Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ! ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ!


Ομόφωνα πέρασε η πρώτη "κανονιστική" (κατά Γερολυμάτο "κανονιστική", κατά τον αντιδήμαρχο που βαφτίζει την φακή ΚΟΙΝΣΕΠ,  γιατί στα ελληνικά δεν ήταν παρά μια αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ για το κέντρο της πόλης, διάρκειας ενός έτους).

Την ψήφισαν οι της πλειοψηφίας, οι της "αξιωματικής" αντιπολίτευσης του Γ. Κουράση, ο Γ. Λαδόπουλος και οι δύο του Γ. Θωμά (ο ίδιος και ο Θ. Βαρδουλάκης) ενώ είχε δηλώσει ότι θα την ψήφιζε - αν δεν αποχωρούσε - και ο Ακατανόμαστος.

Στην δεύτερη όμως - που δεν ψήφιζε κανείς από την αντιπολίτευση χωρίς τις συμπληρώσεις που κατέθεσε ο Γ. Θωμάς, που είχε δουλέψει πολύ το πράγμα - έγινε το Βατερλώ του ΓΚΑΣΜΑ.

Μιλάμε για την κανονιστική που  καθόριζε τους χώρους για τα τραπεζοκαθίσματα. (που αντί να βγουν, θα αυγάτιζαν κιόλας).

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ δεν είχε την απαραίτητη πλειοψηφία να "εγκρίνει" την ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ που πρότειναν Γερολυμάτος - ΚΥΕ.

ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ .... ΤΙΓΚΑΝΑ! Κάτι θυμήθηκαν ότι είχαν ξεχάσει.

Όσο για την .... τρίτη; Την αύξηση δηλαδή του ωραρίου μουσικής;

 Αυτή το κατάλαβε μόνος του και την απέσυρε για να μην φύγουν και οι υπόλοιποι και μείνει μόνος του.

ΑΠΙΘΑΝΟΣ!

ΥΓ:  

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ - και αναλαμβάνοντας την ευθύνη να μας την πει για την δημοσιοποίηση - ανεβάζουμε τις παρατηρήσεις - προσθήκες που συνέταξε ο Γ. Θωμάς για την "δεύτερη" κανονιστική.
(άδικα όμως θα μας την πει αν μας την πει δεν είναι "εμπιστευτικές" και κατατέθηκαν επίσημα στο δημοτικό συμβύλιο)

Παρατηρήσεις που ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ από τον αντιδήμαρχο.
(Δεν τις υπαγόρευσαν τα μαγαζιά αυτές βλέπεις)

Είναι μια δουλειά κατά πολύ πιο σοβαρή - όπως φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού άλλωστε - που δεν αποδέχτηκε να συμπεριλάβει ο αντιδήμαρχος στο δικό του πόνημα.

Και που πρέπει να δημοσιοποιηθεί για να ξέρει ο δημότης ότι δεν είναι - πάντα - τρελή, ανεύθυνη και πρόχειρη η αντιπολίτευση όταν φωνάζει, δεν έχει αυτοσκοπό να μπλοκάρει το έργο της πλειοψηφίας και ότι ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ, με την άποψή τους βέβαια.

Οι προσθήκες του κ. Θωμά είχαν την στήριξη όλης της αντιπολίτευσης και παρόλα αυτά αγνοήθηκαν.


Και η πλειοψηφία ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ!


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Γ. ΘΩΜΑ.ΘΕΜΑ:  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Α.  Το κείμενο που μας εχει δοθει σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ούτε ως προς το περιεχόμενο, ουτε ως προς τον τύπο να αποτελέσει  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
Β. Η  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ απόφαση  αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει εκτελεστό χαρακτήρα και ισχύ ουσιαστικού τυπικού νόμου και εκδίδεται βάσει  συγκεκριμένων διατάξεων
Γ. Χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία και νομοτεχνική διατύπωση
Δ. Η αποψή μου είναι ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε μία ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για  ολων των μορφών και περιπτώσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ( περίπτερα,   υπαίθριο εμπόριο,  οικοδομικές εργασίες κλπ)
Γ.  Στα πλαίσια της συνεισφοράς της παράταξης μας σε μια προσπάθεια,  θέλω να πιστεύω ειλικρινούς εκ μέρους της Δημοτικής αρχής, σας  διαβιβάζω μια πρώτη  εκ μέρους μου   ανεπεξέργαστη καταγραφή διατάξεων,  σχετικά με την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), οι οποίες θεωρώ ότι θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται σε μια  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
………………………………………………………………………..
-----Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν αίτηση, με πλήρη στοιχεία, για χορήγηση άδειας, μέχρι 30/10 κατ’ έτος, τις εκδοθείσες δε άδειες, πρέπει να τις παραλάβουν από την αρμόδια υπηρεσία μέχρι 31/12, με εξαίρεση τα νέα καταστήματα – επιχειρήσεις. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου όπως επίσης και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσεως αυτού.
-----Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου απαιτείται γνωμοδότηση από την οικεια Αστυνομική και Πυροσβεστική αρχή.  Οι παραπάνω υπηρεσίες, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος, θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν η μεν Αστυνομική αρχή εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων,  η δε Πυροσβεστική εάν διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη πρόσβαση  στα ακίνητα που βρίσκονται στον συγκεκριμένο πεζόδρομο ή πλατεία.
------Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετούμενα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι του χρονικού διαστήματος  για το οποίο χορηγούνται,. Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση Κοινοχρήστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη.
-------Με τη λήξη των αδειών, εφόσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον Κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ( άρθρο 50, Ν. 4257/14), ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων ή των άλλων αντικειμένων, με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. Εάν η επιχείρηση δεν υφίσταται τα πρόστιμα και τα έξοδα μεταφοράς επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

-----Κατά το άρθρο 13, Β.Δ. 24/9-20/10.1958 (Ν.Δ. 703/70) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, Ν. 1080/90, προκειμένου περί καταστημάτων, το τέλος χρήσεως κοινοχρήστων χώρων, οφείλεται για ολόκληρο το οικονομικό έτος.
------Κατ’ εξαίρεση για χρήση διάρκειας μικρότερης των τριών συνεχών μηνών, το τέλος ορίζεται μηνιαίο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο τέλος, που αντιστοιχεί στη μηνιαία αναγωγή, του ετήσιου τέλους χρήσης (εδ. 3, αρ.13, Β.Δ. 24/9-20/10.1958).
-----Στο  τοπογραφικό που θα προσκομίζεται μαζι με τα άλλα  δικαιολογητικά  στο αρμόδιο τμημα του Δήμου,  εκτός της αποτύπωσης του χώρου της ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, θα πρέπει να αποτυπώνεται οπωσδήποτε και κάθε άλλο στοιχείο (π.χ. ομπρέλες, τέντες κλπ) 
-----Τα  δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο και σε ψηφιακή µορφή και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου , σε ειδική ενότητα  η οποία  θα είναι  προσπελάσιμη  σε όλους τους δηµότες. Στα δικαιολογητικά επίσης θα περιλαμβάνονται και ευκρινείς φωτογραφίες του εξοπλισμού που θα εναποθέτει στον κοινόχρηστο χώρο
----Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οριοθετεί τον ενοικιαζόμενο χώρο, με την έκδοση της άδειας χρήσης. Πέρα των ορίων αυτών, απαγορεύεται ρητά η κατάληψη χώρου για οποιοδήποτε λόγο.
-----Δεν χορηγείται άδεια για χρήση κοινόχρηστων χώρων σε καταστηματάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει κάθε μορφής οφειλές τους προς το Δήμο, είτε ως άτομα οι αιτούντες, είτε η επιχείρηση.
 ------Δεν χορηγείται άδεια   χρήσης κοινόχρηστου χώρου  εμπροσθεν καταστήματος οταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει οποιαδήποτε οφειλή στον Δήμο.
------Δεν χορηγείται άδεια   χρήσης κοινόχρηστου χώρου  εμπροσθεν καταστήματος εάν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές προς τον Δήμο από προηγούμενη χρήση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου ή τμήματος  αυτού. Οι οφειλές μπορούν να αφορούν τελη χρήσης ή και πρόστιμα  οποιουδήποτε προηγούμενου χρήστη.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
------Παράνομη κατάληψη  κοινοχρήστου χώρου, μέχρι το 10% του ενοικιαζόμενου χώρου, επιφέρει από την επίδοση της βεβαίωσης της παράβασης, για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης,  πρόστιμο, ίσο με το 50% του  ετήσιου τέλος του ενοικιαζόμενου χώρου.
------Παράνομη κατάληψη  κοινοχρήστου χώρου,  άνω του 10% του αρχικού ενοικιαζόμενου χώρου, επιφέρει από την επίδοση της βεβαίωσης της παράβασης, για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης,  πρόστιμο, ίσο με το 100% του  ετήσιου τέλος του ενοικιαζόμενου χώρου.
------Σε περίπτωση  επανάληψης  της  παράβασης για δεύτερη φορά  μετά τη συμμόρφωση  από την πρώτη παράβαση , ο Δήμος  διπλασιάζει τα  παραπάνω επιβαλλόμενα πρόστιμα.
------Με τρεις πιστοποιήσεις παραβάσεων αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα,   ο Δήμος  τριπλασιάζει τα προβλεπόμενα από τις προηγούμενες παραγράφους επιβαλλόμενα πρόστιμα, και προχωρεί στην ανάκληση της άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου .και της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
  -----Οι καταστηματάρχες φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για κατάληψη χώρου από τους πελάτες των καταστημάτων τους, πέραν εκείνου για τον οποίον έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης, καθώς και για την διαφορετική χρήση τους.
 -----Η πιστοποίηση των παραβάσεων μπορει να γίνεται από  την  Αστυνομία, τη δημοτική αστυνομία, υπαλλήλους της πολεοδομίας, κλιμάκια του υγειονομικού  ή από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Δήμου που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει και με την παρουσία δύο μελών.

--------Σε  πεζόδρομους, ή σε δρόμους που εχουν πεζοδρομηθεί αλλά δεν εχουν χαρακτηριστεί ως πεζόδρομοι, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση εξασφάλισης  στο κέντρο του πεζόδρομου, συνεχόμενου διαδρόμου διέλευσης πεζών πλάτους 3,00 μ.
------Στον χώρο που παραχωρείται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή πέριξ αυτού  απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε µόνιµης κατασκευής, πακτωµένης ή µε άλλο σταθερό τρόπο συνδεδεμένης µε το έδαφος, η τοποθέτηση διαχωριστικών κινητών ή ακινήτων, η δημιουργία περίκλειστων εξωτερικών χώρων, η χρήση σοµπών θέρμανσης υπαίθριου χώρου που λειτουργούν με υγραέριο.  
------Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά, ζαρντινιερες, σκιάδια, τέντες, ομπρέλες κλπ, προκειμένου να  τοποθετούν σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  εγκρίνονται από το ΣΑ και αποτελούν στοιχειο της αδειας.
------Η  ανευ αδειας τοποθέτηση  λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων, θεωρείται  αυθαίρετη κατασκευή, και επιφέρει όλες τις συνέπειες τις προβλεπόμενες από την παρουσα κανονιστική.
----Ειδικά  η τοποθέτηση  και ο τύπος τεντών  και   ομπρελών,  θα εγκρίνεται  με την εκδοση της αδειας  παραχώρησης του χώρου ή με μεταγενέστερη αναθεώρηση αυτής. Δεν θα   φέρουν διαφημιστικά μηνύματα,   θα έχουν ελάχιστο καθαρό υψος από το εδαφος  2,2 µ., ενώ το πλάτος τους και το μηκος θα καλύπτει το χώρο που εχει παραχωρηθει για τοποθετηση τραπεζοκαθισμάτων.  Οι τέντες θα είναι χωρίς κατακόρυφα στοιχεία.  
-----Προκειμένου να είναι δυνατή η ανεµπόδιστη διέλευση πεζών, ΑΜΕΑ, παιδικών καροτσιών  και η χρηση του αστικού  και οδικού εξοπλισμού  σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους όπου υπάρχουν στοιχεία που αφορούν τον παραπάνω  εξοπλισµό  (στύλοι, δένδρα, κάδοι απορριμμάτων, παρτέρια, ΚΑΦΑΟ, ράµπες ΑΜΕΑ, κλπ) τα τραπεζοκαθίσµατα χωροθετούνται υποχρεωτικά σε απόσταση τουλάχιστον 1,50µ. από καθένα από αυτά.
------Δεν επιτρέπεται η χρήση του αστικού εξοπλισμού προς όφελος των καταστηματαρχών και δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση, που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού, που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος
------Ιδιαίτερα σε χώρους στάσης, που υπάρχουν πεζούλια, καθιστικά, παγκάκια κλπ, η απόσταση τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από το καθιστικό θα πρέπει να είναι 2,20 μ (0,70 μ χώρος για τα πόδια του καθήμενου συν 1,50 μ για τη ζώνη της ελεύθερης διάβασης πεζού).

-------Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση από την  εμπορική εκμετάλευση των κοινοχρήστων χώρων να εμποδίζεται η ανάδειξη και προβολή των μνημείων του Δήμου,  η οπτική επαφή με χώρους λατρείας και η πρόσβαση σε αυτούς καθώς  και  η προβολή των  γειτονικών  εμπορικών καταστημάτων.
------Στα  πεζοδρόμια επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων μονο  όπου αυτά έχουν πλάτος  άνω των 2,00 µέτρων. Τα τραπεζοκαθίσµατα  στα πεζοδρόμια θα αναπτύσσονται σε επαφή µε την πρόσοψη του καταστήµατος, µε την προϋπόθεση εξασφάλισης ελευθέρου διαδρόµου για την κίνηση των πεζών προς την πλευρά του κρασπέδου, πλάτους τουλάχιστον 1,50 µέτρου και ελεύθερου ύψους 2,20 μ. Απαγορεύεται   η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων προς την πλευρά του κράσπεδου και δημιουργία διαδρόμου πεζων ανάμεσα από σειρα τραπεζοκαθισμάτων
-------Σε περίπτωση καταστρατήγησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθεται µε την παρούσα παράγραφο,  ο ιδιοκτήτης του καταστήματος θα πρέπει να άρει εντός πέντε ηµερών από την επίδοση  σε αυτόν της πιστοποίησης της συγκεκριμένης παράβασης κάθε αυθαίρετη κατασκευή, ή  να απέχει από κάθε ενέργεια παραβίασης της αδείας χρήσης του κοινόχρηστου χωρου.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  η αρμόδια Διεύθυνση επιβάλλεται πρόστιμο ισο με το διπλάσιο του ετήσιου τελους χρήσης του χώρου  και  προβαίνει στην άμεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και όλων των σχετικών εγκρίσεων , τα δε καταβληθέντα και σε σχέση με την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου τέλη δεν επιστρέφονται ακόμα και στην περίπτωση που λάβει χώρα ανάκληση αυτής και πριν του χρόνου λήξης της . Ακόμη η αρμόδια Δ/νση θα εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής την αφαίρεση την αφαίρεση της άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήματος σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ 96967 (ΦΕΚ2718/τευχος β΄/ 8-1-2012) Υγειονομική Διάταξη και την εγκύκλιο 2 με αριθμό. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 4476/14-1-2013 του Υπουργείου Υγείας , λογω επέκτασης και ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος .Οι άδειες θα δίνατε να επαναχορηγηθούν μόνο κατόπιν συμμόρφωσης του σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας.
-------Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές  και ο εξοπλισμός κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, απομακρύνονται με συνεργεία ευθύνης του Δήμου , η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται εις βάρος του ιδιοκτήτη του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ο όποιος με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως του χορήγει, ανέκκλητη προς τούτο εντολή προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου  Χαλανδρίου  να προβούν στις απαραίτητες κατά τα ως άνω ενέργειες

 ------ Όλες οι εργασίες  διαμόρφωσης της όψης του καταστήµατος (χρωµατισµοί-επεµβάσεις κ.λ.π.) και  ο τύπος  των τραπεζοκαθισµάτων και του λοιπού κινητού εξοπλισµού (τέντες-οµπρέλες) θα εγκρίνονται από το  Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), πριν από την έκδοση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
    -------Οι καταστηματάρχες που χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους παραχωρούμενους χώρους και με δικό τους προσωπικό να προβαίνουν καθημερινά στον καθαρισμό τους. Επίσης οφείλουν να τοποθετούν επαρκή αριθμό δοχείων απορριμμάτων, για την απόρριψη σκουπιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου
-----Αν από την χρήση Δηµοτικού κοινοχρήστου πράγµατος (αρ 967Α.Κ.) προκληθεί φθορά ή καταστροφή αυτού από εκείνον που το χρησιμοποιεί, ο υπαίτιος υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως την βλάβη που προκάλεσε είτε απευθείας , µε την επίβλεψη της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου είτε αποζημιώνοντας τον ∆ήµο µε το ποσό της δαπάνης που θα απαιτηθεί τελικά για αποκατάσταση, αν η σχετική µέριµνα ληφθεί από το ∆ήµο . /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
---Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστων χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, την παραβιαση των ορων εκδοσης της αδείας, είτε τη διάρκεια της άδειας.
----Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  χωρίς να περιλαμβάνονται στην άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή.
-----Μετά τη διαπίστωση της παράβασης από το Τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας Δόμησης, θα εφαρμόζεται η ισχύουσα προβλεπόμενη διαδικασία, του Ν. 4178/2013,(ΦΕΚ 174Α΄/ 8-8-2013), άρθρο 26, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 267/2.8.98 –ΦΕΚ195Α»., τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ’ όσον διαρκεί η παραμονή του αυθαιρέτου, άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόμου, ενώ οι κατασκευές θα κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.
-----Για όλες τις παραβάσεις της παρούσης ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ  έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΟΚ και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.

//////////////////////////////////////////////////
Μεταβατικές Διατάξεις
---- Όσοι κάνουν χρηση   κοινόχρηστου χώρου  με τρόπο που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υποχρεούνται να προσαρμοστούν μέχρι …………………..
-----Όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου σε χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση  τους υποχρεούνται να ελευθερώσουν άμεσα αυτούς.
----Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, σε χώρους που επιτρέπεται η χρήση τους, υποχρεούνται να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες ή σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν οι σχετικές άδειες να συμμορφωθούν με όσα προβλέπονται σε αυτές ή να ελευθερώσουν το χώρο.
////////////////////////////////////////
Ο παρών κανονισμός αναφέρεται ρητά στο κείμενο της  αδείας λειτουργίας της επιχείρησης και της αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χωρου,  και αποτελεί παράρτημα αυτών.
/////////////////////////////////////
------Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την ημερομηνία της έκδοσής του και της νόμιμης έγκρισής του και καταργείται κάθε προηγούμενη κανονιστική Απόφαση που ίσχυε μέχρι σήμερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όταν οι επικεφαλής της διοίκησης του δήμου αποχωρούν εμείς δεν τους εξουσιοδοτούμε

    Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έκδοση του ψηφίσματος κατά της μετεγκατάστασης του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας ο δήμαρχος ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις