηση:

Η ύπαρξη εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων θα έπρεπε να περιοριστεί στην απλή παρουσία τους ως παρατηρητών, καθώς έχουν την δυνατότητα μέσω της συμμετοχής σε όλα τα άλλα θεσμοθετημένα όργανα του Δήμου να κάνουν τις όποιες προτάσεις και κριτική. (Όπως άλλωστε προβλέπεται και στον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ στη Θράκη

Θέμα: Η αναμόρφωση του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration ( MBA ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις