Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

2 ΚΟΥΙΖ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ ΛΥΤΕΣ (ΟΧΙ ΚΑΡΓΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ, ΝΟΡΜΑΛΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ) 


ΚΟΥΙΖ 1:

Ακολουθεί ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για αίτηση χορήγησης άδειας ΚΥΕ όπως ακριβώς κατατέθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής.

Καλούμε τους Χαλανδράιους να αποφανθούν: ΤΙ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ;

ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ή ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΕΙ;;;;

Θα πεις τώρα ότι τρελαθήκαμε πρωί πρωί. Ε αυτό δεν είναι νέο πες κάτι άλλο, πρωτότυπο.

Αλλά διάβασε την εισήγηση και κράτα το συμπεράσμά σου.

Θα σου χρειαστεί για να καταλάβεις επόμενες αναρτήσεις, που προκάλεσαν την αντιπαράθεση στο ΔΣ και την εκτόξευση απειλής για νέα ποινική ή αστική δίωξη του Νταβία από τον Δήμαρχο Ρούσσο. (ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ).

ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΥΙΖ ΟΤΙ Η ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ και Ο ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΜΗΝΥΣΗ ή τουλάχιστον να μας στείλει ένα MAIL που να μας εξηγεί την οπτική του.

ΚΟΥΙΖ 2:

Αλήθεια η παραίτηση Βαρδουλάκη από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωή,  είναι για καλό του δήμου, των δημοτών και για και τον ΣΥΡΙΖΑ;;;
Σε αυτό θα επανέλθουμε.


Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΟΥ .... ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΝΩ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΔΥΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ που ..... "υπογράφουν μόνο τυπικά τις εισηγήσεις" (σου λεέι). 
Παρευρίσκονται και χαιρετίζουν!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30, 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΤΗΛ: 2132023878-876
FAX: 2132023872
e-mail: dim.periousia@halandri.gr

«ΣΧΕΔΙΟ»

ΧΑΛΑΝΔΡΙ / 10 /2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ) του «Κ................ Κ » στην οδό ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ αρ. .

√ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν 3463/2006 για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Υ.Ε. απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν από τη χορήγηση της άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Παρ. 1Αi του άρθρου 73 του Ν 3852/2010), μετά από προέλεγχο του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Ο προέλεγχος αφορά σε ζητήματα που αφορούν σε χρήσεις γης, προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

√ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν 3463/2006 οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για την εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών.

√ Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 80 του ιδίου νόμου η προέγκριση δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Συνεπώς το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

√ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε., καθώς και η διαδικασία και οι προθεσμίες που ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106/2013, τεύχος Β΄), είναι:

  1. Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου ή της εταιρείας, το είδος του καταστήματος (κατηγορία, υποκατηγορία, δραστηριότητα του καταστήματος).
  2. Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
  3. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
  4. Χρήση γης, στα πλαίσια του απαραίτητου προελέγχου.
Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης και χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά (με αίτηση του ενδιαφερομένου χορηγείται Βεβαίωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας).
Η προέγκριση ισχύει για τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες. Εάν δεν κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση αδείας εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος από τον ενδιαφερόμενο, η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.
Η ως άνω διαδικασία απαιτείται και για τα Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΕΚ 3402/31.12.2013 τεύχος Β’)) καθώς και για τα Κ.Υ.Ε. παροχής υπηρεσιών (ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 (ΦΕΚ 3403/2013 τεύχος Β΄)).
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την με αρ. πρωτ. 30658/21-10-2015 αίτηση του «ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» για χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ), στην οδό  ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   αρ. 36,  την κατάθεση φακέλου με όλα τα από το νόμο προβλεπόμενα δικαιολογητικά δηλαδή τοπογραφικό διάγραμμα, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας   και το με αρ. πρωτ. 2143/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης όπου αναφέρεται ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται ως Πολεοδομικό κέντρο.
Το γεγονός ότι η υπηρεσία έχει υπ΄ όψη της:
Την υπ΄ αριθμόν 281/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τμήμα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσμένο».
Το με αρ. πρωτ. 59949/33339/30-9-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Αναστολή έκδοσης νέων αδειών Κ.Υ.Ε. στο τμήμα του Χαλανδρίου, που ανακηρύσσεται κορεσμένο».
Τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, η υπηρεσία  συναινεί για χορήγηση προέγκρισης στο ως άνω κατάστημα.


Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΕΡΔΟΥΛΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣΓΙΑΤΡΕ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ!
ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ .... ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *