Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Πολιτικό (Express) Service στην εταιρία που χρωστά σε ΙΚΑ, Δημόσιο 290.000.000 ευρώ!


Ξεπερνώντας τα όρια των αρμοδιοτήτων του, ο προερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη (όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση) Δημήτρης Μάρδας παρενέβη (με επιστολή) στη διαμάχη της με τη θυγατρική της ΕΤΕ και μεταξύ άλλων, ζητά να της δοθούν δουλειές για να έχει έσοδα!

Με μία ασυνήθιστη ενέργεια ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας κομίζει υπουργική παρέμβαση σε επιχείρηση που χρωστάει εκατομμύρια στο Δημόσιο. Ξεπερνώντας τα όρια των αρμοδιοτήτων του, που είναι η παρακολούθηση και η πιστή εκτέλεση του Προϋπολογισμού, σαν να είναι νομικός εκπρόσωπος ή διοικητικό στέλεχος επιχείρησης αναλαμβάνει να προωθήσει τα αιτήματα της εταιρίας Express Service -που όπως παραδέχεται η ίδια η επιχείρηση χρωστάει περίπου 90.000.000 ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο και 200.000.000 ευρώ στο ΙΚΑ- και προσπαθεί να γεφυρώσει τις διαφορές της με τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Ο κ. Μάρδας, ο οποίος προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη, πόλη όπου έχει την έδρα της η Express Servise, ζητάει, μεταξύ άλλων, να δοθούν και δουλειές στην Express Service με το επιχείρημα η εταιρία να έχει έσοδα για να πληρώσει τα χρωστούμενα.
Οπως αποκαλύπτει σήμερα η «κυριακάτικη δημοκρατία», ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας κυρία Λούκα Κατσέλη στις 20 Απριλίου 2015.
Στην επιστολή αναφέρει:

«Σας αποστέλλω σχετικό υπόμνημα της γνωστής εταιρείας οδικής βοήθειας EXPRESS SERVICE, μέσα στο οποίο επισημαίνονται, εκτός των άλλων, τα πολλά και μακροχρόνια προβλήματα που ανέκυψαν από παρασιτικές και μη σύννομες ανταγωνίστριες εταιρείες, οι οποίες, ωστόσο, θάλπονται από τη θυγατρική εταιρεία της ΕΤΕ, Εθνική Ασφαλιστική, παρά τις εις βάρος της καταδικαστικές δικαστικές αποφάσεις.
Σημειώνω περαιτέρω ότι η συμπεριφορά αυτή της Εθνικής Ασφαλιστικής θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία, αλλά και την ύπαρξη της Express Service, με άμεση συνέπεια την απόλυση των 1.000 και πλέον εργαζομένων σ' αυτή αλλά και τη μη πληρωμή των προς το Δημόσιο και ΙΚΑ οφειλών μεγάλων χρηματικών ποσών. Σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται ακολούθως, θα ήταν σκόπιμο, στο όνομα της προστασίας της απασχόλησης των 1.000 εργαζομένων, να εξετάσετε μία επωφελή συνεργασία στον τομέα της οδικής βοήθειας με την ασφαλιστική εταιρεία "Εθνική Ασφαλιστική", αποκαθισταμένης, έτσι, και της νομιμότητας στον κλάδο αυτό».

Απάντησε η νομική υπηρεσία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη δεν απάντησε ευθέως στην επιστολή, αγνοώντας ουσιαστικά τα αιτήματα του κ. υπουργού. Η απάντηση ήρθε απευθείας από τη νομική υπηρεσία της τράπεζας -υπογράφεται από τον γενικό διευθυντή της νομικής υπηρεσίας Μιλτιάδη Σταθόπουλο- και αναφέρεται στο ιστορικό της δικαστικής διαμάχης.

Η επιστολή του κ. Μάρδα συνοδεύεται από συνοπτικό υπόμνημα, το οποίο περιλαμβάνει ένα εταιρικό προφίλ της Express Service και το ιστορικό της αντιδικίας με την Εθνική Ασφαλιστική, τη θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας.
Ο συντάκτης του συνοπτικού υπομνήματος (το περιεχόμενο του οποίου υιοθετεί ο υπουργός) αναφέρει ότι η αντιδικία μεταξύ της Εθνικής Ασφαλιστικής ξεκίνησε το 1996, ότι η Express Service προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για αθέμιτο ανταγωνισμό και απαγορεύτηκε στην Εθνική Ασφαλιστική να προσφέρει οδική βοήθεια, αλλά δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και εξακολουθεί να συνάπτει συμβάσεις οδικής βοήθειας.

Επίσης, αναφέρει ότι έγιναν πολλαπλές προσπάθειες εκ μέρους της Express Service συνεργασίας με την Εθνική Ασφαλιστική, αλλά ποτέ η Εθνική Ασφαλιστική δεν δέχτηκε τη συνεργασία και επισημαίνει ότι η Εθνική Ασφαλιστική συνεργαζόταν για πολλά χρόνια με επιχείρηση η οποία παραβίαζε τη σχετική ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων νομοθεσία.

Ο συντάκτης του υπομνήματος συνεχίζει αναφέροντας: «Απεστάλησαν, ακόμη, εξώδικες διαμαρτυρίες στη διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής με κοινοποίηση στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ζητώντας συμμόρφωση με τον νόμο καθώς και πρόταση για συνεργασία. Μεταξύ άλλων, διαβεβαίωνε ότι όλα τα χρήματα που θα έδινε η Εθνική Ασφαλιστική για τις υπηρεσίες που θα πρόσφερε θα τα παρέδιδε κατευθείαν στο Δημόσιο και στο ΙΚΑ για να εξοφληθούν τα χρέη της, τα οποία ανέρχονται, στο μεν ΙΚΑ περίπου διακόσια εκατομμύρια ευρώ, στο δε Δημόσιο περίπου ενενήντα εκατομμύρια ευρώ».

«Διαβίβασα τα αιτήματα του σωματείου»

Η «κυριακάτικη δημοκρατία» επικοινώνησε με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Μάρδα, ο οποίος δήλωσε ότι απλώς διαβίβασε αιτήματα του σωματείου. Αναλυτικά η απάντηση του υπουργού έχει ως εξής:
«Η επιστολή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παρέμβαση προς την Εθνική Τράπεζα, απλώς διαβίβαση υπομνήματος με βάση αιτήματα του σωματείου των εργαζομένων της επιχείρησης. Η επιστολή, όπως άλλωστε αναφέρεται, είχε μοναδικό γνώμονα την προσπάθεια εξεύρεση λύσης για την προστασία της απασχόλησης των 1.000 εργαζομένων της εταιρίας και της διασφάλισης των εσόδων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων από τη λειτουργία της εταιρίας. Μοναδικό θέμα του υπομνήματος, πέραν ενός σύντομου χρονικού, είναι η πρόταση συνεργασίας της Εθνικής Ασφαλιστικής με την Εxpress Service μέσω του στόλου των οχημάτων της δεύτερης, που θα βοηθούσε τη λειτουργία της εταιρίας, εξασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας αλλά και έσοδα για το Δημόσιο.

Σημειώνεται επίσης ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους γίνεται αποδέκτης αιτημάτων φορέων, επιχειρήσεων και απλών πολιτών, με διαδικασία έτοιμης φόρμας, και στη συνέχεια το αίτημα προωθείται προς τον αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία του Δημοσίου για διερεύνηση και αναζήτηση λύσης. Η υπόθεση αυτή και το ενδιαφέρον για 1.000 εργαζομένους μια ιδιωτικής εταιρίας αποτελεί και μία απάντηση σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ενδιαφέρεται μόνον για τους δημοσίους υπάλληλους».

Χρήστος Ιωάννου

«Η Εθνική Ασφαλιστική έπρεπε να μας έχει καταβάλλει 2,9 δισ. με απόφαση του Πρωτοδικείου»

Στο υπόμνημα η Express Service ισχυρίζεται ότι με απόφαση Πρωτοδικείου «θα έπρεπε να καταβληθούν 2.900.000.000 (δύο δισεκατομμύρια εννιακόσια εκατομμύρια ευρώ) περίπου, για τις παραβιάσεις του διατακτικού της 743/09 αμετάκλητης απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, εάν οι διεκδικήσεις συνεχιζόταν, από μέρους της Εταιρείας» και ότι έως τώρα «έχει κερδίσει όλα τα δικαστήρια και τα χρήματα που θα έδινε η Εθνική Ασφαλιστική δυνάμει των εκδοθεισών αποφάσεων, πήγαιναν κατευθείαν στο ΙΚΑ».

Επίσης, αναφέρεται ότι η κύρια και μοναδική αιτία που οφείλονται ποσά στο Δημόσιο και το ΙΚΑ είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός και ότι τα ποσά αυτά δεν είναι δυνατό να αποπληρωθούν εάν δεν δοθούν τα χρήματα από τις παραβιάσεις.
Προσθέτει ότι «το σωματείο των εργαζομένων της Express Service κατέθεσε μήνυση στις 7 Ιουνίου 2012 στην προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για όσα συμβαίνουν στον χώρο της οδικής βοήθειας, όπου παραβιάζεται σχεδόν ολοκληρωτικά ο νόμος 3651/2008 που αφορά την οδική βοήθεια», ότι «σύμφωνα με αδιάσειστα στοιχεία που έχουν παραδοθεί στη δικαιοσύνη, και τα οποία είναι από δημόσιες υπηρεσίες, ούτε η Εθνική Ασφαλιστική ούτε οι συνεργαζόμενες μαζί της εταιρείες οδικής βοήθειας λειτουργούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία...» και ότι «οι νομικοί που συνέταξαν τις μηνύσεις του Σωματείου, αλλά και του ιδιοκτήτη της, ισχυρίζονται ότι οι διοικήσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν υποπέσει σε μεγάλα αδικήματα, επειδή δεν υπάκουσαν στο διατακτικό της απόφασης της 743/09 του Εφετείου Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η Εθνική Ασφαλιστική να υποχρεωθεί σε καταλογισμό πολύ μεγαλύτερων χρηματικών ποσών, ενώ παράλληλα παραπλανούν τους πελάτες τους στον τομέα της οδικής βοήθειας, επειδή η επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται, όπως έχει αποδειχθεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, δεν διαθέτει ούτε τα μέσα ούτε το προσωπικό που ορίζει με σαφήνεια ο νόμος 3651/2008 της οδικής βοήθειας».

Αφού λοιπόν αναφέρεται σε «μεγάλα αδικήματα», σε «παραβιάσεις» κ.λπ., το υπόμνημα καταλήγει ως εξής: «Είναι προφανές ότι ο σκοπός δεν είναι η ποινικοποίηση της στάσεως των διοικήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής. Αντίθετα, ενδιαφέρει, τα μέγιστα, η καλή συνεργασία, μαζί τους, ώστε και η λειτουργία της επιχείρησης της Express Service να επανέλθει όπως λειτουργούσε πριν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή των οφειλών κυρίως προς το Δημόσιο, το ΙΚΑ και τους εργαζομένους...».

Το παιδί του συνεργείου που με δανεικά έκτισε μια αυτοκρατορία

Η ζωή σαν παραμύθι του Ι. Ραπτόπουλου από την Βουγιουκλάκη και τον «Ιππότη της Ασφάλτου» στις συλλήψεις για χρέη

Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πρωταγωνιστής σε αμερικανική κινηματογραφική ταινία. Εζησε, άλλωστε, μια ζωή που πολλοί ζήλευαν όταν ήταν στο απόγειό του, προτού οι οφειλές προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ αρχίσουν να τον οδηγούν συχνά πυκνά στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης Ραπτόπουλος, το αφεντικό της Express Service, ξεκίνησε από το τίποτα και κατάφερε να φτιάξει μια αυτοκρατορία, που τα τελευταία χρόνια λύγισε υπό το βάρος των χρεών. Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα θύμα του παραλογισμού του Ελληνικού Δημοσίου, διεκδικώντας την επιστροφή ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που, όπως λέει, κατέβαλε ενώ δεν ήταν υποχρεωμένος. Πλέον ακόμα και ο ίδιος έχει χάσει τον λογαριασμό των συλλήψεών του για οφειλές, που δεν αποτελούν πια είδηση. Τελευταία φορά συνελήφθη στις 5 Μαΐου για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ύψους 1.350.000 ευρώ, έναν τύπο οφειλής που κάποια χρόνια πριν θα έμοιαζε με κακόγουστο αστείο για τον Γιάννη Ραπτόπουλο, ο οποίος, γνωστός για τη γαλαντομία του, είχε τους εργαζομένους στα όπα όπα και, όπως συνήθιζε να λέει, «τους πλήρωνε καλύτερα ακόμα κι από τον ίδιο, για να αισθάνονται την εταιρία σπίτι τους». Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως κάποια στιγμή θα ξεκινούσαν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και ο γνωστός με τον χαρακτηρισμό «μπαρμπα-Γιάννης» θα άφηνε ανασφάλιστο το προσωπικό του.

Η ζωή του Γιάννη Ραπτόπουλου είναι το απόλυτο αμερικανικό όνειρο. Ξεκινά την καριέρα του από ένα μικρό συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως μαζί με έναν φίλο του. Γρήγορα, όμως, κάνει το επόμενο βήμα, αφού γυρίζοντας από ένα ταξίδι στη Γερμανία φέρνει στις «αποσκευές» του την ιδέα της οδικής βοήθειας. Παίρνει δανεικά από τρεις φίλους του για να θέσει σε εφαρμογή τα σχέδιά του και αφήνει τη φόρμα του συνεργείου για το κοστούμι του επιχειρηματία. Το 1975 φτιάχνει την Express Service. Τα δανεικά επιστρέφονται σε έξι μήνες και ο Γιάννης Ραπτόπουλος ξεκινά την απογείωση. Χαμηλών τόνων, εσωστρεφής και διακριτικός, είναι από την πρώτη στιγμή σκληρός στη δουλειά. Αν και δεν του αρέσει η προβολή, ξέρει καλά το παιχνίδι της για τις ανάγκες της εταιρίας του και δεν διστάζει να επιστρατεύσει σταρ εγχώριου και διεθνούς βεληνεκούς γι' αυτό. Πρώτη είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που αφήνει εποχή με το διαφημιστικό για τον αριθμό κλήσης της Express Service «154»: «Οταν έχω πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Καλώ την πιο γρήγορη της Ευρώπης. 154 κι έφτασε». Ακολουθεί ο Αμερικανός ηθοποιός Ντέιβιντ Χέισελχοφ με τον θρυλικό «Κιτ» του σίριαλ «Ο ιππότης της ασφάλτου». «Μάικ έχω πρόβλημα» λέει ο Κιτ, που μένει σε ορεινή περιοχή κοντά στη Θεσσαλονίκη, και ο Χέισελχοφ καλεί τον «μεγαλύτερο οργανισμό βοήθειας, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης». Και όταν φτάνει ταχύτατα, τον ευχαριστεί σε σπαστά ελληνικά: «Ευκαριστώ, Express Service».
Η οδική βοήθεια, όμως, δεν είναι αρκετή για τον Γιάννη Ραπτόπουλο, που το 1992 ξεκινά το ιατρικό κέντρο της Express Service, την αρχή των δεινών για τον όμιλό του -όπως λένε αυτοί που τον έζησαν-, αφού τον φέρνει στο στόχαστρο του ιατρικού κυκλώματος.
Στα τέλη της δεκαετίας του '90 ξεκινά η δικαστική διαμάχη του με κρατικές, κυρίως, ασφαλιστικές εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες οδικής βοήθειας δωρεάν, στο πλαίσιο των ασφαλιστικών πακέτων τους. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός που επικαλείται πλήττει την εταιρία του και τα πρώτα οικονομικά προβλήματα κάνουν την εμφάνισή τους. Αν και δικαιώνεται, δεν παίρνει ποτέ τις αποζημιώσεις-μαμούθ που του επιδικάζονται.

Οι γρανίτες, οι παντόφλες και οι ανυπάκουοι δημοσιογράφοι

Το 1997 ο Γιάννης Ραπτόπουλος μπαίνει στα εκδοτικά πράγματα της βόρειας Ελλάδας. Οι εμβληματικοί τίτλοι «Μακεδονία» και «Θεσσαλονίκη» προσφέρονται προς πώληση και ο γνωστός για τα τοπικιστικά αισθήματά του «μπαρμπα-Γιάννης» μπαίνει στον πειρασμό, για να μην πέσουν στα χέρια της Αθήνας. Το κτίριο της «Μακεδονίας» στην οδό Μοναστηρίου, απαρχαιωμένο και παρατημένο, παίρνει στα χέρια του άλλη λάμψη, που αντανακλάται παντού: στους γρανίτες που τοποθετούνται, στις διαφημίσεις με τα περιστέρια που προαναγγέλλουν την έλευση των δύο εφημερίδων, στον ενθουσιασμό που επικρατεί στις τάξεις των δημοσιογράφων. Ο Γιάννης Ραπτόπουλος, νυχθημερόν στις προετοιμασίες του νέου ξεκινήματος, εμφανίζεται συχνά πυκνά με... παντόφλες στα γραφεία, βγάζοντας το προφίλ του απλού ανθρώπου. Ερχεται, όμως, συχνά και σε ρήξη με τους δημοσιογράφους, που δεν ταιριάζουν με την αντίληψη που έχει ο ίδιος για την εργασιακή συμπεριφορά. Πάντως, η περίοδος Ραπτόπουλου κατά κοινή ομολογία είναι μία από τις ελάχιστες στην ιστορία του εκδοτικού συγκροτήματος που οι εργαζόμενοι πληρώνονται στην ώρα τους. Αν και οι επιδόσεις των εφημερίδων δεν είναι αυτό που φαντάζεται, η επένδυση τού βγαίνει σε καλό, αφού το 2000 πουλά το συγκρότημα στους επόμενους, Σαχπατζίδη, Ρήγα, Ρεμαντά, βγάζοντας μάλιστα σημαντικό κέρδος.
Και βέβαια, μια μυθιστορηματική ζωή δεν θα μπορούσε να μην υποστηρίζεται και από την ανάλογη κατοικία. Πολύ μελάνι έχει χυθεί για την πολυτελή βίλα του στους Ελαιώνες, με την ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα, το ελικοδρόμιο και το παρεκκλήσι, τους ψηλούς τοίχους που κρατούν μακριά τα αδιάκριτα βλέμματα αλλά και τα αξιόλογα έργα τέχνης που κοσμούν το εσωτερικό της.

Τα ασθενοφόρα-χειρουργεία

Την περίοδο 1999-2000 κλείνει καινούργια ασθενοφόρα και ένα αεροπλάνο εξοπλισμένο ακόμα και με χειρουργείο. Δεν βγαίνουν, όμως, ποτέ στην κυκλοφορία. Οι πιέσεις είναι μεγάλες, οι ανταγωνιστές οργιάζουν και η διαμάχη με το επίσημο κράτος ξεκινά. Πληγωμένος, όπως υποστηρίζουν οι φίλοι του, από τη συμπεριφορά των παλαιών πολιτικών φίλων του, αρχίζει το 2001 να μην πληρώνει το ΙΚΑ, ενώ το 2005 εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα με τις πληρωμές των εργαζομένων. Ανθρωποι που τον έχουν ζήσει τονίζουν πως οι υπερεξουσίες που έδωσε στα δυο του παιδιά, στον Κυριάκο και στον Παναγιώτη, μέσα στον όμιλο ήταν λάθος.
Μεταξύ των βραχύβιων επιχειρηματικών εγχειρημάτων της οικογένειας Ραπτόπουλου είναι και η δισκογραφική εταιρία track 7 στην Αθήνα, η οποία ανοίγει το 2003 και κλείνει το 2007.
Στις 20 Νοεμβρίου του 2012 αρχίζουν οι σοβαρές περιπέτειες του Γιάννη Ραπτόπουλου, που συνεχίζονται έως σήμερα. Συλλαμβάνεται για χρέη προς το Δημόσιο, που ξεπερνούν τα 7.800.000 ευρώ, αλλά και για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ.

http://www.dimokratianews.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *