Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ - ΟΜΟΦΩNΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Ομόφωνο ψήφισμα υπέρ των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο εξέδωσε εχθές το δημοτικό συμβούλιο Χαλανδρίου.

Από την ψηφοφορία αποχώρησε ο Νταβίας που δεν ήθελε να χαλάσει την ομοφωνία στην συμπαράσταση στους συμπολίτες μας αλλά δεν ήθελε και να ψηφίσει ειδικό ψήφισμα διαχωρισμού  ενός μικρό μέρος των εκατομμυρίων Ελλήνων υποδούλων των τραπεζών από τους υπόλοιπους.

 Άλλωστε είχε ζητήσει σε προηγούμενη συνεδρίαση να γίνει συζήτηση συνολικά για το θέμα των Ελλήνων οφειλετών σε τράπεζες και δημόσιο, χωρίς βέβαια να εισακουστεί

Οι ισχυρισμοί του Συλλόγου Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο που μπορείτε να δείτε στην επιστολή τους προς το δημοτικό συμβούλιο περί των πρακτικών των τραπεζών και τον εγκλωβισμό των δανειοληπτών δεν ισχύουν - προφανώς - μόνο για μία κατηγορία δανείων.

Η συμπαράστασή μας στους δανειολήπτες σε ελβετικό είναι δεδομένη αλλά δεν είναι ειδική. Είναι ενταγμένη στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών.

Ο διαχωρισμός και ο ισχυρισμός ότι υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος να έχουν ειδική μεταχείριση μόνο οι δανειολύπτες σε ελβετικό φράγκο είναι για ιθαγενείς!
(Ακόμα και αν διατυπώνεται από την .... αντικαπιταλιστική αριστερά).
 

Ολόκληρη η επιστολή του Συλλόγου των Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Προς : Δήμαρχο Χαλανδρίου
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
Αξιότιμε Κε Δήμαρχε,
Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, λοιπά μέλη.


SOS εκπέμπουν χιλιάδες οικογένειες δανειοληπτών που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Δάνεια που χορηγήθηκαν από τις τράπεζες κυρίως από το 2006 έως το 2009, περίοδο υψηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας € / chf 1,65.

Στην Ελλάδα έχουν συναφθεί 65-70.000 δανειακές συμβάσεις. Συνυπολογίζοντας, λοιπόν, κανείς ότι οι δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνουν στην πλειοψηφία τους συνοφειλέτες και εγγυητές εύκολα συμπεραίνει κάποιος ότι το εν λόγω θέμα αφορά περί τους 200.000 συνανθρώπους μας.

Η Ευρώπη δε, μετρά στο σύνολο της πάνω από 5.000.000 θύματα ως αποτέλεσμα των δανείων αυτών.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ουγγαρίας όπου μόνο εκεί είχαν συναφθεί περί του 1.500.000 δανειακές συμβάσεις για την αγορά οικογενειακής στέγης. Ομοίως στην Πολωνία 563.000, στη Ρουμανία 200.000, στην Αυστρία 155.000, στην Ιταλία 10.000 , στην Ισπανία 70.000 κ.α.

Tα τραπεζικά ιδρύματα προώθησαν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα, «με δόλωμα» το πολύ χαμηλό επιτόκιό τους, χωρίς να ελέγξουν την καταλληλότητα του προτεινόμενου τραπεζικού προϊόντος για τους υποψήφιους δανειολήπτες, χωρίς να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους που διέτρεχαν από μια απότομη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου και χωρίς να τους προτείνουν μέτρα για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου που εν αγνοία τους αναλάμβαναν. Δυσμενείς οικονομικές συνέπειες και επιβαρύνσεις δεν ήταν ευκρινείς για την πλειοψηφία των δανειοληπτών.

Τα τραπεζικά ιδρύματα όφειλαν να παρέχουν ακριβείς και σαφείς πληροφορίες, να παρέχουν στους πελάτες τους κατάλληλη πληροφόρηση σε κατανοητή μορφή, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης υπηρεσίας και ως εκ τούτου να λάβουν αποφάσεις επί τη βάσει αντικειμενικής πληροφόρησης.

Τα τραπεζικά ιδρύματα δεν σεβάστηκαν την υποχρέωση παροχής προσυμβατικής ενημέρωσης και εξέλειπαν αριθμητικά παραδείγματα σχετικά με τους κινδύνους από την ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην περίπτωση δανείων σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος αλλά και αναφορικά με τη δυνατότητα και το κόστος χρήσης τεχνικών κάλυψης του κινδύνου από την ενδεχόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Η επιλογή ενός δανείου σε ξένο νόμισμα είναι μία επιλογή ανάληψης του συναλλαγματικού κινδύνου, την ευθύνη της οποίας δεν μπορεί να γνωρίζει και να διαχειριστεί ο δανειολήπτης. Η εκτίμηση του κινδύνου προϋποθέτει γνώσεις τόσο για τον μηχανισμό λειτουργίας των εν λόγω δανείων όσο και για την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο λήπτης στεγαστικού δανείου, ωστόσο, δεν έχει, την εμπειρία και τις γνώσεις για να αντιληφθεί τους κινδύνους που ανακύπτουν και να λάβει την συνετή απόφαση σύναψης ή όχι ενός τέτοιου δανείου συνυπολογίζοντας όλες τις κρίσιμες παραμέτρους.

Άξιο προσοχής είναι βιωματικό αριθμητικό παράδειγμα που αναφέρθηκε πρόσφατα σε συνέντευξη στο CNN Greece από δανειολήπτρια : «….Είμαι δανειολήπτρια ελβετικού φράγκου. Πήρα το 2007 ένα δάνειο των 200.000 ευρώ με αρχική δόση 1080 ευρώ. Μετά από 9 χρόνια αποπληρωμής, και ενώ έχουν καταβληθεί γύρω στις 116 με 118 χιλιάδες ευρώ αυτή τη στιγμή η δόση που αποπληρώνω είναι στα 1470 και το άληκτο κεφάλαιο περίπου στις 200.000 ευρώ… »

http://www.cnn.gr/reportaz/video/6077/daneioliptes-elvetikoy-fragkoy-se-thesi-maxis

Είναι γνωστό, ότι ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) πρωτοστατώντας, αποφάσισε την δικαστική επιδίωξη της δικαίωσης των μελών του. Για τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε με το Δευτεροβάθμιο Καταναλωτικό Σωματείο με την επωνυμία « Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας ΙΝΚΑ (ΓΟΚΕ)», το Πρωτοβάθμιο Σωματείο Ένωση Καταναλωτών με την επωνυμία Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας και το Πρωτοβάθμιο Σωματείο Ένωση Καταναλωτών με την επωνυμία Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ) και ξεκίνησε η δικαστική διαδικασία μέσω συλλογικών αγωγών κατά των συστημικών τραπεζών, οι οποίες χορήγησαν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Σημαντικό είναι να τονισθεί ότι δικαστική απόφαση συλλογικής αγωγής δύναται να «παράξει νόμο», κάτι που θα αποτελέσει οριστική επίλυση και λύτρωση για χιλιάδες οικογένειες. Πιο συγκεκριμένα, το δεδικασμένο συλλογικής αγωγής μπορεί να περιληφθεί σε απόφαση του αρμόδιου υπουργού Ανάπτυξης και ως εκ τούτου να προσαρμοστεί η συναλλακτική συμπεριφορά των τραπεζικών ιδρυμάτων στο δεδικασμένο της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Μόλις πριν λίγες ημέρες η δικαιοσύνη απήντησε ηχηρά, μέσω της υπ΄ αριθμ. 334/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (στάδιο καθαρογραφής) επί της συλλογικής αγωγής την οποία έκανε δεκτή. Το σύνολο των αιτημάτων των χιλιάδων εναγόντων γίνεται ΔΕΚΤΟ (πλην της άμεσης εκτελεστότητας) ικανοποιώντας έτσι το υψηλό αίσθημα δικαίου χιλιάδων οικογενειών δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, ανοίγοντας τον δρόμο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς η Ελλάδα πρωτοπορεί σε επίπεδο Συλλογικής αγωγής με την εν λόγω ιστορική απόφαση.

Όμως, ήδη χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, έχουν πλέον περιέλθει, εξαιτίας της κατάρρευσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το ελβετικό φράγκο, σε μία εξαιρετικά δεινή οικονομικά θέση. Όχι μόνο δεν είχαν τελικά στα χρόνια που ακολούθησαν τις χαμηλές τοκοχρεολυτικές δόσεις που τους είχαν υποσχεθεί κατά τη χορήγηση των δανείων αυτών, αλλά και -παρά την μακρόχρονη εξυπηρέτηση των δανείων αυτών- το ανεξόφλητο κεφάλαιό τους είναι υψηλότερο από αυτό που αρχικά είχαν δανειστεί. Στα δάνεια σε συνάλλαγμα το κόστος δανεισμού είναι αόριστο για τον δανειολήπτη. Όχι όμως εξαιτίας της διακύμανσης του επιτοκίου, το οποίο οριοθετείται. Αντίθετα, το πρόβλημα είναι ότι διακυμαίνεται το θεμέλιο της παροχής, δηλ. το ίδιο το κεφάλαιο που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης. Είναι ένα άγνωστο κεφάλαιο, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται από απροσπέλαστους για τον ίδιο παράγοντες, οι οποίοι συχνά ανατρέπουν οποιαδήποτε αναλογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής, καθιστώντας εξοντωτικό το πραγματικό κόστος του δανείου.

Με την απελευθέρωση της ισοτιμίας στις 15/1/2015 οι δανειολήπτες ελβετικών στεγαστικών δανείων, όντες σε αντικειμενική αδυναμία να αποπληρώσουν αυξημένες δόσεις όπως αυτές καταχρηστικά και λανθασμένα υπολογίζονται, είναι στα πρόθυρα καταγγελίας συμβάσεων, έκδοσης διαταγών πληρωμής, και έναρξης διαδικασίας πλειστηριασμών.

Συμπεριλαμβανομένου της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την χώρα (μειώσεις μισθών, συντάξεων , αύξηση ποσοστού ανεργίας , μείωση θέσεων εργασίας κ.α.) ας αναλογιστούμε την επιτακτική ανάγκη άμεσης δίκαιης λύσης.

Η άμεση λύση / λύτρωση μπορεί να έρθει με την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας στηριζόμενη στην ήδη εκδοθείσα απόφαση 334/2016 επί της Συλλογικής αγωγής Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Δεν δύνανται άλλο οι χιλιάδες οικογένειες να αντέξουν χρονικά την αναμονή της τελεσιδικίας της εν λόγω απόφασης που αυτοδίκαια εξ’ άλλου δύναται να παράξει νομοθέτημα. Κάθε πολίτης αυτής της χώρας έχει φωνή, μα η φωνή και ο λόγος του μπορούν να ακουστούν δυνατότερα μέσω των θεσμικών οργάνων της πολιτείας και ιδιαίτερα της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει αποδείξει πως στέκεται αρωγός.

Δια της παρούσης επιστολής κάνουμε έκκληση να ενώσουμε όλοι μαζί την φωνή μας στα δίκαια αιτήματα των συνανθρώπων μας, εκφράζοντας την στήριξη του αιτήματος για άμεση ‘Νομοθέτηση της απόφασης 334/2016 Π.Π.Α’. Απαιτείται τώρα όσο ποτέ άλλοτε η δημιουργία πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας σε όλους τους τομείς

Ας μην κοκκινίσουν κι’ άλλες χιλιάδες δάνεια που κινούνται οριακά !!

Χαρακτηριστική είναι η σωρεία πρόσφατων δημοσιευμάτων που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου <<….Υπενθυμίζεται, ότι το ζήτημα αφορά 65.000-70.000 Έλληνες δανειολήπτες, που είχαν λάβει δάνεια σε ελβετικό φράγκο από κάποιες τράπεζες, κυρίως κατά τα έτη 2006-2009. Αυτοί οι δανειολήπτες, εξαιτίας της αλλαγής της ισοτιμίας του νομίσματος έναντι του ευρώ, έφτασαν να πληρώνουν "χρυσά" τα ληφθέντα ποσά, όπως έχει δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΔΑΝΕΦ, Παντελής Αντωνιάδης, σημείωσε ότι "αγωνιά σοβαρότατα για το ενδεχόμενο να αυξηθούν ραγδαία οι επισφάλειες στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και να δημιουργηθούν δεκάδες χιλιάδες νέα "κόκκινα" δάνεια, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία σήμερα εξυπηρετούνται"…..>>

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.capital.gr/oikonomia/3144799/exodiko-stin-tte-apiuthine-o-sullogos-daneiolipton-elbetikou-fragkou

http://www.enikonomia.gr/economy/111428,giati-oi-daneioliptes-elvetikou-fragkou-esteilan-exodiko-stin-tte.html

Στα πλαίσια αυτά προηγήθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες κίνηση να αποστείλει ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου εξώδικο στις Τράπεζες να εφαρμόσουν το διατακτικό της ιστορικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, παρά το γεγονός ότι αυτή δεν είναι προσωρινά εκτελεστή και αφορά μία εξ αυτών , διότι οι συναφείς δίκες των υπολοίπων τριών θα εκδικαστούν τον προσεχή Νοέμβριο. Η εν λογω πράξη έλαβε χώρα στο πλαίσιο της αδυναμίας των δανειοληπτών να καταβάλλουν τις μηνιαίες δόσεις τους που αυξήθηκαν μέχρι και 57% και οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα όρια των οικονομικών τους αντοχών. Επιπρόσθετα, εκτελώντας πιστά τους καταστατικούς σκοπούς του ο Σύλλογος ζήτησε πληροφόρηση από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αναφορά του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τις διαπιστωθείσες ως προς την ενημέρωση των δανειοληπτών, παραβάσεις των Τραπεζών».

Η κίνηση αυτή του ΣΥΔΑΝΕΦ έρχεται να προστεθεί στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουλίου 2016, του ΣΥΔΑΝΕΦ με τον Συνήγορο του Καταναλωτή κ. Ζαγορίτη, και την αναπληρώτρια Συνηγόρου, Αθηνά Κοντογιάννη στα γραφεία του ΣτΚ μετά των νομικών τους παραστατών.

http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/117149/inka-kai-sydanef-esteilan-eksodiko-stis-trapezes-gia-ta-daneia-se-elvetiko-fragko

http://www.flynews.gr/eurobank-2-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/

Αξιότιμη Κε Δήμαρχε, Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι , λοιπά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου,

Πρέπει άμεσα να εξαλειφθεί η αδικία που αφορά δεκάδες χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες πολίτες και του Δήμου Χαλανδρίου , ώστε να μη βρεθούν στον δρόμο χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες θα συνεχίσουν να χρωστούν ένα αόριστο κεφάλαιο με κίνδυνο να διαταραχθεί η κοινωνική σταθερότητα στη χώρας μας.

- Κα Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε για την ένταξη της επιστολής (με επιθυμία στήριξης / τοποθέτησης από το Δ.Σ ), στα θέματα ημερήσιας διάταξης του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.

Υ.Γ. Στη διάθεση σας εάν και εφόσον απαιτηθεί επιπλέον επισυναπτόμενο ενυπόγραφο αίτημα πολιτών Δήμου Χαλανδρίου.

Με εκτίμηση

Παντελής ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Πρόεδρος ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ, ένας εκ των χιλιάδων δανειοληπτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Με αφορμή (μια ακόμη) Πενταμερή για την “επίλυσή” του Κυπριακού

 Οποιαδήποτε «Συμφωνία» στη Βάση της «Διζωνικής-Δικοινοτικής», οποιαδήποτε απομάκρυνση από την ουσία του προβλήματος, ότι το Κυπριακό είνα...

Δημοφιλείς αναρτήσεις