Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η Ο.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 - Γραφείο Δημάρχου) την 25η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00€, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 78/2015 Μελέτης για την προμήθεια λογισμικών και Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου.

2. Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα 15.000,00€.

3. Εγκρίσεις δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 (αμοιβές δικηγόρων). (26712/21-09-2015).

4. Εγκρίσεις δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 (αμοιβές δικηγόρων). (26713/21-09-2015).

5. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Μαριλένα Ι. Αλεξοπούλου όπως παραστεί κατά τη δικάσιμο της 29ης Σεπτεμβρίου 2015 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, υπόθεση Βενέρης Νικόλαος.

6. Παροχή πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών, κ. Φώτιο Γ. Καλόγρη, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου και την παράσταση ενώπιον του 26ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για την απόκρουση αγωγής του Ιωάννη Λαμπρόπουλου του Θεοφάνη κατά του Δήμου Χαλανδρίου, τόσο κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής κατά τη δικάσιμο της 12ης -10-2015 όσο και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή η ματαίωση δικάσιμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ στη Θράκη

Θέμα: Η αναμόρφωση του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration ( MBA ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις