Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
 Την Ετήσια Έκθεσή του για το έτος 2015παρουσίασε στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής χθες, 3 Μαρτίου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Βασίλης Σωτηρόπουλος.
Ο Συμπαραστάτης, αφού παρουσίασε συνοπτικά τις πρωτοβουλίες, ενέργειες και δράσεις που ανέλαβε και υλοποίησε κατά το 2015, υπογράμμισε ότι στις δύο Ειδικές Προτάσεις που υπέβαλε στην Περιφερειάρχη κ. Δούρου, έχει εισηγηθεί την θέσπιση της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών, όπως προβλέπει ο "Καλλικράτης". Το σχετικό σχέδιο Χάρτας, μάλιστα, έχει ήδη εκπονηθεί από τον ίδιο και έχει διαβιβαστεί αρμοδίως ώστε να το εισηγηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση.
Στο σύνολο των προτάσεων που επεξεργάστηκε ο Συμπαραστάτης, οι οποίες προκύπτουν τόσο από τα ζητήματα που διαχειρίστηκε, όσο και από τις επισκέψεις που πραγματοποίησε στο σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, περιλαμβάνονται ιδέες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Πεδίου του Άρεως, την διαφάνεια στους ελέγχους των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, την κωδικοποίηση της διαδικασίας εξωδικαστικής αποζημίωσης, την ρύθμιση της χρήσης των οδών για αθλητικές εκδηλώσεις και την ίδρυση χώρου φιλοξενίας ατόμων που υφίστανται διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου.
Το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, όπως επιβάλλει το άρθρο 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου