Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 21η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2017.

2. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 20066/ 14-06-2017).

3. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 20067/ 14-06-2017).

4. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 20490/ 16-06-2017).

5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.

6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωση.

7. Έγκριση & διάθεση συνεχιζόμενης πίστωσης του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2017.

8. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

9. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου», για τη δημιουργία τριών (3) τηλεοπτικών και οχτώ (8) ραδιοφωνικών spots αντίστοιχα, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ρεματιάς.

10. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για την καταχώρηση του προγράμματος του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017, μηνός Ιουλίου σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

11. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ειδικού εξοπλισμού κινηματογραφικών προβολών στο Θέατρο Ρεματιάς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017.

12. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση τριών εκδηλώσεων στην παιδική βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2017» της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

13. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 463/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

14. Καταστροφή υλικών μηχανογραφικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

15. Έγκριση σκοπιμότητας για την ‘‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ’’.

16. Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών στο Δήμο Χαλανδρίου για την καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

17. Έγκριση σκοπιμότητας για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο ‘‘Εργασίες επισκευές εξοπλισμού παιδικών χαρών’’ και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

18. Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

19. Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπηρεσίας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

20. Πρόταση κατάργησης αριστερής στροφής (& αναστροφής) των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, πλησίον της οδού Ολύμπου, με επιμήκυνση (κλείσιμο) της νησίδας στον άξονα της εν λόγω οδού.

21. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Μεσογείων αρ. 277 (& Ηρώων Πολυτεχνείου), στο Ο.Τ. 591, του Δήμου Χαλανδρίου για την ίδρυση υπαίθριου σταθμού επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσεως.

22. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 496Α στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου σε ιδιοκτησία των κ.κ. Ζ. Ζάχαρη και Κ. Έξαρχου σε συμμόρφωση προς την 7456/2006 απόφαση του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο ‘‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ’’, ΑΜ 1/2015.

24. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 7/2016.

25. Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: ‘‘Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων’’, (Α.Μ. 11/2015).

26, Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: ‘‘Συντήρηση – Επισκευή πεζοδρόμων’’, (Α.Μ. 6/2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου