Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Απολογισμός Δράσης Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής


Ενδεικτικός απολογισμός δράσης της Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής, Κατερίνας Θανοπούλου.

Βασικός στόχος των δράσεων της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, ήταν η χάραξη στρατηγικού περιφερειακού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα που αφορούν τους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Μέριμνας, με βασικές αρχές την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την ορθή χρήση των πόρων, την καταγραφή των υπαρχουσών αναγκών, την αξιολόγηση, την ενίσχυση της διαφάνειας, τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και την ανοιχτή επικοινωνία με τους πολίτες.


Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν συνοψίζονται σε οκτώ άξονες:

1. Προνοιακοί Φορείς και Ιδρύματα

Α) Υπήρξε συντονισμός των υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και συναντήσεις με τις Διοικήσεις και τους εργαζόμενους των Φορέων, προκειμένου να υπάρξει πλήρης καταγραφή των αναγκών, έλεγχος, αξιοποίηση των προτάσεων και αλληλοενημέρωση. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε βάση δεδομένων που αφορά τα οικονομικά και απολογιστικά στοιχεία κάθε φορέα, ενώ ταυτόχρονα έγινε εφικτή η τακτική και έγκαιρη καταβολή των μεταβιβαστικών πληρωμών.
Β) Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η διάθεση του ποσού των 2 εκ. ευρώ σε προνοιακούς φορείς και φορείς παιδικής προστασίας, από ίδιους πόρους, και προς το σκοπό αυτό, υπάρχει συντονισμένη συνεργασία με αρμόδιους επιστημονικά δημόσιους φορείς. Επιπλέον, συστάθηκε υπηρεσιακή επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των προτάσεων των φορέων, και προχωρούν οι προτάσεις που στοχεύουν στην αποϊδρυματοποίηση - αποασυλοποίηση.
Γ) Κατατέθηκαν προτάσεις για τροπολογίες, στα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία, αναφορικά με σοβαρά ζητήματα όπως, οι οφειλές του ΕΟΠΠΥ, το ζήτημα του συμψηφισμού των οφειλών με τα νοσήλια, κατάργηση rebate & clowback κλπ.

2. Πολίτες με αναπηρία

Με απόλυτο σεβασμό στην αρχή της ολιστικής αντιμετώπισης των πολιτών και των δικαιωμάτων τους, άρα και της πλήρους ενσωμάτωσης της οπτικής των ΑμεΑ σε όλες τις δράσεις, αναφέρονται ενδεικτικά:

Α) Στο πλαίσιο της δράσης «Ολιστικές παραλίες - προσβάσιμος τουρισμός» και το αυτονόητο δικαίωμα πρόσβασης των ΑμεΑ σε κάθε παροχή αναψυχής και εν γένει τουριστικής υποδομής, τοποθετήθηκαν ειδικές ράμπες SEΑTRAC σε 11 παραλίες τις Αττικής, ενώ το 2016, θα διενεργηθεί Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την τοποθέτηση νέων ειδικών ραμπών και σε άλλες παραλίες.
Β) Έκδοση ψηφίσματος για ΑΜΕΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο, στις 3/12/2015, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Γ) Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, συνδιοργανώθηκε 3ήμερο φεστιβάλ ΑμεΑ (3 - 5 Δεκεμβρίου 2015).
Δ) Συμμετοχή σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια, δράσεις και ημερίδες.
Ε) Συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα και τους φορείς του.
ΣΤ) Επίλυση ζητημάτων πολιτών με αναπηρία (προσβασιμότητα, δικαιώματα κλπ).
Ζ) Προτάσεις στο ΠΕΠ Αττικής σχετικά με δομές για ΑμεΑ.

3. Προγράμματα Σίτισης Ευπαθών Ομάδων - Στήριξης Κοινωνικών Δομών

Α) Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ΤΕΒΑ. Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως επικεφαλής, στις 5 από τις 8 συμπράξεις, και ως εταίρος στις υπόλοιπες 3.
Β) Σε τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής», ύψους 380.000 ευρώ.
Γ) Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να συνδράμει το αίτημα των Σύριων προσφύγων για σίτιση και στέγαση.
Δ) Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 20 διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, σε συνεργασία με το «Σύλλογο Λαϊκής Αλληλεγγύης» και τη Γαλλική Οργάνωση Secours Populaire Français, την «Αλληλεγγύη για όλους», αλλά και με Δήμους, Εκκλησία, παραγωγούς, οργανώσεις εθελοντών και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Αλλεπάλληλες διανομές έχουν επίσης, πραγματοποιηθεί σε πρόσφυγες στις περιοχές του Ελαιώνα του Ελληνικού και του Λαυρίου, καθώς και σε ευπαθείς ομάδες, Δήμους, δομές αλληλεγγύης και ιδρύματα. Πραγματοποιήθηκε διανομή ιματισμού στους πρόσφυγες του Ελληνικού σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ιονίων Νήσων.
Ε) Για την κάλυψη βασικών αναγκών των προνοιακών φορέων έγιναν τρεις διανομές τροφίμων σε ιδρύματα.
ΣΤ) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Περάματος, για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή του Δήμου Περάματος», προϋπολογισμού 320.000 ευρώ.
Ζ) Διάθεση ποσού έως 1.000.000 ευρώ σε είδη Λαϊκών Αγορών, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Η) Συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη διανομή γευμάτων στο σχολείο που φιλοξενείται στους χώρους του Ειδικού Καταστήματος Νέων Αυλώνας.

4. Πρόληψη Εξαρτήσεων και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας

Α) Ολοκληρώθηκε η σύσταση του Κέντρου Πρόληψης της Π.Ε. Πειραιά το οποίο θα λειτουργήσει με 4 παραρτήματα σε Δήμους του Πειραιά, με εταίρο την Περιφέρεια Αττικής.
Β) Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει, για πρώτη φορά, ως εταίρος, στο Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά - Υγεία», που λειτουργεί στο Δήμο Αθηναίων, με παραρτήματα στα 7 γεωγραφικά διαμερίσματα του Δήμου.
Γ) Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.
Δ) Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τις Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ και το τμήμα Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας, ένα υπερτοπικό πρόγραμμα πρόληψης στις σχολικές κοινότητες, το οποίο αφορά σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών, που συνδέονται με τις βασικές αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων.
Ε) Τακτικές συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες.ΣΤ) Σχεδιασμός και εισαγωγή στα εκτελεστέα έργα του 2016 της μελέτης και αποπεράτωσης κτιρίου του ΟΚΑΝΑ, για τη δημιουργία μονάδας άμεσης παρέμβασης.

5. Κοινωνική Πολιτική στις Εκπαιδευτικές Κοινότητες
Α) Σχεδιάστηκε και υλοποιείται, ένα υπερτοπικό πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας στα σχολεία, το οποίο καλύπτει ευρύ φάσμα αναγκών που συνδέονται με τις βασικές αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων. Προβλέπεται η αξιολόγηση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων του εν λόγω προγράμματος, καθώς και η διοργάνωση ημερίδας για την διάχυση τους με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων ομάδων σε θέματα:i. Προαγωγής της στοματικής υγείας στα σχολεία της Α/βάθμιας

ii. Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία της Β/βάθμιας

iii. Διατροφικών επιλογών στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας
iv. Πρόληψης των εξαρτήσεων στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας

Β) Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, εκπονείται πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε μαθητές της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

6. Προγράμματα Υγείας στην Κοινότητα

Α) Συνδιοργάνωση εκδήλωσης - ημερίδας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS με θέμα «Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του AIDS - Μειώνοντας το χάσμα - διευκολύνοντας την πρόσβαση».

Β) Σχεδιασμός προγράμματος πρόληψης Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, που αφορά στην κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων φυματίωσης και άλλων θεμάτων που άπτονται της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, σε πληθυσμούς κρατουμένων σε φυλακές, μεταναστών και προσφύγων.

7. Ενδεικτικές Προτάσεις στο ΠΕΠ Αττικής - Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Α) Δομές Υγείας και Προγράμματα Προαγωγής Υγείας, Ψυχικής Υγείας & Πρόληψης Εξαρτήσεων
Β) «Πρόταση για σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ασθενών με καρκίνο σε συνεργασία με τα αντικαρκινικά νοσοκομεία της Αττικής».
Γ) Συνεργασία με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διεθνής ιατρική διαχείριση κρίσεων υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

8. Δράσεις σχετικά με τους Ρομά

Α) Σειρά συναντήσεων τόσο με εκπροσώπους Ρομά, όσο και φορέων, με στόχο το συντονισμό για την αποτελεσματικότερη ανάληψη δράσης αναφορικά με καίρια ζητήματα της ομάδας, όπως: στέγαση, ύδρευση - σίτιση, συνθήκες υγιεινής, απασχόληση, σχολική ένταξη παιδιών, παραβατικότητα.

Β) Συνεργασία για τη δημιουργία Κέντρων Στήριξης Ρομά και προγραμμάτων δράσεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *