Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ¨ΛΙΟ                    3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 11η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Πρόσληψη τακτικού προσωπικού για το έτος 2016.

2.        Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2015 του Δήμου.

3.        Προσθήκη στην υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Καθορισμού εισφορών για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων για το Ο.Ε. 2016.

4.        Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Προμήθεια χημικών νερού των κολυμβητηρίων του Δήμου Χαλανδρίου».

5.        Έγκριση μίσθωσης πούλμαν με οδηγό για τη μεταφορά των μελών των Κ.Α.Π.Η, καθώς και για τη μεταφορά των παιδιών για την αθλητική κατασκήνωση 2016 (έσοδα camp).

6.        Λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση ειδών της «Προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού, εκτυπωτών scanner και Λογισμικών» και τροποποίηση της Σύμβασης.

7.        Κατανομή ποσού 114.767,59€ Α’ δόσης Ο.Ε. 2016 για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

8.        Αναβάθμιση του 16ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου από διθέσιο ολοήμερο σε πολυθέσιο.

9.        Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού και  Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου.

10.     Έγκριση δαπάνης για προμήθεια πρωτότυπου φωτογραφικού αρχείου.

11.     Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για δημιουργία παιδικού θεατρικού εργαστηρίου.

12.     Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για τη δημιουργία μουσικού εργαστηρίου μάθησης  σύγχρονης κιθάρας στους μαθητές των δημόσιων γυμνασίων του Χαλανδρίου.

13.     Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για δημιουργία πειραματικού θεατρικού εργαστηρίου νέων και ενηλίκων.

14.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου          Χαλανδρίου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το έτος 2016.

15.     Αίτημα πρακτικής άσκησης βοηθών βρεφονηπιοκόμων στα τμήματα Προσχολικής Αγωγής.

16.     Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την προμήθεια: «Προμήθεια  δομικών υλικών» με ΑΜ 3/16 για το έτος 2016.

17.     Διαπλάτυνση τμήματος υφιστάμενου πεζοδρομίου επί της οδού Πέλλης, στο Ο.Τ. 440α, έμπροσθεν παιδικής χαράς, δημιουργία εσοχής για 4 κάδους απορριμμάτων & ανακύκλωσης επί της οδού Ολύμπου στο Ο.Τ. 440α και δημιουργία 2 ραμπών ΑΜΕΑ επί της οδού Πέλλης στη συμβολής της με την οδό Ολύμπου στο Δήμο Χαλανδρίου.

18.     Έγκριση της μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» για υποβολή προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

19.     Έγκριση της μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» για υποβολή προς χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

20.     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, Α.Μ. 7/15».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *