Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 14η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

2. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 79/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον «Κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου».

3. Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Χαλανδρίου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002394.

4. Ορισμός μελών επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Χαλανδρίου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002394.

5. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων».

6. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 36658/08-12-2016).

7. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 36768/09-12-2016).

8. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού για δαπάνη ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Χαλανδρίου.

9. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και έγκριση πίστωσης δαπάνης για την προμήθεια χριστουγεννιάτικων γλυκών και ειδών σερβιρίσματος μιας χρήσης για το τμήμα των ΚΑΠΗ.

10. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την υποστήριξη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου.

11. Συμμετοχή στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση».

12. Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση».

13. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια φυσικού αερίου από την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) για την κίνηση δύο απορριμματοφόρων αυτοκινήτων για το Ο.Ε. 2017.

14. Έγκριση παράτασης της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης υφιστάμενης θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων με γεωθερμία».

15. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 393/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2016».

16. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης εισόδων σχολείων».

17. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη κυκλοφορίας – στάθμευσης και αναδιάρθρωσης γραμμών Δημοτικής συγκοινωνίας».

18. Λήψη απόφασης για τη διαχείριση και ορθή τοποθέτηση στεγάστρων των στάσεων Λεωφορείων ΟΑΣΑ – Δημοτικής συγκοινωνίας.

19. Κατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού Πόντου (Ο.Τ. 1269 και Ο.Τ. 1256) από την οδό Μπακογιάννη μέχρι της οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο Δήμο Χαλανδρίου.

20. Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 712Β επί των οδών Μεταμορφώσεως και Βόλου στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου, ιδιοκτησίας Αντ. Λούρα, Π. Λούρα και Αν. Λούρα, με ανταλλαγή των ρυμοτομούμενων ακινήτων, με οικόπεδο που προέρχεται από τράπεζα γης στην Πολεοδομική Ενότητα Πάτημα Ι και καταβολή από το Δήμο του επιπλέοντος ποσού της αποζημίωσης, σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμό 4452/2010 απόφασης του ΣτΕ για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

21. Επανακαθορισμός του τιμήματος αγοράς, το οποίο θα προσφέρει ο Δήμος στα πλαίσια της συμμετοχής του στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για την αγορά ακινήτου (ΧΕΥ 9).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όταν οι επικεφαλής της διοίκησης του δήμου αποχωρούν εμείς δεν τους εξουσιοδοτούμε

    Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έκδοση του ψηφίσματος κατά της μετεγκατάστασης του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας ο δήμαρχος ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις