Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Το συνέδριο για τη "Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική" στο διαδίκτυο


Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των δήμων σχετικά με την ανάγκη υλοποίησης του νέου, αποκεντρωμένου, με δημόσιο χαρακτήρα, δίκαιου και βιώσιμου οικολογικά και οικονομικά μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, ήταν ο στόχος του πρόσφατου διεθνούς συνεδρίου που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ. Στο πλαίσιο αυτό, τα υλικά (χαιρετισμοί, παρεμβάσεις) του διεθνούς συνεδρίου για τη "Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική", βρίσκονται άμεσα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στην εξής διεύθυνση:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=14165&catid=433&Itemid=222

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ στη Θράκη

Θέμα: Η αναμόρφωση του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration ( MBA ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις